Народний журнал природної мудрості  osh.kiev.ua

 

Еволюційний рух

 

Жити, учитися, отримувати здоров'я за наукою еволюцією. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. Наука Іванова П. К. 

 

№ 1. 2018.05.02

 

Еволюція

 

   Еволюція – еволюція біологічна і соціальна людини за наукою Іванова П. К.

Зміст

1.Теорія діалектика, три закони.

2. Біологічна і соціальна еволюція людини.

3. Суспільство, в котрому біологічна еволюція відсутня.

3-1. Перша протилежність.

3-2. Друга протилежність.

4. Суспільство з біологічною еволюцією людини.

4-1. Перша нова протилежність.

4-2. Рушійна сила еволюції є стрес.

4-3. Суспільний лад за наукою Іванова.

4-4. Друга нова протилежність.

5. Здорове тіло – здоровий дух, святий дух.

6. Історичний метод у вченні Іванова.

7. Еволюційний незалежний чоловік Порфирій Іванов.

8. Цитати Іванова про еволюцію.

 

1.Теорія діалектика, три закони.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, розвиток є її результатом. Суперечності виникають між ними, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Процес закінчується переходом до двох нових  протилежних сторін.  Приклад. Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Перша протилежна сторона. Люди роблять, щоб хороше, тепле мати в житті. Друга протилежна сторона. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя. Суперечність є між ними, бо люди не отримують життя. Люди переходять до двох нових протилежних сторін, щоб жити. Перша нова протилежна сторона. Люди свідомо приймають холод і голод. Вони відчувають холод і погане в процесі купання в холодній воді. Друга нова протилежна сторона. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. Люди хотіли життя і отримала життя. Суперечність закінчилася. 

 

   Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Об'єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і характерні риси початкового ступеня відтворює на вищій основі. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об'єктів.  Розвиток об'єктів не існує без заперечення попередніх форм. Заперечення відображає не знищення об'єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій елементи і властивості його попереднього якісного стану  зберігаються, тобто спадковий стан фіксує. Приклад. Еволюція людства. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Ступінь 2. Заперечення загартування. Вчення Христа домінує. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства.  

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і утворюють корінні зміни. (Вікіпедія. Діалектика).

 

2. Біологічна і соціальна еволюція людини

    Дві протилежні сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Організми пристосовуються до холоду, голоду, некомфортних умов, тобто вид приймає холодне і погане. Ці корисні зміни організму передаються в потомстві.  Так новий вид утворюється. Це для виду добре. Це відбувається шляхом природного відбору, коли виживають і дають потомство організми з корисними якостями. Людина утворилася таким шляхом у процесі еволюції з видів, які були на низькому ступені еволюційного розвитку.  Людина є біологічна і соціальна істота. Еволюція сучасної людини є біологічна і соціальна. Вона утворилася на різних етапах розвитку. Біологічна еволюція – це природний процес розвитку живої природи, що супроводжується зміною генетичного складу популяцій, формуванням адаптації, утворенням і вимиранням видів, перетворенням екосистем. (Вікіпедія. Еволюція). Біологічна і соціальна еволюція є в єдності, одна без одної не існує.

 

   Соціальний стосується суспільного ладу. Закони суспільного життя відіграють визначальну роль у соціальному прогресі людства. В історії відомо декілька формацій, які змінювалися від первісної до комуністичної. Спочатку перші люди жили по-природному, близько до природи, загартовувалися в природі, біологічна еволюція домінувала на цьому етапі.   Людина розвилася в процесі до такого рівня, що трудова діяльність людей стала відігравати ролі в природі. Так сучасна людина утворилася. Люди перейшли від еволюції біологічної до соціальної. Суспільно-трудові відносини стали керуючими, основа суспільства. Закони суспільного життя відіграють роль у суспільстві. Рушійні сили біологічної еволюції людини  є спадкова мінливість, боротьба за існування, природний відбір.

 

   Природним відбором називається процес, у результаті котрого виживають и залишають після себе потомство особи з корисними в даних умовах спадковими змінами. Відбір удосконалює пристосування до умов існування. (Вікіпедія. Еволюція).  Чарльз Дарвін сформулював закон незворотності еволюції. (Вікіпедія. Еволюція). Якщо який-небудь біологічний вид зникає в житті, то він не повертається знову. Новий вид приходить на його місце. Закон діє також для соціальної еволюції, бо людина є біологічна і соціальна істота. Такий факт є доказом цього. Коли яка-небудь суспільно-економічні формація зникала, то нова формація приходила на її місце, а стара формація вже не поверталася. Наприклад, рабовласницький лад не повертається.

 

3. Суспільство, у котрому біологічна еволюція відсутня

3-1. Перша протилежна сторона

    Особливості суспільства без біологічної еволюції. Дві протилежні сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Люди творять умови життя в суспільстві, в котрих мають хороше і тепле почуття. Люди не люблять холодного і поганого, вони захищаються від нього. Природа народжує людину для життя, щоб вона любила і берегла природу і людей. Потім люди учать людину жити по залежному, без любові до природи, котра має дві протилежності. Залежні люди створювали суспільний лад досі. Вони вживають їжу досита щодня, одягаються до тепла в тілі в теплий хороший одяг, вони живуть у домі з усіма вигодами. Вони мають самозахист від природи: їжу, одяг, житловий дім тощо. Вони придбавають ці потреби через тяжкий труд. Суспільний лад на цьому етапі є недосконалий.

 

3-2. Друга протилежна сторона

   Природа сама дає людям погане і холодне за їхній вчинок. Люди були незадоволені в усіх формаціях, тому вони змінювали їх на кращу. Люди не люблять один одного, люди не люблять природу. У них є ненависть, убивства, крадіжка, смерть, війни між собою, війна людини з природою. Люди є бідні й багаті, люди хворіють і вмирають. Люди шукають шляхи змінити суспільство на краще. Недосконала соціальна еволюція людини гальмує біологічну еволюцію людини. Суперечність є між людиною і суспільством. Людина відмирає як біологічний вид на цьому етапі.  Суперечність є між протилежними сторонами. Люди хочуть життя, а отримують смерть.

 

4. Суспільство з біологічною еволюцією

   Суперечність завершується через перехід до двох нових протилежних сторін, котрі пропонуються.

4-1. Перша нова протилежна сторона

    Особливості суспільства з біологічною еволюцією. Дві протилежні сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Люди свідомо приймають дві сторони однаково в житті: холодне, погане і тепле, хороше. Загартування створює такі умови в природі. Ми проаналізували досвід Порфирія Іванова. Ми прийшли до висновку, що чоловік нового виду утворився в природі, чоловік загартований. Він дає початок для еволюції нової людини. Іванов не застуджується і не хворіє. Він учить людей, щоб люди запобігали всякому захворюванню через загартування. Він довів на собі і на людях хворих, що загартована людина не хворіє, живе довше, ніж незагартована. Природа дає здоров'я і життя людині загартованій. Якщо людина не хворіє в своєму житті, то вона живе довше, ніж людина незагартована. Бо люди вмирають через свої хвороби. «Тіло не вмирає без хвороби. Природа відбере сили його спочатку, і тоді він легко вмирає». Іванов. 8204:75.

 

    Людина, що загартовується, як вид еволюціонує, живе вічно. Природа сприяє в житті людині загартованій, незалежній, вона як біологічний вид не відмирає. Учитель говорить, що буде з людиною загартованою і незагартованою. «Хто не любить у природі поганого й холодного (загартування), умирає на віки-віків. А хто тільки живе в природі різнобічно (тобто приймає холодне і тепле), той живе вічно в природі, йому слава в ній». Іванов. 7804:60. Еволюція людини почалася через Іванова, вона продовжується, і буде продовжуватися вічно. Число людей нового потоку збільшується за геометричною прогресією. Іванов є перший еволюційний чоловік. Людина має бути такою, як себе представляє Іванов, загартований, незалежний, еволюційний. Чоловік є без усяких потреб: їжі, одягу, житлового дому. Іванов як представник нового людського виду вмирати не буде, він є безсмертним. І його послідовники теж вмирати не будуть, є безсмертними.

 

    Іванов приймав усіх, хто звертався з просьбою. Він убивав біль струмом через свої руки, обливав водою холодною, всім усно давав такі поради, щоб запобігати захворюванню в житті. Треба робити: «1. Купайся водою холодною два рази в день, вранці й увечері. 2. Здоровайся з людьми, не проходь жодного чоловіка. Скажи їм, а вони як хочуть. 3. Знайди чоловіка нужденного, треба дати йому 50 копійок. Скажи собі, що даєш ці гроші, щоб не хворіти. 4. Терпи без їжі 42 години щотижня від п'ятниці до неділі до 12 годині. Надворі вдихай повітря з висоти й говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. Твоє здоров'я – це є все. 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь». Іванов. 8303:34. Передай іншим цей досвід. Людина має бути незалежною від природи, прагнути бути без усяких потреб, їжі, одягу, житлового дому. Іванов говорив, що еволюція – це свідомо не вживати їжу. Наше свідоме терпіння має поступово рости. Він дав приклад терпіння без їжі 24, 42, 66, 108 годин у тиждень. Потім не вживати їжу шість діб у тиждень, два тижні, місяць. «Ми вводимо еволюцію, вона росте щодня. 108 годин у тиждень не вживати їжу». 8209:27.

 

4-2. Рушійна сила еволюції є стрес

   Природа впливає на людський організм, наука називає стресом такий вплив. Не кожен стрес є корисний для людини. Стрес може бути корисним для еволюції людини, ми називаємо його еволюційним стресом. Стрес може бути шкідливим для організму, він веде до втрати здоровя, смерті. Еволюційний стрес сприяє здоровю, продовженню життя, еволюції людини як виду в природі. Головними факторами стресу є холод і голод, вони є рушійна сила еволюції. Іванов говорить, що в природі є дві протилежні сторони стосовно почуття: холодне, погане, хороше і тепле. Іванов говорить, що рушійна сила еволюції є  «холодне і погане». Ми можемо отримати через холодне і погане здоровя, безсмертя, вічне життя, можна стати Богом. Ми можемо втратити Бога і життя через хороше і тепле. Поняття «холодне і погане» адекватне науковому поняттю «стрес». Всі заповіді Іванова є «холодне і погане», вони є еволюційний стрес для організму. Іванов пропонував виконувати п’ять заповідей для здоров’я, свідомо бути без їжі, одягу, дому. Райське місце є для цього. Він пропонував перемагати в собі ворога: лінощі, жадність, страх, лицемірство, гордість, ненависть. Він пропонував бути переможцем в житті завжди. Це є холодне і погане для людини, тобто еволюційний стрес. Люди можуть не очікувати, коли природа стихійно вплине на організм як стрес. Люди можуть не очікувати від природи милості, вони можуть свідомо творити в своєму житті умови, які є еволюційний стрес. Наприклад, люди можуть свідомо терпіти холод і голод в природі, котрі є еволюційний стрес. Іванов говорив, що хто любить «холодне і погане» в природі, той живе вічно в природі еволюційно як вид. Йому є слава в природі. Хто не любить «холодне і погане», той вмирає в природі еволюційно як вид.              

 

4-3. Суспільний лад за Івановим, соціальна еволюція

    За наукою Іванова, новий лад буде введено після закінчення соціалістичного ладу. Іванов назвав його еволюцією. Нове суспільство має бути побудовано через любов людей один до одного і до природи, жити однією сім’єю. Бажати і робити людям те, що хочеш собі. Просити один одного, але не примушувати. Хочеш жити по-новому – живи, не хочеш – живи по-своєму. Своє впроваджувати, а іншим людям не заважати, їх не ображати. Не вбивати живе, не красти. Всі природні багатства є спільні, не присвоювати землю до свого імені. Не говорити і не робити несправедливо. Життя має бути всім однакове, зарплата має бути однакова всім дорослим і малим. Діти є на утриманні суспільства, а не батьків. Люди мають прощати провини, людей не судити, не саджати у в’язницю. Іванов хоче всіх зрівняти, щоб жили однаково, мирно, без усякого зла, не робилися між собою ворогами, любов свою проявили.  В’язниці не повинно бути в суспільстві.

 

Іванов 7804:30. «Треба простити людям в їхньому ділі. Свідома думка народиться у них, вона оточить їх ученням Учителя. Вони не будуть попадати в тюрму, в лікарню. Вони будуть жити за Божим ділом, не будуть красти в будь-кого. Усі будуть жити однаково, рівно, однією сім’єю».    Всі люди запобігають захворюванню за системою у своєму житті, не лягають у лікарню, їх не лікують хімією, штучними, технічними засобами. Медичний лікар має бути сам загартований і вчити всіх інших цьому. Бажай і роби іншим те, що собі хочеш. Милість, любов між людьми. Нема війн між народами, нема зброї. Люди зроблять рай на землі, смерть виженуть від людей. Свідомість треба всім, ми не будемо без свідомості, ми всі будемо вивчати праці Іванова. Всі мають читати, розуміти, виконувати. 

  

   Іванов провістив про час, коли еволюція прийде, тобто новий лад. Він писав: «А еволюція прийде на землю Духом Святим. Це Чувілкін бугор, це райське наше місце, чоловікові слава безсмертна. Природа стоїть горою за це. Вона не дає свою згоду, що це буде тепер у цей час. І вказала, це діло буде, воно здійсниться 1989 року, усе прийде на своє місце. Природа каже про мене правду свою». 8109:68.  Люди визнали Іванова як Бога в 1989 році, підтримали ідею його. Еволюція почалася в 1989 році. За наукою Іванова, еволюційний лад почнеться одночасно з розпадом комуністичної системи. Це здійснилося, Радянського союзу не стало.  Соціалізм закінчився у деяких країнах, це незворотний процес, еволюційний лад має бути після нього. Це закон еволюції природи. Якщо в якій-небудь країні зник соціалізм, то їй треба починати будувати еволюційне суспільство. Сучасний суспільний лад гальмує розвиток біологічної еволюції людини. Якщо у суспільстві не буде еволюційного ладу, то людина як біологічний вид зникне назавжди, це не можна допустити.

 

4-4. Друга нова протилежна сторона

     Природа відповідає сама на дії людей. Дві протилежні сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Природа сама дасть людям хороше за погане, яке вони прийняли. Це – здоров'я, задоволення, любов між людьми, мир, відсутність ворога, рівність, справедливість, однакове життя всім, вічне життя, не буде крадіжки, вбивства, біологічна і соціальна еволюція є. Суперечність закінчиться. Люди хочуть життя, і будуть отримувати життя вічне.

 

5. Здорове тіло – здоровий дух, святий дух

    Люди не мали духу в своєму житті до приходу Іванова. Вони жили за рахунок технічного, штучного, введеної хімії. Це не дає здоров'я і життя. Іванов скасовує це все штучне в житті людей, і водить дух людям у природі. Здорове тіло, здоровий дух – це еволюція. Повітря, вода і земля огороджені духом. «Засоби для мене – це є повітря, вода, земля. Наймиліші невмираючі великі друзі це є. Повітря, вода й земля – є три духа життя». Іванов. 8209:189. «Бог Отець – це самодержавство,  Бог Син – це революція, радянська влада. А Бога Духа Святого ще не було. Він буде тоді, коли еволюція прийде в люди. Паршек є еволюційний чоловік. Ніяка зброя не треба йому, економіка й політика не треба йому. Він прийшов зі святим духом». Іванов. 8009:184. Святий Дух почався 25 квітня 1979 року. Іванов створив гімн, ідея його є в ньому. Іванов. 1979.10:64.

«Люди Господу вірили, як Богу,

А Він сам прийшов до нас на землю.

Смерть як таку вижене.

А життя у славу введе.

Де люди візьмуться? На цьому бугрі.

Вони скажуть гучно слово.

Це є наше райське місце.

Чоловікові слава безсмертна».

 

    8204:6. «Це загартування-тренування є початок життя вічного характеру. Воно веде нас до безсмертя, чоловік робиться в природі новим, ніколи не вмираючим. Заслуги є йому. 28. Зима – це є Дух Святий для мене, повна еволюція в тілі. 180. Кому доведеш, якщо сама природа це зробила; вона оточила Паршека загартуванням. Він не відмовився від неї, зустрічається з нею з холодом і її проводжає, як свою матір. Сніг є Святий Дух для Паршека, це одна еволюція. 181. Ми перестанемо вмирати із загартуванням-тренуванням». 

8209:80. «Я чекаю білий сніг, холодну пору, морозні дні в природі. Люблю природу. Я радуюсь ними, як своїм тілом, дихаю душею і серцем, духом святим. Жду еволюцію. Я низько кланяюся усім дням, живущим на білому світі, радуюсь, як матері рідній. Я хочу сказати свої слова всім. Треба жити нам, а вмирати не треба нам. Ідея моя така». 8104:42. «Отця як такого похоронили, самодержавство його вмерло, на черзі стоїть син революції. Еволюція, Дух Святий іде на зміну йому. Люди доб'ються цього».

 

6. Історичний метод  у вченні Іванова

    Історичний незалежний чоловік був серед людей колись, історія  описує про нього як про Адама. Він був подібний до Іванова. Іванов пише: 6612:3. «Найперший чоловік, він був за будовою, на вигляд. Якщо дивитися на Іванова, то він буде точно. Наш розвиток відомо йому в ділі нашому».  Іванов розбирається з першим незалежним чоловіком в історії, аналізує його життя, помилки його в житті знаходить, старається не повторювати їх у своєму житті. Перший чоловік не довів свою незалежну дорогу до кінця. Іванов хоче довести незалежну дорогу в житті до кінця.

 

   Цитати Іванова. 5901:22. Перший чоловік. Він не мав таких способів, і такої зброї теж не мав, а жив за рахунок самого себе. Він не мав одягу, не мав ніякої їжі. Природа тримала його природно. Він жив без усякого будинку раніше, і не спав так солодко, як ми з вами спимо зараз. У першої людини не було ні срібла, ні золота, ні всякого кумира. 23. Перший чоловік не побажав жити на самоті, а пішов втягуватися.

 

     6201:3. Бог – це є творець сам свого тіла, і визначив наперед усю цю народжену історію, котрої не існувало тоді. 4. Бог був у чоловіка тоді, коли він не мав у себе дві дороги в житті. Чоловік мав організовані сили бути в природі незалежним ні від кого ніде ніяк. Ось це є багатство, з багатств багатство, яке потрібно нам усім придбати. 18. А він був здоровий, і не видно зносу йому. Дні були для нього однакові, були всі рівні перед ним.  Він не носив на собі ніякого одягу. Також не було нічого з їжі, і води не пив. А дому не було зовсім. Як же він жив?  Він був незалежний ніяк ніде ні від чого. А життя тривало. Понеділок і вівторок був йому рівний неділі.  Це все було однаково. Приходили дні без усякої стихії.  Чоловік розвинув свою індивідуальну власність у процесі.  Він самовільно захопив, привласнив, вивчив, і розділив одне від другого. 19. У чоловіка утворився Час світла і ночі утворився у чоловіка. Чоловік став розуміти, що буде треба йому, а що не треба буде йому. 

 

    6607:106. Ми, всі люди, розвинені технічно, не довірилися.  Ми стали йти від першого чоловіка, хто хотів жити і нічого не потребувати, а жити здорово сильно для того, щоб не хворіти, не застуджуватись. Але другий чоловік не захотів бачити і чути якості природні холодні й погані, невмирущі. Чоловік другий не був згоден з цим.  І став пробувати по природі дорогу, вона його повела прямо до того, щоб втратити себе у цьому ділі на віки віків. 121. Природа прислала другу людину жінку в допомогу першій людині. Вона стала вчити, як і зазвичай робиться жінкою. Багато чоловіків не досягає свого через неї.  6701.17:69. Перший чоловік, народжений у природі, не мав ніякої смерті у себе. Та від чого доводилося йому вмирати, якщо його сили були такі, щоб жити і жити, і жити?  Він робив так у природі. Він був незалежний ні від кого ніде ніяк. Був Богом усьому. Йому не треба був одяг, він обходився без нього. Їжа не потрібна була йому, він жив і без неї.  Він не мав навіть дому, жив у природі, природно огороджувався. Різниці ніякої не було в природі для нього  в житті. Зими і літа не існувало, було однаково.  Світла і темряви не було теж. Все це далося природою через чоловіка. Чоловік перший отримав усе це в природі через своє бажання.

 

    7103а:96. Я вважав, вважаю в житті своєму. Бог землі є чоловік.  Він почав  сам без кого-небудь цю історію на білому світі розвивати. Він був самотній колись, йому доводилося зустрічати природні дні дуже важко. Він був Бог, незалежний від природи. Він не мав тоді ніякого одягу, він не мав їжі, і він не мав житлового будинку навіть.  Ця історія була. Ми не захотіли за такою історією йти. Ми з вами не захотіли також жити з батьком, ми з вами не хочемо слухатися батька. Ми не виграли цим у природі, а програли. Ми жили по-своєму, самовільно раніше і зараз. Перший чоловік кинув природу холодну і погану. Він шукав по природі інше, зовсім не так, як було йому спочатку.   7301:100. Чоловік став сваволити в природі, став воювати з нею. Тому вона розділила свій час для нього. Тьма і світло, літо і зима стала для людини. Людина робила все це, і буде  робити.     

 

   7606:28. Ця історія була від Адама літ. Вона починалася чоловіком першим. Великий нестаток був у нього в житті, а йому доводилося жити. Він переживав у цьому, боявся сильно смерті. Він  мав  сили у природі, щоб жити і продовжувати життя. Він був близьким до природи спочатку, не боявся її так, вона давала йому право жити. Він старався зустрічати свої дні, він проводжав їх легко. А потім він здався, пішов назустріч неживому, він огородився мертвим. Йому дав це його процес. Він розділив природу пополам, у природі виявилось тепле й хороше, погане й холодне, що цьому чоловікові треба було зберегти.    7608:141. Це перший початковий наш земний чоловік. Він був Бог землі, зберігав сам себе, як робить тепер Іванов. Горе й біда взялась у нас звідки? Природа дала за наш такий учинок, а ми зробили його вдвох без душі й серця  між собою. Наше погане, холодне відійшло, ми звернулись до хорошого й теплого. Ось що ми полюбили в житті. Ми продовжуємо його і досі. Наша похіть наробила це все нам, розвинута нами. Ми зробили чоловіка живого, але ми не захотіли жити по-природному.

 

   8001:85. Перший чоловік був Бог. Він прийшов до нас на землю для життя, але не для смерті. Перший чоловік, який не потребує нічого. Він був усьому діло в природі невмираючій, вічно живій на білому світі. Бог тоді був один між повітрям і водою на цій нашій землі. Другого такого чоловіка не було ніякого до цього приходу на землю. Він хотів бачити чоловіка в природі такого, як він. Для чого? Він не знав цього. Природа взяла й послала своє задоволення першому чоловікові на його заклик, щоб він подивився на це все. І сказав про все це діло, котре люди зробили в природі. Вони ніколи не хотіли цього. 86. Сама природа зробила це все в людях, щоб вони самі подивилися назад. А що друга, зовсім чужа людина жінка, прислана природою. Яку користь принесла вона людям новонародженим? Вона ввела діло першому чоловікові для всіх людей. Тільки дитя народилось, появилось на білий світ – ці люди представили зовсім чуже діло природне, не яке-небудь, а чуже природне що-небудь узяти проковтнути. Для чого це все робиться? Природа нам, усім людям, говорить. Нам треба народити чоловіка без усякої потреби в наше життя.

 

    150. Це починалось із самого початку. А з краю не було нічого. А люди жили без цього всього. Як вони так жили, у них не було нічого? Один Бог про це знає. Свідоме терпіння є таке їхнє одне. Вони не носили пуди в цьому, не мали потреби в чужому. А своє – є  живе природне таке тіло. Чужого не було в ньому і на ньому. А своє є природне: струм, магніт, електрика. Жилось легко, як у ванні. А жити доводилось без усякого такого прибутку. Плодів ніяких. Живе енергійне тіло не мало в цьому ніякої нужди. Життя цвіло квіткою в цьому. Не було ніякого холоду живому тілу. Вони не жили в природі так технічно, штучно, у хімії. Життя бралося з нічого. Діло робилося зовсім чуже з природи, інше. Чоловік самець придбав для себе самку для розвитку людського життя. Раз людина прибавилася у житті своєму, то прийшла нужда сюди. Треба було шукати якості по природі.

 

     8302:54. Ми розбираємось із першим початковим чоловіком тепер. Він був джерело всього природного індивідуального життя, у природі чистим тілом прикріплений до землі. Його оточував всесвіт. Він був енергійний, сильний у своєму ділі. Він одержав від природи те, що йому треба. Він не мав світла, і тьми не було. Йому не було відомо, що було на землі. Вода розділяла землю, ліс, озера, гори снігові. І дух носився над цим ділом. Його думка привела, щоб побачити цього другого чоловіка, бажання таке народилось у нього. Він мучився в цьому ділі довго, і ось йому довелось діждатись. 55. Дійсність прийшла йому в процесі цього всього, природа відгукнулася йому як такому. Жінка Єва прийшла до нього на поміч цього всього. Природа прислала її для того, щоб Адам знав, що є в житті в природі. Йому розкрилось усе через похіть одну. Він оточив себе своїм місцем. Це був рай. Він не споживав нічого до цього всього зближення. А коли вони народили дітей, то їм доводилось від цього місця відриватись, і своїм місцем оволодіти.

 

    7910:48. Адже час був такий. Чоловік жив, він нічого не творив, Живе, струм, магніт, електрика оточувало його. А коли він міняв свою форму в житті, він облився кров'ю, пробрався в ці ось людські умови. Люди повернули його як такого на свою сторону, почату ними. Він став розпоряджатися не своїм наявним, а став шукати по природі по-їхньому жирне, солодке, смачне. Він розвинув свою систему свого тіла чужим. Люди навчили його так за своїм розвитком. Один попробував, а іншому сподобалося це робити. Не знайшли кращого від цього всього, а взялись, стали це діло вживати, стали їсти те, що солодше та смачніше.  49. Не пішли по цій дорозі, щоб свідомо терпіти від цього всього. Тут кілограми не рахувати, пуди не піднімати, а нічого не робити в цьому. А історія в житті уже не така, вона вже вбивча, злодійська. Люди не живуть своїм, а живуть чужим, убивчим. Паршек це зрозумів, він не став слухати людей, узяв свою дорогу, природну, живу, найгіршу, холодну, не став убивати.

 

7. Еволюційний, незалежний чоловік Іванов

   Іванов Порфирій Корнійович (Несторенко) народився в Україні, Луганська область, Лутугинський район, село Оріхівка 20 лютого 1898 року. Люди дали йому прізвисько Паршек, також відомо його власне ім’я Ош, яке в перекладі означає Білий. Він є українець за походженням, його батько українець. Він народився, як усі люди, жив 35 років, як усі люди залежні. Свідомість прийшла йому від природи в 1933 році, що люди всі хворіють і вмирають через їжу, одяг, житловий дім. Це залежність від природи. Природа карає всіх людей хворобами і смертю за нелюбов природи. Він визнав таке людське життя неістинним, неправильним. Він став шукати в природі засоби допомогти всім людям, щоб люди не хворіли і не вмирали. Він знайшов загартування, став сам загартовуватися. Він намагався жити так, як народила його природа: без їжі, без одягу, і житловий дім не треба.

 

   При народженні людини вода промила слід, повітря виштовхнуло з тіла матері, земля прийняла тіло для повзання. Він не захищав своє тіло від природи, від холоду і всього поганого. Він поступово став ходити в природі зимою і літом без шапки, потім без взуття, потім без усього одягу, крім трусів. Він ходив у природі так піввіку.   Він став свідомо жити по-природному, як не жили люди. Він не став жити так, як люди навчили його змалку, людське життя залишив. Він був один з усіх незалежний у природі. А якщо чоловік живе по-природному, то він свідомо живе по-еволюційному. Отже, Іванов – це є еволюційний чоловік. Він полюбив природу як матір рідну, він став своїм тілом близько до природи. Він говорив, що повітря, вода і земля є милі вірні друзі людини, вони допомагають у всьому. Природа давала йому все для життя за любов, полюбила його.

 

   Вона дала йому здоров'я, вчення, сили допомагати людям у здоров'ї.  Сили Бога появилися у нього через природу. Він приймав усіх нужденних, убивав біль через свої руки струмом, обливав водою, давав пораду, що робити в житті, щоб не хворіти. Він ставив на ноги калік, які не ходили, сліпим відкривав очі, виганяв ракове захворювання, що не могли лікарі. Люди, які вірили в Христа, дали йому назву Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі за корисне діло. Згодом він став називати сам себе Богом, як люди назвали. Його мета і робота – допомагати всім людям у здоров'ї, щоб усі люди були здорові, щасливі, не хворіли і не вмирали. Його мета зробити рай на землі, де люди завоюють безсмертя. Він знайшов людям райське місце на землі. Учитель Іванов говорить про своє вчення, що це є головна наука серед усіх наук для всіх людей усього світу: «Це є наука, я її на собі розвинув». Іванов.1972.12:20.

 

   Іванов полюбив природу, як матір рідну, став близько до неї своїм тілом. Він старався жити в природі без усяких потреб: їжі, одягу, житлового дому. Не користувався штучним, технічним. Жив по-природному. Він піввіку жив у природі без одягу, крім трусів, не взувався, ходив зимою і літом босим. Йому було дуже холодно і погано, але він терпів ради блага всіх. Він шукав у природі засоби для життя всім людям, вивчав життя в повітрі, воді, на землі. Він для експерименту був під водою без дихання декілька годин. Він жив без самозахисту в природі протягом усього життя. Це можна назвати еволюцією. Він один еволюційний чоловік. Навпаки, люди захищають себе від природи щодня одягом, житлом, вживають їжу досита. Їхні тіла захищені від природи штучним, тому вони як вид не еволюціонують. Природа Іванова в процесі еволюції обдарувала своїми силами, він став допомагати людям, нужденним у здоров'ї.

 

   Іванов говорить: «Природа сама для цього народила на мені такі сили Бога. Я не падав з неба, як його чекають віруючі. Я виріс між людьми таким». 7212:28. Отже, природа народила Бога живого чоловіка Іванова в процесі еволюції. В працях можна докладно узнати всю еволюцію. Вчення Іванова створено на основі теорії діалектики. Критерій істини є практика. Загартування Іванова – це його практика. Іванов  говорив, що він створив науку на собі. Свідомість визначає буття. Це положення Іванов взяв із свого досвіду. Це початок його ідеї. Йому в 1933 році прийшла свідомість щодо життя всіх залежних людей. Вони щодня вживають їжу досита, одягаються до тепла в тілі, живуть у домі з усіма вигодами. І вони всі хворіють і вмирають через це. Ця свідомість визначила подальше життя.

 

     Іванов говорив, що він є далекий від релігії. Іванов не вірив у Бога, якого не бачили, не виконували його слово, він вважав таку віру неправильною. Він вважав, що Бога живого треба бачити, йому вірити, виконувати його слово. Влада, церква, медицина перешкоджала його діяльності, понад десять років його держали в тюрмі і психлікарні, де намагалися вбити, уколами підірвали здоров’я, загубили тіло. 10 квітня 1983 року Іванов відійшов у вічність. Послідовниця Сухаревська Валентина Леонтіївна сказала, що Учителя живого закопали. Незалежному, еволюційному чоловікові слава безсмертна.

 

8. Цитати Іванова про еволюцію

     6201.106. Ти вмієш шапку знімати, вмієш роззуватися, і вмієш весь одяг до трусів поступово знімати. Ось і наука є нам з усіх. Вона була і є, вона і буде, якщо ми будемо приймемо її. Це незалежна еволюційна свідомість. Я є вожак усьому. 107. А живу з молоддю по-еволюційному. Я не заважаю нікому, а своє ставлю. 6906.26:173. Еволюційна сторона – це є близька в житті незалежність. Вона взяла дорогу Бога. Вона не робить шкоди людині, а створює користь їй. 7406:54. Еволюційний чоловік не захоплює. 7502:104. Всі люди народжені  в природі з душею, із серцем однаково. Життя однакове треба їм від старого до малого, 33 карбованці всім. Ось що нам еволюція приносить – свідомість. Дружня ввічливість одна пройде по землі між людьми. 161. Діло еволюційне таке є: нічого не робити, ні за що не відповідати. 7608:84. Якщо хочете жити по-еволюційному в природі, незалежно в ній, фізично сильно терпіть від холоду й поганого.

 

   7701:40. Еволюція має таке бажання, щоб ми всі до одного чоловіка пішли за прикладом Паршека. Не заважати нікому з усіх, і нікому не зробити образи, а своє небувале, знайдене в природі, поставити в людях. Перше, що треба чоловікові робити,  не застуджуватись і не хворіти. 84. Треба навчитись не карати, а треба вчитись прощати злочинцеві. 85. Ніякий злочинець не буде народжуватися в нас у людях після такого помилування, і всяке захворювання не буде народжуватися між нами. Адміністративна особа не буде займати своє місце. 7707:117. Люди перевиховають самі себе, оточать себе свідомістю, введеться еволюція. 134. Ні отець, ні син – ніхто, крім одного Духа Святого, не розкрив у цьому істину.

 

   7707:33. Техніка не буде відігравати такої ролі, щоб чоловікові допомагати у цьому. Техніка сама щезне, а зародиться в людях свідомість, вона визначить буття. 7710:85. Сторона небувалого характеру, еволюційна Духа Святого іде.  Чоловік буде такий Переможець природи, який зберігає самого себе. Це таке діло буде чоловіка. Він переможе в житті всякого ворога.  

   7712.02:97. Це історія еволюції. Просити треба не начальника, а начальник буде підлеглого просити. І свідомість примусить чоловіка без усякого труда обходитись. Начальник не одержить цього, він буде жадати свого труда. А труд фізичний відійде від людей підлеглих, а розумовий труд залишиться вічно. 103. Це життя пройшло з невдачею в отця й сина. За законом усієї дійсності, ідея еволюції Святого Духу іде в природі. Цю ідею не пробували люди, вони повинні бути свідомі. Люди повинні не завадити нікому своїм виступом, а своє взяти своїм ввічливим учинком. Еволюція не учить, а просить, благає як таких людей. 105. Люди не будуть заінтересовані прибутком. Індивідуальності не буде в людини. Не стане приватного місця. Теорія відійде від людей. Любов буде законом. Усі відійдуть від тяжкого, вони будуть мати в себе свідомість.

 

   7804:72. Еволюція розкриє очі нам. Ми жити почнемо по-новому. Таке хороше, тепле не будемо приймати, а візьмемось за погане й холодне. Не Хати не будуть треба, могилки не будуть ритись для людей. Ті, котрі будуть лежати в праху, встануть. Ми доб'ємось цього. Бугор зробить це все. Ми перестанемо вмирати, ми будемо жити. А яке щастя будемо мати! Ми не будемо потребувати. Рай буде на землі. Мертве відійде зовсім, а живе настане. Пожаліємо один одного. Ми не будемо нападати. 7910:97. Бог Отець був, Бог Син є, а Духа Святого не було. Самодержавство, Радянська влада. Еволюція, вона повинна бути – велике сильне терпіння. Свідомо робити без їжі, без одягу, без дому.

 

   7805:12. Зло ніяке не буде між людьми, а любов буде у всьому ділі. Зарплата буде одна малим, старим – 33 крб. Ображені не будуть. Якщо зарплата буде нам мала, ми прибавимо всім. 14. Робити свідомим, свідомість треба всім, ми не будемо обходитися без усякої свідомості. Якщо треба, значить треба. Ми хочемо жити, значить, життя треба будувати, це залежить від нас усіх. Ніяка тюрма, ніяка лікарня не буде. Ми будемо жити по-еволюційному. Якщо хочеш робити, роби, не хочеш - не треба. Сиди отримуй те, що слід. Це все бережи, як своє добро. Ми запрошуємо весь світ, усе людство на цю всю будову. Ми не відходимо ні від кого і не відгороджуємося ні від кого. Якщо хочеш жити за нашими  умовами, приходь вступай у таке суспільство і живи з нами, користуйся такими правами. Своя рідна любов буде між людьми, а іншого чого-небудь не буде у нас. Будуть допомагати один одному. 15. Захоплення нема ніякого, воєн нема ніяких. Усі люди отримають рівні права на життя спільного характеру, шукати корисне в труді в природі. Але не буде командування, ніякої юстиції, ніякої вояччини, ніякого насильства. А просьба буде одна з усіх наша, така вона є.

 

   51. Еволюція прийшла на арену зі своїми силами, свої дні як такі принесла. 52. Ми стали жити не так після цього всього, як ми жили до цього. Ми застуджувались, хворіли, і вмирали на віки-віків. Ця історія принесе нове нам усім. Це Чувілкін бугор, він введе ці якості нам. Ми не будемо жити так важко, нас оточить легке, холодне й погане. Ми доб'ємось від природи життя, але не смерті. Ось де виявиться правда, невмируща ідея: їжа не буде треба, одяг теж не буде треба, дім житлового характеру не буде треба. А Чувілкін  бугор треба буде нам усім, його такі життєрадісні умови, земний рай. Один поруч одного впритул стоять. Природа не буде забирати нас поодинці. Ми будемо мати тепло спільного характеру. Ми будемо розпоряджатися природою своєю ввічливою просьбою, а не природа нами. Нам доводиться просити природу своїм умінням, своєю любов'ю. А любов є все для життя. Твоя думка іде до мети по природі, лише б захотів.

 

   53. А мета наша всіх є така в житті, жити на білому такому світі. Ми вмирати не станемо.    68. Я вважаю, це діло є святе, люди мають задовольнити себе ним. 69. Це життєвий закон такий. Солдат не буде служити більше. Армія не знадобиться. Крадіжка припиниться. Люди перестануть хворіти. Усі до одного одержать одне – 33 карбованці. Не буде в'язниці, не буде лікарні. Учитись не будемо так. Не стане місця теж. Життєва любов проявиться в людях. Не буде війни між національностями більше ніколи. Ось чого ми доб’ємося від природи. Умирати зовсім перестанемо. Усі люди встануть від цього діла, природа підніме їх як таких, вона дасть нам наше життя. Ось що ми з вами побачимо, це все життєрадісне. Райське життя проявиться у житті нашому на землі, ми всі з вами оточимо бугор для цього діла.

 

   7806:56. Зарплата треба нам рівна одна для всіх. 57. Ми всі до одного чоловіка маємо згодитися із цим утриманням, і взяти свою належну спільного надбання зарплату від малого до старого 33 карбованці в місяць. Ми повинні ліквідувати всі наявні засоби в житті. Люди повинні простити борги наявні людям. Не мати ненависті, злоби на кожного чоловіка. Випустити всіх ув'язнених і божевільних з моєю ідеєю. 157. Хто б ти не був у цьому ділі – злочинець, хворий чоловік, старий, малий, професіонал, учений чоловік, здорового характеру чоловік – будь добрий, візьми 33 карбованці зарплату. І роби те, що хочеш. Не створюй у житті зла і ненависті. От тоді не буде війни з природою в цьому суспільстві.    8209:168. Все чуже і мертве прибрати з життя геть. А своє живе невмираюче тіло народити, котре примусить жити в природі вічно. Це буде обов'язково. Революція звершиться щодо цього. Старе відійде, а нове народиться. Еволюція цього діла прозвучить по всій землі.

 

    8211:122. Це загартування-тренування є Дух Святий. 122. Еволюція – свідоме терпіння. Мені ж холодно, але я терплю в цьому свідомо. Любов моя береже в житті моєму. Я один такий. Хочу, щоб молодь була такою, як наше загартування-тренування. 192. Ми не будемо більше воювати самі з собою. Мир буде у нас через ходіння босоніж по землі.  

 

   8212:23. Холод є в природі. Бог любить тих, хто любить його. 135. Люди будуть у природі такі, природа не буде турбувати їх, вони не будуть повзати по землі, а будуть літати в повітрі в атмосфері. Вони зробляться легкими, сила розуму оточить їх. Чоловік буде мати таке атмосферне життя, він буде, як якась птиця в цьому ділі. 181. Еволюція буде на боці ображених людей, хворих, які не знають. 182. Верблюд пролізе в дірку голки легше, ніж багатий пройде в царство небесне. Природа не допустить його. Він жив у ній за рахунок природного добра, за рахунок чужих рук. Паршек доведе своє святе діло еволюції, Дух Святий допоможе йому в цьому. 187. Ми не будемо доглядати за нашою годувальницею землею, це діло відпаде у нас, ми оточимо себе Святим Духом, природа прийме нас як таких, простить нам за все наше зроблене.