Народний журнал природної мудрості  osh.kiev.ua

 

Еволюційний рух

 

Жити, учитися, отримувати здоров'я за наукою еволюцією. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. Наука Іванова П. К. 

 

№ 16. 2018.03

Сім днів

 

Сім днів – це сім періодів нашої ери, визначених за законами діалектики і вченням Порфирія Іванова.

 

Зміст

1.Теорія діалектика, три закони.

2. Три ступені еволюції.

3. Комуністична формація.

4. Шість формацій.

5. Сьома формація або сьомий день.

6. Особливості сьомого дня.

6-1. Іванов про комуністичну формацію.

6-2. Іванов виконав заповіді Христа.

6-3. Пропозиція Порфирія Іванова.

7. Третій ступінь еволюції.   

8. Сім днів – метод людської еволюції.

 

1.      Теорія діалектика, три закони.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Процес закінчується переходом до двох нових  протилежних сторін.  Приклад. Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Перша протилежна сторона. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. Друга протилежна сторона. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. Між ними є суперечність, бо люди не отримують життя. Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. Перша нова протилежна сторона. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. Друга нова протилежна сторона. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. Людина хотіла життя і отримала життя. Суперечність закінчується. 

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Об'єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об'єктів.  Розвитку об'єктів не існує без заперечення попередніх форм. Заперечення відображає не знищення об'єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадковий стан. Приклад. Еволюція людства. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Ступінь 2. Заперечення загартування. Вчення Христа домінує. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства.  

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Приклад. Еволюційна послідовність. № 2. (Вікіпедія. Діалектика). 

 

2.     Три ступені еволюції суспільства

   Ступінь 1. Практика загартування домінує в житті людей. Ступінь 2. Люди заперечують загартування в своєму житті. Вчення Христа домінує в житті людей. Ступінь 3. Подвійне заперечення. Люди в житті заперечують окремо одне загартування і одне вчення Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. Це здійснилось через Іванова, він створив вчення, яке складається з практики загартування і вчення Христа.  Ми, всі люди, зараз живемо в епоху християнства. Це другий ступінь еволюційного розвитку. Наша ера налічує 2018 років від народження Христа. Суспільство розвивається еволюційно. Віра у вчення Христа домінує в людства. Ми хочемо дослідити характерні особливості розвитку другого ступеня, щоб знати, що робити тепер, і що буде далі. Процес економічного розвитку виражається еволюційною послідовністю. Це описано в ж. «Еволюційний рух». 

 

3.     Комуністична формація

   Комуністична формація існувала в Україні. Вона почалася в 1918 році в складі Радянського союзу 15 республік, котрий будував комунізм. В 1991 році Радянський союз розвалився  на незалежні держави через суперечності між протилежними сторонами. Україна вийшла із союзу і стала будувати свій суспільний лад, як і всі інші республіки. Комуністична формація проіснувала в Україні 73 роки, декомунізація відбулася в Україні. Комуністична формація називається  шостою формацією. Подібне оновлення відбувається в інших республіках.    

 

4.      Шість формацій

       Практика показує, шо тривалість суспільно-економічних формацій не однакова, вона зменшується в часі. Можна припустити, що величини тривалості формацій утворюють еволюційну послідовність, яка нам відома. Еволюційна послідовність є геометрична прогресія, у котрої знаменник є число золотий перетин – 1,618.  Ми можемо знайти  величини тривалості всіх формацій, якщо нам відома одна із них, тобто шоста. Сума чисел тривалості всіх формацій повинна бути приблизно 1991 років, тобто дорівнювати кількості років нашої ери.  Тривалість пятої формації дорівнює добутку тривалості шостої формації на золотий перетин: 73 x 1,618 = 118 років. Тривалість четвертої формації дорівнює добутку тривалості пятої формації на золотий перетин: 118 х 1,618 = 191. Подібним шляхом знайдемо тривалість інших формацій. Тривалість третьої: 309. Тривалість другої: 500.  Тривалість першої від народження Христа: 809.  Сума величин тривалості формацій в роках від першої до шостої дорівнює: 809 +500 +309 +191 + 118 + 73 = 2000 років. Порівняємо число 2000 з числом років нашої ери 1991. Різниця між числом 2000 і 1991 незначна. На основі цього приходимо до висновку, що число формацій нашої ери не може бути менше або більше від шести, а може бути тільки шість. Можна сказати, що в нашій ері до 1991 року було шість формацій. Теорія підтверджується на практиці, еволюційна послідовність відповідає дійсності. Наше припущення правильне. Іванов писав: «Все приготовлено до 2000 року». Його прогноз підтвердився. Еволюція  в природі суспільства відбувалася об’єктивно, незалежно від волі людей.

 

5.     Сьома формація або сьомий день

   За логікою сьома формація може бути в еволюційної послідовності. Тривалість її дорівнює: 73/1,618 = 45 років. Це є остання формація, в якій ми всі живемо зараз. Вона почалася в 1991 році, а закінчиться в 2036 році. Це наш науковий прогноз. Він починає здійснюватися,  бо відбувається декомунізація в країнах. Це буде кінець ери. Ці сім періодів подібні до сімох днів тижня. Ми називаємо періоди ери днями ери. Ми всі зараз  живемо в сьомому дні, який буде тривати приблизно 45 років. 

 

6. Особливості сьомого дня

   Домінування вчення Христа поступово припиняється через церкву, досі домінування  відбувалося з допомогою церкви. Церква може робити своє діло, але не заважати людям загартовуватися в житті. Христос говорив про кінець віку, він буде. Досвід Христа зберігається разом із загартуванням. Це є синтез вчення Христа і загартування за законом діалектики. Суперечність релігії вирішується через перехід до двох нових протилежностей, до віри в живого Бога Землі. Про це описано в журналі «Еволюційний рух».      

   Декомунізація суспільного життя відбувається в суспільстві. Перехід до еволюційного ладу відбувається в суспільстві.

   Перехід до повного домінування еволюційного руху є в суспільстві.

 

6-1. Іванов про комуністичну формацію

   Люди звичайні живуть і не знають, що буде далі. Іванов знав, що буде далі, свої передбачення писав людям у працях. Природа говорила йому, що буде далі. Іванов говорив, що соціально-економічна комуністична формація буде остання в соціально-економічному розвитку суспільства. Після соціалізму лад буде новий, Іванов назвав його еволюцією. Люди будуть жити не по-капіталістичному, не по-соціалістичному, а по-еволюційному, тобто за ідеєю Бога. Про еволюційний лад докладно описано в журналі «Еволюційний рух». Іванов передбачив у 1981 році, що кінець комуністичного ладу буде з 1989 року. Він писав, що еволюційний лад прийде слідом за комуністичним, еволюція прийде в 1989 році. Значить, кінець комуністичному ладу буде в 1989 році. Це здійснилося в Україні в 1990 – 1991 роках після розпаду Радянського союзу. Іванов провістив про час, коли еволюція прийде, тобто новий лад. Він писав: «А еволюція прийде на землю Духом Святим. Це Чувілкін бугор, це райське наше місце, чоловікові слава безсмертна. Природа стоїть горою за це. Вона не дає свою згоду, що це буде тепер у цей час. І вказала, це діло буде, воно здійсниться 1989 року, усе прийде на своє місце. Природа каже про мене правду свою». 8109:68.         

 

6-2. Іванов виконав вчення Христа. Заповіді Іванова і Христа

     Порфирій Іванов написав у працях: «Я не жалів віддати своє здоров'я іншому. Я зробив те, що Христос говорив нам колись». 8302:49. Які заповіді говорив нам Христос? Христос прийшов виконати Божий закон. Він говорив: «Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією думкою твоєю. Це є перша і найбільша заповідь. Друга ж, подібна до неї: люби ближнього твого, як самого себе. Весь закон і пророки утверджується на цих двох заповідях». Мф 22:37. «Все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і їм робіть. Закон і пророки є в цьому». Мф 7:12. Христос має свій закон, він не такий, як закон від Мойсея.  Христос не виконував закон  Божий від Мойсея, котрий учив євреїв любити євреїв і ненавидіти ворогів, їх убивати, поступово завоювати світове панування, щоб залишились євреї та їхні раби. (Див: Второзаконня гл.7, 11, 20). Христос говорив учням, що любіть ворогів ваших, благословляйте їх, прощайте їм провини, але не карайте, не вбивайте. Іванов має закони Божі такі само, як у Христа. Люби Бога твого. Люби людей, як себе. Бажай людям те, що собі хочеш. Зробити з ворога любимого друга. Найголовніше, Христос заповідав людям бути в житті незалежними від природи, тобто основних потреб людей: їжі, одягу, житлового дому. Бо люди втрачають здоров'я і вмирають через свою залежність. Залежність веде до смерті, а незалежність веде до продовження життя. Христос заповідав, що не турбуйтесь, що вам їсти, у що одягнутись. Терпінням спасати свою душу, терпіти холод, голод. Іванов виконав, став у житті незалежним від природи.Заповіді Іванова і Христа

     Христос мив учням  ноги до колін холодною водою.  Він учив, щоб і вони мили ноги іншому. Христос говорив: «Якщо Я є Учитель, умив ноги вам, то і ви повинні вмивати ноги іншому. Бо Я дав вам приклад, щоб і ви робили так само, як Я зробив вам». Ін13:5.  Христос заповів любити всіх, вітати друзів і незнайомих. Він говорив: «Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка нагорода вам? І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите? Отже, будьте досконалі, як Отець ваш досконалий». Мф 5:48. Христос заповідав поститися щотижня. Дні посту визначати через такі слова: «Весільні друзі не сумують, поки жених є з ними. Але дні настануть, коли відберуть у них жениха, і вони будуть поститися тоді». Мф 9:15. Очевидно, він говорив про себе. Христа відібрали в учнів у п'ятницю, Його розіп'яли, тіло поховали. А він вийшов із гробу в неділю, прийшов до учнів, їв рибу і мед разом із ними. Лука 24:43. Отже, Христа відібрали в учнів з вечора п’ятниці до неділі приблизно 42 години, треба поститись у цей час. Христос заповідав допомагати бідним, нужденним, дати милостиню на хліб на день. Нагодувати голодного, одягнути роздягненого.

   Він учив усі блага суспільства розподіляти порівну між усіма людьми, зарплата має бути всім однакова. Багатий не ввійде в Царство небесне. Прощати людям провини, не карати в'язницею, не вбивати. Христос заповідав просити в ім'я Його: «Якщо перебуватимете в Мені, і слова мої будуть у вас, то просіть, чого б ви не захотіли, і буде вам». Ін 15:7. Христос учить не потрапляти в тюрму. Ці заповіді Христа треба виконувати кожному. Христос учив: «Всякого, хто слухає ці слова і виконує їх, уподібню мужеві мудрому. А всякий, хто слухає ці слова і не виконує їх, уподібниться мужеві нерозумному». Мф 7:24.   «Хто порушить одну із цих заповідей найменших і навчить того людей, того назвуть найменшим у царстві небесному. А хто виконає і навчить, той назветься Великим у Царстві небесному». Мф 5:19. Порфирій Іванов виконав ці всі заповіді Христа у своєму житті, не порушив жодної найменшої. Можна назвати його послідовником Христа. Іванов узяв від вчення Христа, доповнив своїм вченням, і ввів  усім людям, тому прославив Христа. Іванов виконав заповіді Христа і навчив людей, тому називали його Великим, мудрим у царстві Божому. Священик церкви вірить Христу, але  найменші заповіді не виконує, і навчає інших віруючих цього, тому він заслуговує назву «найменший» у царстві Божому. Церква не виконує закон Христа. Мф 7:12. Іванов виражав цю заповідь так: бажай людям того, що собі хочеш. Він бажав усім щастя, здоров'я хорошого, і робив. Іванов зібрав заповіді в систему, виконав їх, навчив того людей. Іванов приймав усіх нужденних, бідних, хворих, хто просив. Він писав про прийом: «Ми прийняли чоловіка, як я приймаю всіх. А потім облили водою холодною, потім він прийняв таке вчення, що робити. 1. Треба купатися холодною водою два рази в день, вранці й увечері. (Ін 13:5) 2. Вітатися з людьми всіма, не проходити жодного чоловіка. Твоє діло є сказати їм. (Мф 5:48). 3. Треба знайти чоловіка нужденного, дати йому 50 копійок. Сам собі скажи, що даєш ці гроші за те, щоб не хворіти. (Мф 19:21). 4. Треба 42 години не їсти від п'ятниці до неділю до 12 годині. Вийди надвір, вдихай повітря і говори: «Учителю, дай мені здоров’я». Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. Твоє здоров’я – це є все. (Мф 6:13, 9:15). 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь». Іванов. 1983.03:34.  Загартування – це наука всіх людей усього світу, джерело людського життя. Свідоме терпіння є легке лікування. Робіть поки ви здорові. Особливо це треба всім заради майбутнього. Іванов стверджує: якщо чоловік  загартовується в цьому житті, то він не боятися загробного життя. Душа не вмирає, не має кінця. Пропонуємо людям вірити тому, кому дали назву Великий, і виконувати його заповіді. Не треба робити, як робить священик. Бо найменший  священик іде в пекло, а за ним інші. Христос і Іванов свідчать про одне. Якщо двоє свідчать про одне, то їхнє свідчення за законом є істинне.

 

6-3. Пропозиція Порфирія Іванова

    Перше завдання всіх людей у сьомому дні – прийняти всім одну зарплату і звільнити всіх ув’язнених. Це докладно описано в журналі «Еволюційний рух». Така пропозиція Іванова: «Учитель вносить людям свою еволюційну спільну свідому пропозицію, щоб жити в природі однаково. Не треба ніякої політики в житті, не треба такий ріст економіки. Нам треба рівна, одна для всіх зарплата. Ми повинні всі до одного чоловіка із цим утриманням погодитись і взяти свою належну спільного блага зарплату від дітей до дорослих 33 карбованці в місяць. Ми повинні всі наявні засоби в житті ліквідувати. Люди повинні простити людям борги наявні. Злоби на кожного чоловіка і ненависті не мати. Випустити всіх ув’язнених і божевільних з моєю ідеєю, за що ніхто і нічим не буде винуватий. Будуть жити в природі за вченням Учителя. Якщо буде нам всім мало, всім прибавимо». Іванов. 7806:56. Всі наявні гроші треба спалити, тобто ліквідувати, бо через них існує смерть. Треба мати гроші такі, які не горять. Ми повинні простити борги наявні людям. Ріст економіки не треба такий, коли кожен рік ВВП збільшується за зростаючою прогресією. На нашу думку, зараз треба починати  впроваджувати пропозицію Іванова в життя в Україні й у всьому світі. Якщо зараз почнемо впроваджувати, то, можливо, через 10 – 20 років впровадимо в життя еволюційні ідеї. Якщо зараз не будемо впроваджувати, то потім буде пізно.

   Зараз кордони між країнами відкриті, це правильно, це робиться за ідеєю Бога, ця тенденція буде прогресувати. Люди можуть вільно переміщатись з однієї країни в іншу в пошуках  роботи і місця для життя. Це пропонував зробити Іванов. Він говорив, що не треба примушувати, запирати людей у кордонах, а треба дати їм волю. Не треба мати свого місця, вся земля є спільна. Ми всі не будемо захоплювати землю, не будемо воювати за землю.

   Він учить. Любити всіх людей. Виконувати заповіді й поради Учителя. Любов до людей повинна бути на практиці. Бажати і робити людям те, що хочеш собі. Треба взяти всім одну зарплату, всім дорослим і дітям, щоб не було ображених у житті. Якщо зарплата буде мала, то всім добавимо однаково. В житті людей не буде бідних і багатих, буде всім однакове життя. Це буде справжня любов між людьми. Люди будуть дуже любити один одного за такий учинок. Люди хворіти не будуть, не будуть робитися злочинцями. Справжня любов до людей – прощати людям провини їхні, не віддавати судді, не судити, не садити людей у тюрму. Всіх ув’язнених звільнити, випустити з тюрми через ідею еволюції. Всі нації білого світу повинні прийняти еволюційні пропозиції Іванова.

   Іванов попереджав, що ядерна зброя може бути застосована у війні, як усяка продукція людей. Можна запобігти ядерній війні тоді, коли еволюційний лад буде введений в якійсь країні. Еволюційний лад може бути введений спочатку в одній країні. Зараз в Україні існують умови для введення еволюційного ладу. Його треба вводити шляхом реформ, не примушувати людей, щоб  нікому не заважати. Бог допомагає бідним, хворим, нужденним, ображеним. Народ України може зробити такий свій вибір. Для цього треба голосувати на виборах за депутатів, котрі підтримують еволюційні ідеї, еволюційний рух. Коли якась одна країна введе в себе еволюційний лад, слідом за нею інші народи введуть еволюційний лад, бо він кращий від усіх. (Див.: Паршек. 1983.03). Домовленість між протилежними сторонами не допоможе зробити мир між народами. Він говорив: «Все приготовлено до 2000 року». Люди повинні жити за ідеєю Бога, він не хоче війни, він хоче врятувати народ від загибелі. Ми всі можемо загинути у війні, якщо  не введемо еволюційний лад.

   Природа загрожує людям через повітря, воду, землю. Людство може відвернути будь-яку природну катастрофу, якщо обєднає свої сили, цьому буде сприяти новий еволюційний лад. Треба прийняти еволюційний рух. Проблема перенаселення Землі буде. Через 20 років населення Землі буде майже 9 мільярдів чоловік. У звязку з цим нестаток продуктів, голод буде на землі. Щоб запобігти загибелі людей від нестатку, треба прийняти еволюційний рух.

       Цитати Іванова. 7804:30. «Треба вибачити людям в їхньому ділі. Свідома думка народиться в них, вона оточить їх ученням Учителя. Вони не будуть попадати в тюрму, в лікарню. Вони будуть жити за Божим ділом, не будуть красти в будь-кого. Усі будуть жити однаково, однією сім’єю».

   7707:84.Треба навчитись не карати, а треба вчитись прощати злочинцеві. Ніякий злочинець не буде народжуватися в нас у людях після такого помилування, і всяке захворювання не буде народжуватися між нами. Адміністративна особа не буде займати своє місце.

   7805:12. Ніяке зло не буде між людьми, а буде любов у всьому ділі. Зарплата буде одна малим, старим – 33 крб. Ображених не буде. Якщо мало нам буде, усім прибавимо. 14. Робити свідомим, усім треба свідомість, ми не будемо обходитися без усякої свідомості. Якщо треба, значить треба. Ми хочемо жити, значить, життя треба будувати, це залежить від нас усіх. Тюрми, лікарні не буде. Ми будемо жити по-еволюційному. Якщо хочеш робити, роби, не хочеш - не треба. Сиди отримуй те, що слід. Це все бережи, як своє добро. Ми запрошуємо весь світ, усе людство на цю всю будову. Ми не відходимо ні від кого. Якщо хочеш жити за нашими  умовами, приходь вступай у таке суспільство і живи з нами, користуйся такими правами. Своя рідна любов буде між людьми. Будуть допомагати один одному. 15. Захоплення нема ніякого, воєн нема ніяких. Усі люди отримають рівні права на життя спільного характеру, шукати корисне в труді в природі. Але не буде командування, ніякої юстиції, ніякої вояччини, ніякого насильства. А просьба буде одна з усіх наша, така вона є.

 

7. Третій ступінь еволюції

     Біологічна і соціальна еволюція людини відбувається в житті. Синтез  вчення Христа і загартування домінує в житті людей через вчення Іванова. Його вчення складається з вчення Христа і загартування. Еволюційний рух домінує в людях. Люди займають для життя  місце на землі навколо райського місця. Люди зроблять рай на землі, завоюють безсмертя.

Ми зробили науковий прогноз.   

 

8. Сім днів – метод людської еволюції

   Ми можемо вирахувати за даним методом суму таких семи днів, у котрих сьомий день дорівнює 2045 років, а перший день дорівнює 38 000 років. Сума цих семи днів дорівнює приблизно 90 000 років. На нашу думку, це є час еволюції людей сучасного виду, в цей час відбувалася соціальна еволюція. Ці дані є близькі до даних науки антропології. Ми можемо вирахувати суму таких семи днів, у котрих сьомий день дорівнює 38 000 років. Вона дорівнює приблизно  4 мільйони років. Колись у цей час льодовиковий період був на Землі, холод і голод відіграв важливу роль у біологічній еволюції людини.