КНИГА

ЖИТТЯ

ОШ

 

 

 

 

 

(Титульний лист, с. 1)

 

 

 

КНИГА ЖИТТЯ ОШ

 

НОВИЙ НЕБУВАЛИЙ ЗАВІТ

БОГА ОТЦЯ ОШ

 

Ош В. О.

 

Книги святі  Отця Ош (Іванова Порфирія Корнійовича)

в українському перекладі з паралельними місцями

Старого Завіту та Нового Завіту,

з передмовою духовного сина Ош В. О.

 

 

 

 

 

Видано з благословення автора

Іванова Порфирія Корнійовича (Отця Ош),

наданого духовному сину Ош В. О.

 

 

 

 

 

НАШЕ РАЙСЬКЕ МІСЦЕ

 

 

 

 

Вінниця

КНИГА-ВЕГА

2005

 

 

                            

(Титульний лист, с.2)

УДК 248.3

ББК 86.4

    О 97

Переклад духовного сина Ош В.О.

за рукописами автора Іванова П. К. (Отця Ош),

написаними розмовною народною

російсько-українською мовою

 

Зміст

                                       Передмова………………………………………….3

 

Книги сина Ош В. О.

    Чоловік, якого назвали Богом (Обявлення)…….4

                                       Ош………………………………………………….14

 

Книги Отця Ош (Іванова П. К.)

                                       Це буде таке безсмертя. 1978.04.(7804)………….84

                                       Паршек. 1978.05. (7805)………………………….148

                                       Ігоря діло. 1978.11. (7811)……………………….167

                                       Паршек. 1979.10. (7910)………………………….194

                                       Паршек. 1981.02. (8102)………………………….230

 

 

 

Редактор Наталя Космина

Комп’ютерна верстка Григорій Пєшков

Оформлення обкладинки Наталія Дороган

 

Здано до складання 14.10.2005. Підписано до друку 22.11.2005. Формат 84 х 108/166.

Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 28,56.

Зам. 2287. Наклад 500 прим.

 

Видавництво “Книга-Вега”

ВАТ “Вінницька обласна друкарня”.

Свідоцтво ДК № 173 від 12.09. 2000 р.

 

21050, м. Вінниця, вул. Київська, 4.

Тел. : (0432) 55-41-29, факс: (0432) 52-01-78

E-mail: vinprint@svitonline.com

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 13415 від 15.06.2005 р.

 

                                                                                                  

                                                                                                                   ã Ош В. О., переклад 2005

                                                                                                                  ã Видавництво “Книга-Вега”, 2005

 
ISBN 966-621-229-3  

 

3

 

Передмова

 

     Що є “Книга життя Ош” для людей? “Книга життя Ош” – це є нове небо, створене Богом нашим, котрий Сам до нас на землю прийшов смерть як таку прогнати, а життя в славу ввести. Він також створив нам нову землю, котра називається райське місце. Про це все сказано в Старому Заповіті й Новому Заповіті, Він їх виконав і тепер дав нам, усім людям, Новий Небувалий Заповіт. “На початку Бог створив небо й землю”. Бут. 1:1. “Словом Господа створено небеса, а духом уст його – уся сила їх”. Пс. 32:6. “І сказав Той, Хто сидить на престолі (Бог): ось, творю все нове”. Одкр. 21:5. “І побачив я нове небо й нову землю, перше бо небо й перша земля проминули, і моря вже нема”. Одкр. 21:1. Слова Бога “Книга життя Ош” – світло й життя людей. Через нове слово Бога “Книгу життя Ош” усе стане бути. “Боги, які не створили неба й землі, зникнуть із землі і з-під небес”. Єр.10:11. “І хто не був записаний у книзі життя, той був кинутий в озеро вогненне”. Одкр. 20:15. Книгу зібрав Син Ош.

      (Паралельні місця: Біблія. Видання Київської Патріархії

Української Православної Церкви Київського Патріархату.

 Київ. 2004).

 

 

4

Книги сина Ош

 

Чоловік,  Якого  назвали  Богом (Обявлення)

Валентин Ош

   

Об’явив Сам Себе Бог усім людям світу через двох свідків Своїх, щоб Царство Боже було на Землі й усі знали, що Бог є. Бог є, тому що два свідки Бога є: Ісус Христос і Отець Ош (Іванов Порфирій Корнійович). Отець Ош – чоловік, якого назвали Богом за корисне діло. Про Отця Ош свідчить духовний син Ош.

        

     Минуло 25 літ від того часу, коли мене прийняв Учитель; перед прийомом мені прийшла істинна мисль про Учителя: ”Це - Христос”. А після прийому Учитель мене благословив: “Розказуй усім про Мене, що знаєш. Виконуй”. Він піввіку жив серед людей, але світ Його не бачив, Його присутність була невидима, бо Він не був обявлений. Ваш слуга просить прийняти благу вість. Автор є голос, який сповіщає царство Бога. Про це сказано в апокаліпсисі: «І сьомий ангел затрубив, залунали на небі гучні голоси, які промовляли: царство світу стало царством Господа нашого і Христа, і буде царювати повік». Одкр 11:15. І сказано про тих, до кого звертались голоси: « І двадцять чотири старці, які сидять перед Богом на престолах своїх, впали на лиця свої і поклонились Богові, говорячи, дякуємо Тобі, Господи Боже, Вседержителю, Який є, і був, і грядеш, що ти прийняв силу Твою велику і воцарився». Одкр 11:16. 24 старці – це 24 заслужених, які сидять перед Богом на престолах своїх. Мій голос звертається до них, щоб вони поклонились Богові, подякували Йому, визнали, що він прийняв велику силу і воцарився; щоб вони визнали двох вірних свідків Бога.    

       Бог - найголовніша особа в житті всіх земних людей. Він був, Він є, Він буде. Без Бога – ні кроку в житті всіх людей. Один Господь Бог врятує нас усіх у житті від усякої біди. Йому вірять, ждуть Його другого пришестя. Бог завжди робить людям усе для щастя і добра. Причина всіх бід людства – незнання, що Бог є. Основне питання життя людства: Бог єсть чи нема? У зв’язку із цим людство розділилось. Одні  знають, що  Бог  є, вони виконують Божі закони - це Божі люди. Інші не знають і не вірять, що Бог є, - це безбожники, атеїсти, комуністи. Безбожники вважають: якщо Бога нема, то можна не виконувати закони Божі: не вбий, не вкради, люби людей, як самого себе та інші. Вони порушують закони Божі. При такому ставленні в людства не може бути щастя й процвітання, а тільки буде завжди горе й біда. Тому Бог дав двом свідкам Своїм довести людям, що Бог є. Бог через пророка дав людям закон, що свідчення двох чоловік є істинним – це прийняли всі. Бог сказав: «І дам двом свідкам Моїм, і вони будуть пророкувати 1260 днів, одягнені у веретище». Одкр 11:3. Перший свідок Бог – Ісус Христос. Це світильник, він пророкував, свідчив про Бога, віддав життя за всіх. Але Йому не вірили, бо Він є один свідок Бога, а свідчення одного за законом не приймається за істину. Його вбили. Перед відходом Ісус Христос сказав, що прийде вдруге в славі Бога Отця як живий чоловік, його побачить кожне око. Одкр 1: 7,13,14. Він, світильник, буде свідчити про Христа і Бога, віддасть життя за всіх, буде вбитий

 

5

безбожниками. Одкр 11:3-13. Це буде другий живий свідок Бога, і поді прославлять Бога.                                                                                                  

      Бога без власного імені не буває, як і чоловіка без власного імені не буває. Бог вперше обявив через пророка Мойсея Своє власне імя для людей, написав його на камені чотирма буквами. Вони можуть бути передані на сучасних мовах  буквами ЙГВГ (або ЙХВХ), тоді в письмі не було голосних.  Через деякий час єврейська мова вийшла з ужитку народу, і люди перестали промовляти імя Бога, вони його забули. Так власне імя Бога люди втратили. Та Богом сказано, що той врятується, хто буде закликати, берегти імя Бога. Люди зрозуміли, що імя Бога треба промовляти, закликати, на ньому базуватись. Бог сказав через пророка Ісаю, що раби Бога є Його свідки, тобто вони повинні свідчити ім’я Бога. Люди віруючі стали вставляти в слово імені Бога свої голосні. Так одні стали називати Бога іменем  Єгова, інші стали називати Бога іменем Яхве, хоч ніхто не знає точно, як вимовляється ім’я Бога.  Перекладачі Біблії з древньоєврейської на грецьку та інші мови зробили прикру помилку. Вони власне імя Бога не змогли перекласти й зберегти і замість власного імені Бога вписали в Біблію титул Бога – Господь. Отже, люди забули імя Бога й для чого воно звучало, страх Божий у людей пройшов. Це гріх, за котрий Бог людей карав, карає й буде карати. Імя Бога дуже важливе.

    Бог через пророків сказав про прихід Бога-Чоловіка. Бог - милостивий, Він через пророка Ісаю сказав, що буде творити все нове, що Він назве рабів Своїх новим імям. Іс. 65:15. Бог Сам обявить Своє нове власне імя. Бог створить усе нове. Старе не буде згадуватись і не прийде на серце. Іс. 65:17. Це стосується й імені Бога. Бог прийде як нова особа, Він відкриє Своє лице, яке ховав від людей, Він об’явить Своє нове ім’я. Він зробить рай на землі для тих, хто вірить Йому й виконує Його завіти. Пророцтва виконались, до людей на землю прийшов Бог-Чоловік Ісус Христос. Бог, Який сидить на престолі, відкрився святому Іоану Богослову. Він був подібний до Сина Людського, Він показав, що має бути далі. Переможцеві буде написано нове власне імя Бога. “Тому, хто перемагає, дам споживати сокровенну манну, і дам йому білий камінь, і на камені написане нове імя, якого ніхто не знає, крім того, хто одержує”. Одкр. 2:17. “Переможця зроблю стовпом у храмі Бога Мого, і він уже не вийде геть; і напишу на ньому ім’я Бога Мого й ім’я міста Бога Мого, нового Єрусалима, що сходить з неба від Бога Мого, й ім’я Моє нове”. Одкр. 3:12. “Переможцеві дам сісти зі Мною на престолі Моїм, як і Я переміг і сів з Отцем Моїм на престолі Його”. Одкр. 3:21. “І глянув я, і ось Агнець стоїть на горі Сионі, і з ним 144 тисячі, в яких імя Отця Мого написане на чолах”. Одкр. 14:1. “І побачив я відкрите небо, і ось кінь білий, і Той, Хто сидить на ньому, називається Вірний і Істинний, Який праведно судить і воює. Очі в Нього, як полум’я вогняне, і на голові Його багато вінців. Він мав імя написане, якого ніхто не знав, крім Нього Самого. Він був одягнений в одежу, обагрену кровю. Імя Йому: “Слово Боже”. Одкр. 19:11-13. “І побачив я нове небо і нову землю, бо перше небо і перша земля минули, і моря вже нема. І сказав Той, Хто сидить на престолі: ось, творю все нове... І сказав мені: звершилось. Я є Альфа і Омега, початок і кінець. Переможець успадкує все, і буду йому Богом, і він буде Мені сином”. Одкр. 21:1-6.

      Отже, згідно з написаним у Святій книзі, має знову прийти Бог у новій особі, з новим імям. Своє імя Він нікому не обявить, а тільки напише його Своєму переможцеві.

 

6

Він через нове імя все успадкує від Бога. Переможець назве Богом Того, Хто напише йому нове імя, він буде Йому сином. «Сказав Господь (Бог Отець) Богу Моєму (Христу): «Сиди праворуч, доки покладу ворогів Твоїх у підніжжя ніг Твоїх». Пс. 109:1. Значить, Син Людський Христос прийде до людей як Бог Отець, займе місце на престолі Свого Отця, буде правити в царстві Божому, коли Бог знищить ворогів Його. Тепер люди повинні пізнати Христа в чоловікові за його ділами Божими, порівнюючи з ділами Сина Божого Христа і Його Отця. Хто любить Ісуса, до того він прийде як Бог Отець. Щоб нам пізнати Бога, якого ждуть усі люди, нам треба проаналізувати ввесь досвід чоловіка, якого люди назвуть Богом за корисне діло, зроблене ним усім людям.    

      Бог прийшов до нас на землю як живий Чоловік, незалежний. Він народився в 19-му столітті, у славу ввійшов у 20-му столітті. Він народився в 1898 році 20 лютого в Україні в українській сім’ї. Його батько українець. Його прізвище та ім’я від людей – Іванов Порфирій Корнійович, а вулична кличка - Паршек. До 35 років він жив, як усі люди, як його навчили люди: наїдався досита щодня, одягався до тепла в тілі, жив у домі з усіма вигодами. Люди всі прагнули в своєму житті до теплого й хорошого, і він так робив. Таке життя його не задовольнило, йому прийшла мисль. Чому люди одягаються до тепла, наїдаються досита, живуть у домі з усіма вигодами, але вони  хворіють, страждають і  вмирають? Значить, таке  життя людей – це їхня неправда. Ця свідомість визначила  буття Його на все життя. Він вирішив  спробувати жити в природі без цих потреб людських: їжі, одягу, житлового дому – щоб знайти в природі засоби для життя людей, щоб люди не вмирали. Природа Йому помогла. У природі є в житті дві протилежні сторони: тепла й хороша, також холодна й погана. Така свідомість примусила Його ходити в природі без сорочки і взуття, в одних шортах, літом і зимою; пробувати не їсти щодня, жити в природі без житлового дому. Так Він прожив у природі 50 років, оздоровлюючи й навчаючи бідних, хворих, нужденних людей.   Він з людьми поділився. Коли йому виповнилося 35 років, Він людям залишив їхнє тепле й хороше, а собі взяв холодне й погане в житті, гіршого не буває. За це природа освітила Його  великими силами  Божими. Його дорога виявилася Божою, по котрій ніхто ніколи не ходив. По ділу, Він - самородок. Джерело Його життя – загартування-тренування в природі, котру Він полюбив і став близький своїм тілом до повітря, води, землі. Він народжений від води й Духа, єсть чоловік Духа. Він у природі одержав здоровя, якого не було в жодного чоловіка на білому світі. Він це здоровя не присвоював, Він його, найголовніше, передавав людям хворим, нужденним. Він помагав людям хворим повертати втрачене здоровя через любов до Бога й природи: повітря, води, землі. Лише б торкнувся Він до тіла хворого, хвороба геть щезала. Його треба було просити, як Бога. Він говорив: проси Мене – будеш здоровий. Він калік ставив на ноги, сліпим відкривав очі, як це робив Христос. Він у природі знайшов засоби, щоб люди не хворіли, жили безсмертними. За це все корисне діло люди, які вірили в Господа Бога Ісуса Христа й знали Його діло, назвали Його Переможцем природи, Учителем народу, Богом землі.

 

7

      Учитель порадив одній хворій, яка не бачила очима, виконувати Його діло. Вона стала робити, і її очі відкрились, вона стала бачити. Вона за це діло назвала Учителя Богом землі. Жінка попросила Учителя допомогти позбутися хвороби, якою вона страждала багато років. Учитель послав її надвір, щоб вона тричі зробила вдих і видих і просила при цьому того, кому вона вірить. Вона пішла, зробила все, через хвилину приходить і говорить Учителеві: “Ти Господь є хвороби нема”. Виявилось: ця жінка вірила в Господа Бога та Його просила помогти.

      Жінка 17 років не ходила своїми ногами. Її чоловік попросив Учителя, щоб Він допоміг їй позбутися хвороби. Учитель згодився, перед цим дав обітницю: якщо ця жінка після мого прийому піде ногами, то я буду ходити босими ногами зимою й літом. Учитель прийняв і пішов. Через деякий час люди говорять, що жінка ходить ногами. Жінка після прийому стала ходити своїми ногами, а Учитель виконав обітницю: став ходити босим літом і зимою. А потім Він скинув сорочку і так в одних трусах проходив піввіку, помагаючи людям.  Помагати людям у здоровї – це була його основна робота, від якої Він ніколи не відмовлявся. У Нього руки - золоті, розум - дорогий. Йому в такому житті було дуже холодно й погано, у тисячу разів гірше й холодніше, ніж усім людям, але Він терпів свідомо. Учені-психіатри помилились, вони назвали Його психічно ненормальним, дали групу інвалідності, від труда відірвали. Про Своє життя згодом Він говорив: Моє життя легше й краще, ніж усіх людей.

      Учитель просить усіх людей вважати Його чоловіком загартування в природі. Він знайшов людям систему пробудження природою: повітрям, водою, землею – щоб чоловік завжди був з Богом, чув Його голос, ішов Його дорогою, був здоровий, щасливий, задоволений у житті. Він бажаючих приймав, через руки струмом убивав біль і давав усно пораду всім однаково: 1) два рази на день обливатися холодною водою; 2) здороватися з усіма людьми; 3) 42 години щотижня свідомо терпіти без їжі від п’ятниці до неділі до 12 годин; перед їдою виходити в природу, робити тричі вдих і видих через гортань, просити: “Учителю, дай мені здоров’я”; 4) знайти бідного, нужденного, дати йому 50 копійок із словами, мовляв, щоби було добре; 5) не плювати на землю, не вживати алкоголь, не палити. 

      Учитель це  все робив сам і радив усім людям робити, щоб жити.

      Він не називав себе Богом. Він писав, що було б несправедливо сказати й написати, що Він єсть між людьми Бог. Не він сам себе назвав Богом, а люди назвали його Богом за його корисне діло, зроблене для всіх людей. Тому Його можна назвати Богом по ділу або названим Богом. Учитель писав: “Це написана писанина, вона не показує й не хоче сказати про несправедливість, начебто я є між людьми Бог. Я це ім’я отримав  у людей через діло моє: я відкрив сліпим світло.  Не заперечуйте їм. Нехай вони залишаться в спокої. Це їхнє буде діло. Воно в людях заслужене”. (Ів7702:120) Учитель калік ставив на ноги, сліпим давав світло. Люди знають за Святим писанням, що так само Ісус оздоровлював людей: калік ставив на ноги, сліпим давав світло. Тому ці люди назвали Учителя Богом за Його корисне Боже діло.

 

8

Учитель писав: “Таке саме було з Івановим, він теж у людях сам себе проявив Богом через його діло, зроблене на людях. Він калік поставив на ноги, сліпим давав світло, що йому далось право одне”. (Ів7702:12)  Учитель цим людям не заперечував, Він мовчав щодо Бога й робив людям Своє корисне діло. Він знав, що це Його заслуги. Так Учитель більше 30 років робив Своє діло Боже й мовчав, не називаючи себе Богом. Він почав робити Своє діло Боже в 1933 році. Він вивчав людей, їхнє життя, накопичував досвід, і тільки в 1965 році Він з людьми погодився й став себе називати Богом, як його назвали люди. Учитель писав: “1965 рік був. В особі в людському житті зародився в природі Бог через своє діло: не одягався, не споживав їжу, не потребував житлового дому – що й підказало одержати в природі ці природні сили. Вони Божою дорогою йшли, ідуть, але нею ніхто не бажав ступати й не хоче сам учинок створювати в себе. Він не людський у природі, а Божа дорога. Такої дороги жоден чоловік у своєму житті не випробував, вважає: це непристойно, ні в якому разі не можна цього добитись. А от Іванов вивів підсумок у своєму житті, визнав: діло саме Боже можна одержати”. (Ів6705:27)  До цього часу Він багатьом людям поміг у житті, у нього були підстави назвати себе Богом, як спочатку люди назвали Богом. Учитель писав: “Він за це взяв вічно невмираюче ім’я, його люди прозвали Богом за хороше діло, зроблене ним. Він не хотів себе визнавати між людьми, що він єсть Учитель. А раз він - Учитель, учить людей до безсмертної істоти, уже він єсть Бог”. (Ів7202:150)    

      Сім днів Бога. Ми визнали Учителя Богом за корисне діло, зроблене ним усім людям.  Він творив Свою історію для життя людського протягом шести днів або періодів Своєї історії, подібно до творіння Бога спочатку, часів Адама. Всього маємо сім періодів творіння Бога Отця Ош. Тривалість їх від початку визначається числами, утвореними золоти перетином: 16; 26; 42; 68; 110; 178 і т.д. Почалася Божа історія в 1933 році. Спочатку Було слово й слово було в Бога, і слово було Бог. Завдяки цьому слову, все стало бути. Він створив слово для життя людей. Його слово – це близько ста тисяч сторінок, написаних ним. Слово Його ми називаємо Новим Небувалим завітом Бога. Він виконав Старий завіт та Новий завіт, пророків і Христа, також створив Новий Небувалий завіт. Слово його – це нове небо, створене ним, про котре говориться в Біблії. Одкр. 20:15; 21:1,5. Слово Учителя є світло для людей, Сам Учитель єсть сонце для віруючих у нього. Так він створив небо і світло, і стало світло. Він навчив людей правильно користуватися природою: повітрям, водою, землею. Він учив любити природу, як матір рідну, цінувати, берегти, як око. У третій день своєї історії, приблизно за 16 років, він створив людям їхнє правильне ставлення до повітря, навчив задовольнятися ним. У четвертий день, за 25 років, він створив людям їхнє правильне ставлення  до води, навчив дружити з водою. У п’ятий день, який почався через 26 років і закінчився через 42 роки від початку 1959 – 1975рр., Він знайшов на землі місце для життя людей. Він його освятив, назвав нашим райським місцем.

 

9

У 1975 році Він благословив усіх людей жити навколо нашого райського місця. Наше райське місце є в Україні, де він народився. На нашому райському місці люди будуть жити в раю земному без усяких потреб, завоюють у житті безсмертя. Це буде рай людський, про котрий говорив пророк. Так Він створив нову землю, назвав її  нашим райським місцем. Одкр. 20:15; 21:1,5.  У шостий день свого творіння, який почався через 42 роки і закінчився через 68 років від початку, 1975 – 2001 рр., він створив зі свого учня чоловіка подібно до себе без усяких потреб. Він дав йому своє нове ім’я Ош, благословив виконувати свою ідею, жити навколо райського місця. Він написав ім’я Ош у своїй книзі, це ім’я ніхто не знає, кому воно належить, крім того, хто його отримує. Його ім’я єсть Слово Боже. На 66-му році Божої історії  учень Ош досяг зрілості Божої свідомості. Так виконано пророцтво. Одкр. 2:17; 3:12; 19:12; 22:4. На сьомий день своєї історії він спочив. Він відійшов у вічність у 1983 році 10 квітня. Хвала й слава Тобі вічно, наш Отче. Хай святиться  Твоє ім’я, хай буде вічно царство твоє. Сьомий період закінчиться за 110 років від початку, 2001 – 1043 рр. У цьому дні – битва, Армагеддон, суд, покарання, відплата рабам Божим. У цей день обіцяно: «Переможцеві дам сісти зі мною на престолі Моїм». Одкр 3:21.    

      Цей новий чоловік Ош, народжений, благословення Учителя прийняв з радістю, прийняв нове прізвище Ош, успадкував усе від Учителя, став душею живою, визнав Учителя Господом Богом, назвав Бога Отцем Ош, себе визнав сином Бога і назвав сином Ош, на підставі прізвища Ош від Учителя. Учитель пророкував, що Його визнають Богом у 1989 році, люди прийдуть на райське місце бугор, підтримають Його ідею, почнеться еволюція, усе здійсниться. Це виконали Його учні, вони в 1989 році взялися на бугрі, гучно сказали своє слово, серед них був син Ош. Отець Ош благословив сина Ош виконувати Його ідею: пробувати терпіти без їжі шість діб у тиждень, потім пробувати терпіти без їжі два тижні, потім пробувати терпіти без їжі місяць; пробувати ходити без сорочки. У кінці Учитель сказав мені: “Ти в Мене збоку”. Син Ош виконав благословення Отця Ош. Син Ош обявив ім’я Бога Ош після 1989 року, як сказав Отець Ош; у 1999 році написано“Книгу життя Ош”. Отець Ош користувався іменами від людей, бо Його при житті ще не визнали Богом. Так виконалось пророцтво: “Переможець успадкує все, і буду йому Богом, і він буде Мені сином”. Одкр. 21:7.

       Отже, Отець Ош створив нове небо, нову землю – наше райське місце, де буде рай людський, як Бог сказав. Одкр. 21:1. Бог прийшов до людей на землю в особі Отця Ош, відкрив своє лице, яке ховав, обявив своє імя через свого сина Ош. Так виконано пророцтво. Одкр. 22:4. За це все діло Отець Ош заслуговує імя Бога Отця. Та не просто всім людям Його зрозуміти й визнати Богом, тому що Отець Ош творив нове, не згадуючи минуле. Він єсть Альфа й Омега, Бог Перший і Останній, але Він не згадує своє перше власне ім’я, написане приголосними ЙГВГ. Він не згадує, щоб на серце людей не прийшли скорботи від смерті людей, тому що Бог обіцяв їм сердечну радість. Іс. 65:17. Трьом великим дням творіння Бога відповідають три завіти Бога: Старий завіт, Новий завіт і Новий Небувалий завіт. Ос. 6:1-6.

 

10

Новому Небувалому завіту відповідає третій великий день, у котрому ми з вами тепер живемо. Третій день почався. Син Ош свідчить: Отець Ош один виконав Христа, у Христа взяв учення, доповнив Своїм ученням, засвідчив Ісуса Христа, тому заслужив імя Христа. Проходити 50 років без сорочки і взуття, в одних шортах, літом і зимою – це подібно розпинанню Христа. Учителеві можна було за цей час умерти тисячу разів, але його берегла природа. Йому волі в житті не давали. Його держали більше десяти років у тюрмі й лікарні комуністи-безбожники, хотіли його вбити своїм режимом, робили замах на нього. Син Ош ідею Христа виконує з благословення Учителя. Природу Він, як Бог, називав матір’ю рідною: вона його народила, вона його вчила, вона йому давала сили, здоров’я, можливість помагати іншим людям; вона його освятила до самої безсмертної слави. Райське місце бугор, – природа. Бугор Його народив як Бога, на ньому Він обнародуваний Богом. Він брав сили тільки на бугрі. Його основна ідея: знайти місце з умовами й можливістю кожному чоловікові бути в житті без усяких потреб. Це єсть наше райське місце, чоловікові слава безсмертна. Отця Ош природа духом освятила за любов до неї, тому  Він свідомо прийняв імя Духа Святого. 1979 рік 25 квітня – це початок Бога Духа Святого. 25 Квітня – свято всіх віруючих у Нього. Отець Ош об’явив себе Богом Духом Святим і писав: “А тепер людям є і буде найголовніше в житті своєму, якщо в них родиться така  мисль одна з усіх про Учителя як про Бога, і всі будуть його просити, як Бога, щоб війни не було. Природа, вона це зробить, такого вбивства людей не буде. Природа - за Бога. Усьому діло є в усьому Бог, він милує, він і карає за ваш учинок. Ви від нього відмовились, не хочете йому як такому вірити. Він війни не хоче”. (Ів7910:150)  Просіть Його  всі й виконуйте завіти Його, щоб вас не карали війнами, хворобами, стихійними лихами: землетрусами, повенями і т. п. Він є наш Утішитель, Дух Святий. Ін. 14:26. Отець Ош свідомо прийняв імя Бога землі, як сказано пророком, що Господь назветься Богом усієї землі. Іс. 54:5. Отже, Отець Ош показав нам усім у собі Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого. Бог Отець Ош прийшов на землю зі сходу ввести людям безсмертя в раю на чистій святій землі. Він створив свій Гімн, у котрому єсть уся його ідея.

      Люди Господу вірили, як Богові,

      А Він Сам до нас на землю прийшов.

      Смерть як таку вижене,

      А життя у славу введе.

   Де люди візьмуться? На цьому бугрі.

   Вони гучно скажуть слово:

   Це єсть наше райське місце.

   Чоловікові слава безсмертна.           

      Бог, що прийшов, через Гімн відкриває всім людям своє лице. Його мета – смерть від людей прогнати, а життя у славу ввести через рай на чистій святій землі, де є умови й можливість будь-якому чоловікові в житті бути без усяких потреб.

      Отець Ош свідчить про сина, якого створив, а син Ош свідчить про Отця. Так двоє свідчать про одне, тому їхнє свідчення істинне. Ніхто не знає Отця так, як знає син, і ніхто не має права свідчити про Отця Ош щось інше, ніж син Ош. Хула на Духа Святого не проститься. Бог Отець Ош своїм словом істинно судить усіх людей за помилку в житті. Його суд – праведний і милостивий.

 

11

Багато чим можу засвідчити Отця Ош, про це докладно написано в “Книзі життя Ош”, “Святій вісті”. Книги Отця Ош читайте, розумійте, виконуйте. У Своїх книгах Учитель докладно описує всю історію Свого життя, аналізує, це для кожного одна втіха для душі й мудрість. Нема книги цікавішої,  мудрішої, ніж Божа книга. Отець Ош є другий вірний свідок Бога. Отець Ош як Бог Дух Святий пророкував від 1979 до 1983 року, близько 1400 днів. Його вбили безбожники. Одкр 11:3-13. Його слово, діло, Дух – безсмертні.

      Наші висновки. Бог є. Історія Чоловіка Отця Ош нам усім доказує, що Бог є чоловік такий, як усі люди. Бог-Чоловік періодично приходить до людей на землю для порятунку в житті. Так 2000 років тому прийшов на землю Бог-Чоловік Ісус Христос. Він тепер прислав на землю Бога-Чоловіка Отця Ош. І так буде вічно. Бог Син Христос засвідчив Отця, а Бог Отець, прийшовши як Отець Ош, засвідчив Бога Сина Христа. Отже, двоє свідчать про одне, тому їхнє свідчення є істина. Це доводить, що Бог є. Два свідка Бога є – значить Бог є. Отець Ош хоче, щоб усі люди зробилися богами. Чоловік був, є і буде вічно в житті. Бог є в людях. Ми, усі люди, є боги. Отже, можна сказати, що Бог є, оскільки є чоловік. Чоловіку слава безсмертна.

       Бог сам до нас на землю прийшов в особі Чоловіка Отця Ош, відкрив своє лице чоловіка, об’явив своє ім’я Ош – це живий факт. Його всі бачили. Це Він. Тепер ніхто не скаже: Бога ніхто не бачив; може, Його нема, ми Йому не віримо. Бог Отець Ош – це фізичне явище. Віднині вчення Бога є не релігі, яку можна приймати, можна не приймати, а наука точна. Віднині вчення Боже є не релігійне вчення, а наукове вчення. Боже вчення раніше ми називали релігією, а тепер Боже вчення називаємо Божою наукою. Учення Отця Ош є народна наука всіх людей про життя, безсмертя. Нам, усім людям, треба вивчати вчення Бога Отця Ош, виконувати його заповіти, щоб нам усім жити щасливо.        

    Прийшов час судити мертвих і погубити тих, які губили землю.  «І розлютилися язичники; і прийшов гнів твій і час судити мертвих, а дати відплату рабам Твоїм, пророкам і святим. І тим, що бояться імені Твого, малим і великим, погубити тих, які губили землю». Одкр 11:18. Із цього часу, коли визнають Отця Ош Богом, у житті людському більше ніколи не буде безбожників, атеїстів, комуністів, котрі свідомо не вірили в Бога. Вони через своє незнання Бога хулили й неславили людей, віруючих у Бога. Атеїсти навіть фізично знищували віруючих у Бога. Комуністи свідомо створили нелюдське вчення атеїзм, згідно з яким Бога не існує. Вони вирішили: якщо Бога нема, то й не треба виконувати Божі закони: не вбий, не вкради, не говори неправду, люби людей та інші. Так через своє незнання вони стали вбивати людей, красти, говорити неправду, не шанувати отця й матір та інші. У житті суспільства виник безлад, біда й горе, котрі ми маємо тепер. Вони мир забрали з життя людей, а ввели війну, і цьому кінця не видно без Бога. Вони Отця Ош  держали в неволі, у тюрмах і психіатричних лікарнях, більше десяти років, намагалися вбити фізично, щоб їм не заважав творити беззаконня. Вони до останнього дня в житті держали під домашнім арештом – за це все треба тепер відповідати. Без Бога побудувати досконале суспільство неможливо. Комуністи-атеїсти відкинули існування Бога й вирішили побудувати без Бога в житті більш досконале суспільство – це їхня головна помилка.

 

12

Науковий атеїзм невірний, тому що Бог є. Якщо складова комуністичної ідеології науковий атеїзм невірний, то й уся комуністична ідеологія невірна, неправильна, помилкова. Нам, усім людям, тепер треба цю помилку виправляти, поки ще не пізно, і більше ніколи її не повторювати. Комуністи-безбожники взяли для своєї теорії Божу ідею соціальної рівності й справедливості, а самого Бога відкинули. Так вони приспали весь народ своїми лозунгами рівності й справедливості й стали неславити, хулити Боже вчення й віруючих, стали вбивати тих, хто не згоден з їхньою безбожною ідеєю. Їхня нелюдська партія - мертва, вона відпадає. Комуністична та інші партії, які базуються на вченні марксизму-ленінізму, заслуговують негайної заборони за нелюдськість. Треба невідкладно заборонити їм брати участь у виборах президентських, парламентських. Отець Ош просить усіх людей не підкорятись таким управителям, нехай вони поживуть самі, без нас. Краще й легше комуністичну ідею залишити  добровільно. А ідея Бога: своє, знайдене, став у житті, а іншому не заважай. Проснись, народе, бо сам Бог на землю прийшов утерти твою сльозу. Не спи. Радуйтесь,  Бог прийшов на землю. Звершилось! Царство безбожників стає Царством Божим. Чоловіку слава безсмертна. Отче наш, хай святиться імя Твоє Ош, хай буде вічно Царство Твоє на землі.

      Бог Отець Ош народився для того, щоб усі люди його просили: дай, Боже. Бог Отець Ош народився в Україні, про батька рідного Він написав: “Батько, отець український рідний”. Українці вважають Отця Ош предковим українцем. Українці споконвіку вірили в Дажбога або Дайбога, котрий дає багатство всяке для життя. Вони Бога просили, ждали його приходу – от він і прийшов до них на землю як Отець Ош, де й буде рай земний, за висновком сина Ош. Звідси висновок: етнічна віра українців виправдана одна з усіх. Хіба може бути безталанним народ, який народив і дав людству Бога? Шануймо всіх українців, котрі були, є і будуть. Син Божий Ош просить усіх людей усього світу: шануйте, любіть Україну, її народ, рідну українську мову, бо в Україні народився Бог Отець Ош, в Україні є наше райське місце, де буде людський рай і люди завоюють безсмертя. Припиніть усі війни між собою, бо на землю прийшов Бог. Шануйте отця й матір, щоб жити довго щасливо. Шанувати отця й матір – це шанувати мову отця й матері, любити, користуватися нею завжди, не заважати іншим шанувати своїх отця й матір. Бог Отець Ош є також Бог усіх земних народів усіх національностей – Він є Бог усієї Землі, наш Отець.

     Прошу й благаю: вступайте в природну партію. Бог Отець Ош творить усе нове. Отець Ош пропонує створити природну партію, котра базується на його вченні, він – ініціатор її. Це жива партія, вічна. Природна партія - це на ділі Царство Боже на землі. Сучасна церква Божа має тепер перетворитися на природну партію. Прошу й благаю вступати в природну партію Божих людей, які ждали другого пришестя Христа як живого чоловіка, терпіли до кінця. Якщо ви визнаєте Бога Отця Ош та його вчення, якщо любите й бережете його написане слово, якщо прагнете виконувати його заповіти, якщо приймаєте благословення від Бога жити навколо райського місця, якщо приймаєте ім’я Ош і на ньому одному базуєтесь, то обов’язково вступайте в природну партію. Пробуйте вдома виконувати п’ять порад Отця Ош, які описані. На райське місце приходьте за своїм бажанням.

 

13

Бог Отець Ош кожному дозволяє бути на бугрі без усяких потреб. Ваше загартування вдома поступово приведе на  райське місце для життя. Читайте “Книгу життя Ош”, щоб очистити душу, підготуватися до життя  навколо райського місця. Син Ош приймає на райському місці в природну партію всіх бажаючих тих, хто прочитав “Книгу життя Ош”, зрозумів, хоче жити за ідеєю Отця Ош. На прийомі кожному дається усно п’ять порад для виконання, які давав Отець Ош на прийомі, крім цього син Ош з благословення Отця Ош дає від себе дві поради: 1) жити навколо райського місця, бугра, і два рази на день бути на бугрі без усяких потреб; 2) ім’я Ош прийняти й на ньому одному базуватись.

      Тепер у всіх людей найголовніше - прийняти істину, що Бог є, тобто визнати Бога Отця Ош.  З приходом Бога Отця Ош стає Царство Бога, а царство безбожників закінчується. Перше завдання природної партії: проповідувати цю благу вість Царства Божого у всьому світі на свідчення всім народам. Так ми виконаємо слова Ісуса. Мф 24:14. І тоді прийде кінець цьому світу безбожників. Тоді Божі закони будуть законом усіх людей. Комуністів, безбожників не буде. Тоді вже в соціальному житті буде порядок: не будуть красти, не будуть убивати, не будуть говорити неправду і т. п. Людям усім буде достойне життя. Ми всі будемо вивчати науку Бога Отця Ош, поступово її виконувати крок за кроком. Це буде правдиве суспільство. Природна партія з Богом досконаліша й краща, ніж будь-які інші.

      Божим ім’ям усі люди будуть розділені. Одні приймуть ім’я Ош із радістю, з душею й серцем, приймуть у свою свідомість, як печать на своє чоло; інші не приймуть ім’я Ош – так усі люди всього світу будуть пропечатані, як сказано в Біблії. Одкр. 7: 3-8. Божим людям буде рай, який приготовлений Богом. Решта нехай ображаються на себе. Із цих пір учні Ош є свідками Ош. Це буде новий потік у людському житті.

      Україна – рай мій і рай усіх людей усього світу. Україна – значить земля навколо раю. Прагніть більш за все попасти на наше райське місце в Україні, бо це одне з усіх місце живе, бо тільки навколо нашого райського місця жити благословив людей Бог землі Ош. Отець Ош усім радить: “Бути таким, як я – Переможець природи, Учитель народу, Бог землі”. Кожен чоловік будь-якої національності може ідентифікувати себе з Богом Отцем Ош, щоб у своєму житті зробитися таким, як Бог. Ми всі зробимося богами. Тому наука Отця Ош є національною ідеєю українців, а також національною ідеєю всіх націй. Син Божий Ош просить, благає українців етнічних прийти на райське місце, обґрунтувати райське життя, почати жити навколо райського місця за Божою наукою. Благословення прийти на райське місце мають ображені євреї, які є учні Бога Отця Ош, які знають його і виконують його вчення. Слідом за ними на райське місце прийдуть усі народи за Божим благословенням, і рай на землі засяє, як сонце.         

    

14

2. Ош

 

Зміст

Буття.

Перший день Бога.

Другий день Бога.

Третій день Бога.

Закон двох протилежностей.

Закон Трійці.

Оздоровлююча енергія рук.

Як одержати хороше з поганого.

Вчення про рай на землі.

Суспільство Ош запрошує.

Одкровення розшифроване.

 

Глава 1. Буття

 

     1. Спочатку було Слово, і це Слово було в Бога, і Слово було Бог, і все через це Слово стало бути, і без Нього нічого не почало бути. Бут 1-3. Ін 1:1-4. Це Слово є світло й життя людей, і це світло в тьмі світить. Іс 45:7.  Так Бог зробив світло, і стало світло. Бог своє Слово освятив. Слово Бога – це святилище Його – небо. Іс 53:15. Так Бог творить небо й землю, нове, небувале в кожній день творіння. Один Бог є Творець усього живого, Йому хвала й слава у віки віків. Він Сам приходить на землю в живому чоловікові, щоб зародити в людях любов, що є основне в житті. Бога пізнають за Його ділами, за плодами творіння. Бог творить усе живе для життя людського. Творіння Бога в кожний день подібні й однакові, як пшеничне зерно подібне із зерном, що зростило його. Спочатку Бог творить небо й землю.

     Він творить шість днів або періодів Своєї історії. День Бога – назва будь-якого проміжку часу, у котрий світить Боже світло. Бут 1:5-31. Протягом шести днів Бог творить нове небувале небо й землю, не згадуючи про минуле. Бут 2:1.  У шостий день Бог творить чоловіка, подібно до Себе, і дає йому Своє нове ім’я. Бут 2:7.  У сьомий день Бог відходить спочивати від усяких справ із життя. Бут 2:2.  Бог творить святилище людям, котре називає небо. Небо – це престол Бога, а земля – підніжжя  Його. Бог являє  людям  Своє Слово, це Слово  в людях  святе, із святих слів  Бога складається святе письмо, воно є небо  Бога.  Бог творить небо й землю мудрістю. “Господь мав мене початком путі Своєї, раніше творінь Своїх, споконвіку”. Притч. 8:22. Бог є світло для віруючого в Нього, і поки світло Боже світить для людей, є день. Один день проходить, і по волі  Бога починається другий день. Так Бог творить віки. Кожний день Бог творить усе нове: небо,  землю, ім’я Своє в людях. Откр. 21:1. З усієї історії Бога, від початку творіння до цього дня, можна виділити три великих періоди або дні, у котрі Бог нас оживляє й відновлює. Ос. 6:1-6. Бог є один, і тільки імена й слова Бога різні. Бог творить світ за законом двох протилежностей. Він являє чоловікові благословення, якщо він буде виконувати Його волю. Благословення й прокляття – протилежності. Бог творить за законом заперечення заперечення. Кожний день Бог заперечує Самого Себе і народжує новий день. Бог дає людям Своє ім’я, він ховає й відкриває Своє обличчя, змінює Своє ім’я на нове. Іс 56:5.

 

15

Бог творить нове небо й землю, і минуле не згадується і не приходить на серце. Один Бог – Утішитель, і кожен день присилає іншого Утішителя з іншим іменем. Бог творить самозапереченням. Джерело й причина розвитку Бога і Його творіння є в Ньому Самому. За ділом Бог є самородок. Іс 65:17. Тому Бог є один Творець усього живого. Єр 10:12.

       Святе слово Бога творить у віруючих людях світло й життя. Євр. 11:1,3. Бог є Бог живих, але не мертвих. Бог не порушує Свій закон і Слово, сказане минулого дня, а виконує Своє сказане Слово. Єр 10:10.  Свідомість визначає  буття. Ів 8404. 

 

Глава 2. Перший день Бога

 

      Перший день Бога можна назвати днем Господа, тому що люди називають Бога Господом. У перший день Бог дав людям Своє імя. Він сказав: “Я є сущий, Я Господь, Бог ваш, і нема іншого Бога, крім Мене”. Господь Бог благословив Мойсея. “Отже, знай нині і поклади на серце твоє, що Господь (Бог твій) є Бог на небі вгорі і на землі внизу, (і) немає ще» .  Втор. 4:39. “Я Господь, Бог твій, Який вивів тебе з землі Єгипетської, з дому рабства; нехай не буде в тебе інших богів перед лицем Моїм. Не роби собі ідола і ніякого зображення того, що на небі вгорі і що на землі внизу, і що у водах нижче землі, не поклоняйся їм і не служи їм, тому що Я  Господь, Бог твій, Бог ревнитель, і Той, що карає за провину батьків дітей до третього і четвертого роду, які ненавидять Мене, і Той, що творить милість до тисячі родів, що люблять Мене і дотримують заповідей Моїх. Не вживай імені Господа, Бога твого, марно; тому що не залишить Господь  (Бог твій) без покарання того, хто вживає імя Його марно.

      Пильнуй день суботній, щоб свято зберігати Його, як заповів тобі Господь, Бог твій; шість днів працюй і роби всякі діла твої, а день сьомий – субота Господу, Богу твоєму. Не роби ніякої справи, ні ти, ні син твій, ні дочка твоя, ні раб твій, ні раба твоя, ні віл твій, ні осел твій, ні всяка худоба твоя, ні прибулець твій, який у тебе, щоб відпочив раб твій і раба твоя, як і ти; і пам’ятай, що ти був рабом у землі Єгипетській, але Господь, Бог твій, вивів тебе звідти рукою міцною і силою великою, тому і повелів тобі Господь, Бог твій, дотримувати дня суботнього.

      Шануй батька твого і матір твою, як повелів тобі Господь, Бог твій, щоб продовжилися дні твої, і щоб добре було тобі на тій землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі.

      Не вбивай.

      Не перелюбствуй.

      Не кради.

      Не лжесвідчи на ближнього твого.

      Не бажай дружини ближнього твого і не бажай дому ближнього  твого, ні поля його, ні раба його, ні рабині його, ні вола його, ні осла його, (ні всякої худоби його), ні всього, що є у ближнього твого”. Втор. 5:6-21.

      “Слухай, Ізраїль: Господь, Бог наш, Господь єдиний є; і люби Господа, Бога твого, усім серцем твоїм, і всією душею твоєю і всіма силами твоїми”. Втор. 6: 4,5.

 

16

“Твердо зберігайте заповіді Господа, Бога нашого, й устави Його і постанови, які він заповів тобі; і роби справедливе і добре перед очима Господа, щоб добре тобі було, і щоб ти ввійшов і оволодів доброю землею, яку Господь клятвою обіцяв батькам твоїм”. Втор. 6:17,18. “Якщо ж ти забудеш Господа, Бога твого, і підеш услід богів інших і будеш служити їм і поклонятись їм, то свідчу вам сьогодні (небом і землею), що ви загинете”. Втор. 8:19.   

    2. Господь Бог є світло чоловіка, сонце для віруючого в Нього, і не треба людям іншого Бога. Господь благословив усіх людей виконувати Його волю, і хто не буде виконувати волю Господа, буде мати від Нього прокляття. Господь, Бог наш, створив через пророків небо й землю, святе письмо Біблію. Слово Господа є Старий Заповіт.

        3. І сказав Господь Мойсею перед його відходом. “Ось, ти упокоїшся з батьками своїми, і стане народ цей блудно ходити услід за богами тієї землі, в яку він вступає, і залишить Мене, і порушить завіт Мій, який Я уклав з ним; і запалає гнів Мій на нього в той день, і Я залишу їх і сховаю лице Моє від них, і він знищений буде, і спостигнуть його багато бід і скорбот, і скаже він у той день: “чи не тому спостигли мене ці біди, що немає  (Господа) Бога мого серед мене?” І я сховаю лице Моє в той день за всі беззаконня його, які він зробить, навернувшись до інших богів”. Втор. 31:16-18. Пройшов час, і залишив Ізраїль Господа, Бога свого, не став виконувати закони Господа, порушив заповіт Господа, котрий Він поставив із ним. Народ за це був розсіяний по усіх народах землі й знищений. І Господь закрив від народу обличчя Своє в той день за беззаконня його.

      4. “А Мої свідки, говорить Господь, ви і раб Мій, якого Я обрав, щоб ви знали і вірили Мені, і розуміли, що це Я: раніше Мене не було Бога і після Мене не буде. Я, Я Господь, і немає Спасителя, крім Мене. Я предрік і спас і сповістив; а іншого немає у вас, і ви – свідки Мої, говорить Господь, що Я Бог; від початку днів Я Той самий, і ніхто не спасе від руки Моєї; Я роблю, і хто скасує?” Іс. 43:10-13. “Я утворюю світло і творю пітьму, роблю мир і роблю біди; Я, Господь, роблю усе це”. Іс. 45:7.

    5. Господь на початку обрав народ Ізраїлю, його благословив, спас, щоб спасіння Його простягнулось на всю землю всім людям землі, усім народам. Він провіщає Ізраїлю, що “Богом усієї землі назветься Він”. Іс 54:5. “Так , Господь утішить Сион, утішить усі руїни його і зробить пустелі, як рай, і степ його, як сад Господа; радість і веселість буде в ньому, славослів’я і піснеспіви. Я, Я Сам – Утішитель ваш”. Іс. 51:3,12. “А той, хто надіється на Мене, успадкує землю і буде володіти святою горою Моєю. І сказав: піднімайте, рівняйте шлях, прибирайте перешкоду зі шляху народу Мого. Бо так говорить Вишній і Звеличений,  Який вічно живе, – Святий імя Його: Я живу на висоті небес і у святилищі, й також з упокореними і смиренними духом, щоб оживляти дух смиренних і оживляти серця  упокорених”. Іс. 57:13 –15.

 

17

“Не буде вже сонце служити тобі світлом денним, і сяйво місяця – світити тобі; але Господь буде тобі вічним світлом, і Бог твій – славою твоєю. Не зайде уже сонце твоє, і місяць твій не сховається, бо Господь буде вічним світлом, і закінчаться дні сумування твого”. Іс. 60:19,20. “Раби Мої будуть веселитись, а ви будете у соромі; раби Мої будуть співати від сердечної радості, а ви будете кричати від сердечної скорботи і ридати від скрушення духу. І залишите ім’я ваше обраним Моїм для прокляття; і вб’є тебе Господь Бог, а рабів Своїх назве іншим ім’ям, яким хто буде благословляти себе на землі, буде клястися Богом істини; і хто буде клястися на землі, буде клястися Богом істини, – тому що колишні скорботи будуть забуті і приховані від очей Моїх. Бо ось, Я творю нове небо і нову землю, і попередні уже не будуть згадувані і не прийдуть на серце”. Іс. 65: 14 –17. “А ось на кого  Я спогляну: на смиренного і скрушеного духом і на того, хто тріпоче перед словом Моїм.  Бо Господь з вогнем і мечем своїм зробить суд над усякою плоттю, і багато буде вражених Господом. І ось, прийду зібрати всі народи і язики, і вони прийдуть і побачать славу мою”. Іс. 66: 2,16,18.

      6. Господь провіщає через Своїх пророків народження й прихід до людей Свого сина, із котрого почнеться новий день творіння Бога. Він провіщає через пророків Своє нове ймення, і минуле уже не буде згадуватись і не прийде на серце. “ Він побудує Мені дім, і утверджу престол його повіки. Я буду йому отцем, і він буде Мені сином, - і милості Моєї не відніму від нього, як Я відняв від того, який був раніше тебе”. 1Пар. 17:12-14. “Сповіщаю волю Господню: Господь сказав до Мене: “Ти Син Мій, Я нині породив Тебе”. “Проси у Мене, і дам тобі народи у спадщину Твою і краї землі у володіння Твоє. І будеш пасти їх жезлом залізним і, як посуд глиняний, розіб’єш їх”. Отже, нині розумійте, царі, навчіться, всі судді землі. Служіть Господу зі страхом і радійте (Йому) з трепетом. Вшануйте Сина, щоб не прогнівався Господь і щоб не загинули ви, зійшовши з путі праведної, бо скоро запалає гнів Його. Блаженні всі, хто надіється на Нього”. Пс 2:7-12. “Боже, Боже мій! Нащо ти покинув мене? Далекі від спасіння мого слова плачу мого. Боже мій, взиваю вдень – і Ти не чуєш; вночі – і нема мені спокою. Ти ж у святині живеш, хвало Ізраїля. На Тебе надіялися батьки наші, надіялися, і Ти визволив їх. До Тебе звертались і були спасенні, на Тебе надію покладали і не осоромились. А я черв, а не людина, приниження в людях і зневага в народів. Всі, хто дивиться на мене, посміхаються з мене, зневажають устами, киваючи головою: “Він надіявся на Бога, нехай же спасе його, коли він угодний Йому”. Але Ти ж вивів мене з утроби, дав мені надію на Тебе від грудей матері моєї. На тебе покинутий я від утроби. Від грудей матері моєї Ти – Бог мій. Не віддаляйся ж від мене, бо скорбота близько, а заступника нема. Бики розярені обступили мене, страшні хасанські – оточили мене. Розкрили на мене пащі свої, як лев, що шукає поживи й рикає. Я розлився, як вода, розслабли всі кістки мої, і серце моє, як віск, розтопилося в грудях моїх. Висохла, як черепок, сила моя, і язик мій прилип до піднебіння мого. В порох смерті Ти звів мене. Бо пси оточили мене, зграя злих обступила мене. Пробили руки й ноги мої. Можна перелічити всі кістки мої, а вони дивляться та зневажають мене. Розділили ризи мої собі й за одежу мою кидали жереб. Ти ж, Господи, не віддаляйся від мене. Сило моя, на поміч мені прийди! Визволи від смерти душу мою і від псів самотню мою”. Пс. 21: 2-21.

 

18

“Я знайшов Давида, слугу Мого, і миром  святим Моїм помазав його. Рука Моя захистить його і сила Моя підкріпить його. Не подолає ворог його, і син беззаконня не візьме в неволю його. Розіб’ю перед ним ворогів його, і знищу ненависників його. Істина  моя і милість Моя з ним, й ім’ям Моїм підніметься сила його. І покладу на море руку його і на ріки – правицю його. І буде звати Мене: “Ти Отець мій і Бог мій, твердиня спасіння мого. І Я первенця піднесу Мого високо, вище царів землі. Навіки збережу йому милість Мою, і завіт Мій вірний йому. І продовжу навіки рід його, і престол його – як дні неба. А якщо сини його покинуть закон Мій і не будуть ходити за заповідями Моїми, якщо зневажать устави Мої і повелінь Моїх не збережуть, то Я жезлом прийду на беззаконня їх і з тяжкою карою – на неправду їх. Милості ж моєї не відійму від нього й не переміню правди Моєї, не зламаю завіту Мого і не зміню того, що вийшло з уст Моїх. Один раз клявся Я святістю Моєю і не скажу неправду Давиду. Насіння його перебуватиме повіки, і престол його – як сонце переді Мною, як місяць, так він буде стояти вічно”. Пс. 88:21-38. “Бо каже Господь: “За те, що він поклав надію на Мене, Я визволю його і захищу його, бо він знає імя Моє. Буде кликати Мене, я почую його; буду з ним у скорботі, визволю його й прославлю його. Довгим життям обдарую  його і дам йому спасіння Моє”. Пс. 90: 14-16.“Сказав Господь Господу моєму: “Сиди праворуч Мене, доки покладу ворогів Твоїх у підніжжя ніг Твоїх”. Жезл сили Твоєї пошле Господь із Сіона; царюй посеред ворогів Твоїх”. Пс. 109:1,2.

      Господь Бог – про прихід Сина. “Ось, Отрок мій, Якого Я тримаю за руку, обраний Мій, до якого благоволить душа Моя. Покладу дух Мій на нього, і сповістить народам суд; не заволає і не підвищить голосу Свого, і не дасть почути його на вулицях; тростини надламаної не переломить, і льону, що димить, не загасить; буде чинити суд за істиною; не ослабне і не знеможе, доки на землі не утвердить суд, і на закон його будуть уповати острови”. Іс. 42:1-4. “Хто повірить чутому від нас, і кому відкрилася сила Господня? Бо Він зійшов перед Ним, як пагін і як паросток із сухої землі; немає в Ньому ні вигляду, ні величі; і ми бачили Його, і не було в Нього вигляду, який приваблював би нас до Нього. Він був знехтуваний і умалений перед людьми, муж скорбот, що пізнав болісті, і ми відвертали від Нього лице своє; Він був зневажений, і ми ні у що ставили Його. Але він узяв на Себе наші немощі і поніс наші хвороби; а ми думали, що Він був уражений, покараний і принижений Богом. Але Він укритий виразками був за гріхи наші і мучимий за беззаконня наші; покарання світу нашого було на Ньому, і ранами Його ми зцілилися. Усі ми блукали, як вівці, зведені були кожен на свою дорогу: і Господь поклав на Нього гріхи усіх нас. Він був мучимий, але страждав добровільно і не відкривав уст Своїх, як агнець, ведений був Він на заколення, і як агнець перед тим, хто стриже його, безмовний, так Він не відкривав уст Своїх. Від пут і суду Він був узятий; але рід Його хто пояснить? Бо Він відірваний від землі живих; за злочин народу Мого перетерпів страту. Йому призначили гріб зі злочинцями, але Він похований у багатого, тому що не вчинив гріха, і не було неправди в устах Його. Але Господу  вгодно було уразити Його.

 

19

На подвиг душі  Своєї Він буде дивитись із задоволенням; через пізнання Його Він, Праведник, Раб Мій, виправдає багатьох і гріхи їхні на собі понесе. Тому Я дам Йому частку між великими, і з сильними буде ділити здобич за те, що віддав душу Свою на смерть, і до лиходіїв приєднаний був, тоді як Він поніс на Собі гріх багатьох і за злочинців зробився заступником”. Іс. 53:1-12.

 

Глава 3.  Другий день Бога

 

     Другий день творіння Бога ознаменовано приходом до людей на землю Сина Бога по імені Ісус. Він є Месія, що значить Христос. Ін 1:41.

    2. Ісус говорить. ”Я - Світло для світу; хто піде вслід за Мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя.” Ін. 8:12. Ісус є світло миру, із Його приходом починається новий день. Бог через сина Ісуса творить нове небо й землю, і минуле небо й земля не згадуються і не приходять на серце.

   3. Сповнилось слово Господа, сказане через пророка Іс. 62:2; 56:5. Бог назвав раба Свого новим іменем “християнин”, за йменням Сина Бога Ісуса Христа.

    4. Ісус сказав. “Суд полягає в тому, що світло прийшло в світ, а люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо діла їхні були лихі; бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, щоб не відкрились діла його, бо вони злі. А хто чинить правду , йде до світла, щоб відкрились діла його, бо вони чинилися в Бозі”. Ін. 3:19-21. “Не може людина приймати на себе нічого, якщо не буде дано їй з неба”. Ін. 3:27. “Хто приходить згори, Той над усіма є, хто від землі – земний є, і по земному говорить. Хто з неба йде, Той над усіма є. І що Він бачив і чув, про те й свідчить; і свідчення Його ніхто не приймає. Хто прийняв Його свідчення, той ствердив, що Бог є істинний. Бо Той, Кого послав Бог, говорить слова Божі; бо без міри дає Бог Духа. Отець любить Сина і все дав у руки Йому. Хто вірує в Сина, має життя вічне, а хто не вірує в Сина, не побачить життя, але гнів Божий перебуває на ньому”. Ін. 3:31-36. “Син нічого не може творити Сам від Себе, якщо не побачить, як творить Отець; бо що Він творить, те так само творить і Син. Бо Отець любить Сина і показує йому все, що Сам творить; покаже Йому діла більші від цих, щоб ви дивувались. Бо як Отець воскрешає мертвих і оживляє, так і Син оживляє, кого хоче. Бо Отець не судить нікого, а весь суд віддав Синові, щоб усі шанували Сина, як шанують Отця; а хто не шанує Сина, той не шанує і Отця, Який послав Його. Істинно кажу вам: хто слово Моє слухає і вірить у Того, хто послав Мене, той має вічне життя і на суд не приходить, а перейшов від смерті до життя”. Ін. 5:19-24. “А якщо і суджу Я, то суд Мій праведний, бо Я не один, а Я і Отець, Який Мене послав. У законі вашому написано, що свідчення двох людей є правдиве. Я Сам свідчу про Себе, і свідчить про Мене Отець, Який Мене послав”. Ін. 8:16-18. “Він сказав їм: ви від нижніх, Я ж від вишніх; ви від світу цього, я ж не від цього світу”. Ін. 8: 23. “Істинно, істинно кажу вам: раніше, ніж Авраам, Я є”. Ін. 8: 58. “Я й Отець – єдине.” Ін. 10:30. 

 

20

    5. Святе Слово Ісуса – Новий Заповіт.

    6. “Якщо любите Мене, то дотримуйтесь Моїх заповідей. І Я ублагаю Отця, й іншого Утішителя дасть вам, щоби був з вами повік, Духа істини, Якого світ не може прийняти, бо не бачить Його і не знає Його; ви ж знаєте Його, бо з вами перебуває і у вас буде. Не залишу вас сиротами; прийду до вас. Ще трохи, і світ уже не побачить Мене, а ви побачите мене, бо Я живу, і ви будете жити. Того дня  дізнаєтесь ви, що Я в Отці Моєму, і ви в Мені, і Я в вас. Хто має заповіді Мої і дотримується їх, той любить Мене, того полюбить Отець мій; і Я полюблю його і явлюсь йому Сам”. Ін. 14:15-21. “Утішитель же, Дух Святий, Якого пошле Отець в імя Моє, навчить вас усього і нагадає вам усе, що Я говорив вам. Мир залишаю вам, мир Мій даю вам”. Ін. 14:26,27.

      7. Ісус сказав учням, що Він відійде до Отця і в третій день прийде. Він відійде й пришле їм другого Утішителя, Духа святого, котрий їх наставить на всяку істину, осудить, нагадає Ісуса, майбутнє сповістить. Він буде говорити, що почує. Христос пришле Духа Святого, котрий від Отця йде. Отже, Ісус провістив прихід до людей на землю Бога, Його ім'я Дух Святий, це нове імя Господа Бога. З приходом Бога Духа Святого почнеться третій день творіння Бога, новий вік. Бог Дух Святий буде творити нове небо й землю, і побачать сина людського на новому небі, і минуле небо й земля не будуть згадувані й не прийдуть на серце. Господь провістив. Іс. 65:17;43:18.

    8. Христос показав нам майбутнє. Одкр. 20:11; 21:1,5,7; 19:1,12,13.

    9. Бог обіцяв Переможцеві дати нове імя. Одкр. 2:17; 3:12.

    10.У третій день Бог відкриє людям своє обличчя, котре Він закрив від них за те, що залишили Його в перший день. Одкр. 22:4; 20:15.

    11. Христос показав, Бог у новий день творить нову землю, Він благословляє жити на райському місці. Іс. 11:1-9. Бог прорікає через пророка Свій прихід на землю до людей, щоб побудувати на землі рай. І віруючі Йому люди будуть споживати від дерева життя, котре серед раю на землі. Бог смерть прожене, а життя в славу введе.

    12. “Переможець успадкує все, і буду йому Богом, і він буде Мені сином”. Одкр. 21:7. Бог посадить збоку Себе Свого сина, котрий переможе й стане сином Бога. І його благословить як сина, і дасть йому нове ймення, котре ніхто не знає, крім того, хто його отримує. Завдяки новому імені від Господа Бога пізнають сина й визнають.

    13. Ісус Христос об’явив учням про Свій другий прихід і ознаки закінчення віку Ісуса. Мф. 20:11; 24:4, 9-14,23,24,26-31,36,40. Як треба розуміти ознаки приходу другого Сина Людського й кінця віка? Як розуміти небо, на котрому побачать Сина Людського? Небо, на котрому побачать Сина Людського, що прийде, про котрого наперед говорить Христос, по суті не є простір, що вміщує всі небесні видимі тіла: планети, зірки – а є те, що всередині нас. Сина Людського побачать на новому небувалому небі, котре створив його Отець небесний. Небо, створене Богом, – це Його святе Слово.

 

21

Бог напише людям свої слова, і в них буде імя Сина Людського. Таким чином, люди внутрішнім оком мудрості побачать Сина Людського – Слово Боже. Переможець одержить від Бога нове написане імя, котре ніхто не знає, крім того, хто його отримує – це син. Син Людський нічого не може приймати як своє, якщо не буде дано з неба. Він прийде з неба нового небувалого, котре створить Бог.

    Як треба розуміти слова: “З’явиться знак сина Людського, і тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони Сина Людського, що йтиме по хмарах небесних із великою потугою й славою”. Небо, про котре тут говориться, – це нове небувале небо Бога, котре він створить для наступного дня, це святе Слово Бога. На цьому небі з’явиться знак Сина Людського. Хто має очі, щоб бачити Слово Боже, той побачить і написане ім’я Сина Людського. Це ім’я побачать усі від краю до краю, від сходу до заходу, як бачать блискавку, тому що це ім’я написано Богом у Книзі Життя для всіх. Тоді небо й земля другого дня пройдуть, і Бог буде творити все нове, за старим заплачуть усі племена земні. Ознаку “сонце померкне і місяць не дасть світла” можна зрозуміти як сонячне затемнення місяцем. Коли буде повне сонячне затемнення, тоді й буде кінець дня Ісуса Христа і кінець світу. Це буде ознака кінця другого дня Бога, у котрий Ісус був світлом миру. З цього часу Ісус перестане світити світу, і почне світити другий Син Людський, котрий прийде, і Його побачать усі на небі. Сказано: “Тоді буде двоє на полі: один береться, а другий залишається”. Тоді на полі буде два сини людські, один із них усіма людьми береться, а другий залишається. Така воля Ісуса Христа, за Його словом виконується все. Ісус відійде й пришле нам усім другого Утішителя й другого Сина Людського. Якщо Ісус не піде з віри людей, то не прийде й другий Син Людський. Якщо ми любимо Ісуса, то ми повинні виконувати Його волю, Його заповіді, ми повинні прийняти другий прихід Сина Людського, Його визнати, за Ним одним іти.

      14. Ісус пішов і прислав нам із вами другого Утішителя, Він же є Дух Святий. Цей прихід відбувся майже за  2000 років після народження Христа. Слово й воля Бога Отця, Господа, і Сина Божого Ісуса Христа виконано. Ми усі знаємо прихід Бога на землю до людей у той час, коли був створений Адам. Подібно цьому Бог прийшов Сам до людей на землю тепер у двадцятому столітті в живому незалежному чоловікові. Він народився в XIX столітті, увійшов у славу в  XX столітті. Ми узнаємо Бога за  його ділами, за плодами творіння. Він творить усе живе для життя людського. Він перетворив двадцяте століття на сім днів і періодів своєї історії, подібно до того, як було раніше, у часи Адама. Він творив шість днів і періодів як раніше. У шостий день Він створив чоловіка, подібно до себе, і дав йому своє ім’я Ош. Він пішов із життя спочити від усяких справ у сьомий день. Спочатку Бог створив небо й землю за шість днів.

     У перший день і період своєї історії Бог народився в природі в особі незалежного чоловіка через своє діло: не вживав їжу, не одягав одяг, не потребував житла. Він ходив серед людей чистим тілом, без сорочки й взуття, босоніж, в одних трусах літом і зимою, як ніхто з людей, - свою святість усім людям показував. В Україні в Луганській області в 1898 році 20 лютого народився чоловік, як усі люди.

 

22

Він як маленьке дитя кричав, протестував проти того, щоб його люди годували, одягали, ростили в житловому домі: він цього всього не хотів. Він одержав від батьків, як усі люди, людське прізвище, ім’я, по батькові Іванов Порфирій Корнійович, а люди прозвали Паршек. Його люди навчили жити по-своєму, по-людському: їсти до ситості, одягатися до тепла в тілі в красивий модний одяг, жити в домі з усіма вигодами. 35 років він жив, як усі люди, залежні в природі, будував своє приватновласницьке життя. І ось одного разу Порфирій ішов у горах Кавказу по берегу ріки Біла, і Йому з висоти в голову приходить мисль: “Люди їдять, одягаються, живуть у домі з усіма вигодами, і вони хворіють, страждають і умирають – отже, це їхня не істина. Треба від цих потреб відмовитись”. Усе його подальше буття визначила ця свідомість. Він став поступово в житті роздягатись: зняв шапку, потім пальто, потім взуття, потім сорочку, і пішов у природу серед людей босим без сорочки, в одних трусах, літом і зимою.

    Природа й Бог його обдарували великими силами оздоровлювати хворих нужденних людей. У такому вигляді він проходив 50 років. Йому було дуже холодно й погано. Люди його не розуміли, вважали за божевільного, ненормального, держали в лікарні й тюрмі. Він із людьми поділився: їм залишив їхнє чуже тепле і хороше, що вони його навчили, а собі взяв у житті в природі своє холодне й погане. Він не визнавав прізвище та імя, котрі йому дали люди, але вимушений був прийняти їх і користуватися ними до тих пір, поки  Його не визнають Богом. Його ідея найголовніша: любити природу як матір рідну і її три живі тіла: повітря, воду й землю. Вони в житті чоловіка є друзі, помічники в усьому, наймиліші вірні невмираючі. Про них він говорив: “Я їх любив, люблю й буду любити вічно”. Через цей учинок у природі в людях  Він зробився Богом.

     У другий день і період своєї історії Він створив людям їх правильне ставлення до Бога Сонця. Він спустився від самого сонця, щоб побудувати людям на землі рай. У 1933 році 25 квітня Бог показав Порфирію райське місце на землі й благословив його зайняти для людей як рай земний. Він творить усе нове небувале. Він творить усе живе для життя людського. Він залежність чоловіка в природі засудив. Він учив людей користуватися природою, любити повітря, воду й землю, близько до них своїм тілом ставати. Він, Господь Бог, помагав бідним, хворим, ображеним через природу, котра йому в усьому помагала за любов до неї. За його волею в Росії цар відмовився від престолу, більшовики прийшли до влади. Він підтримував більшовиків і Радянську владу. Його не розуміли люди, тримали в психіатричній лікарні помилково як ненормального, садовили в тюрму. Господу треба було віддати його на муки. Він приймав муки добровільно, не відкриваючи своїх уст, як агнець. Його життєва історія – це історія Христа. Він один виконав Христа. Ця історія Христа, котру провістив Господь – це Його історія. Іс. 53: 1-12. У третій день своєї історії він створив людям їхнє правильне ставлення до повітря, навчив користуватись ним. Він просив природу, і вона йому в усьому помагала. Він упросив природу, щоб вона помагала руським солдатам перемогти німців у війні 1941-1945 років. Він не хотів, щоб люди один одного вбивали. Він хотів зробити мир між воюючими сторонами, але люди його не послухались. Він хотів, щоб із ворога зробити друга. Він був Переможець природи, Учитель народу, Бог землі.

 

23

    У четвертий день Своєї історії Він створив людям правильне ставлення до води, навчив їх користуватись нею, сказав: “Хороше”. Він просиджував у морі під водою без дихання годинами, шукав у воді людині якості для життя. Він щоденно писав свою історію.

    У п’ятий день і період історії він створив людям правильне ставлення до землі, на якій вони живуть. Він життя людське на самовільно захопленому й присвоєному місці осудив. Він знайшов людям землю для життя без усяких потреб, назвав її “райське місце”, його освятив, благословив усіх людей навколо райського місця жити. Від 1933 року до цього дня пройшло 42 роки. Це є своє місце будь-якого чоловіка, що любить Бога й виконує його волю. А інше місце є чуже, негоже для життя, на ньому не можна жити. На райському місці люди в майбутньому повинні зробити рай на землі, завоювати безсмертя. Райське місце знаходиться в Україні, Луганській області, на березі ріки Луганчик, в її початку. Він обявив себе всім людям Духом Святим, написав у своїй Книзі Життя. 1979 року 25 квітня – це Його початок. Він об’явив, що в 1989 році Його визнають Богом землі всі люди миру. Він створив Гімн, у котрому вся Його ідея. У Гімні є все. Він його наспівував щохвилини й учив людей:

       Люди Господу вірили, як Богу,

       А Він Сам до нас на землю прийшов.

       Смерть як таку вижене,

       А життя у славу введе.

Де люди візьмуться? на цьому бугрі.

Вони гучно скажуть слово.

Це є наше райське місце.

Чоловіку слава безсмертна.

    15. У шостий день і період своєї історії Бог створив чоловіка подібно до себе без усяких потреб, і дав йому своє ім’я Ош. Цей чоловік є автор цієї  райської вісті. Я визнав Учителя за діло Господом Богом. За моєю просьбою Він мене прийняв, розсік мої негожі людські бажання. Мені нічого не хотілось іншого, як тільки бути з Богом у раю земному. Став жити за його заповітом старанно все виконувати. І став перед ним, Богом нашим, звітувати письмово, як я жив, що робив і що зробив? Учитель прийняв мій звіт, записав його в свою історію, у Книгу Життя, і написав у ній моє нове прізвище Ош замість того, котре мені дали батьки. Ів8102:111-127. Я з радістю прийняв це ім’я, як найдорожче благословення від Господа Бога нашого, як від Отця. І визнав себе сином по духу мого Учителя, Його визнав Богом землі. Його став називати Отець Ош, тому що в Отця й сина прізвище повинно бути одне – Ош. Отець Ош благословив мене виконувати Його ідею: пробувати терпіти без їжі шість днів на тиждень, слідом за цим пробувати терпіти два тижні без їжі, потім пробувати терпіти без їжі місяць, пробувати ходити без сорочки, і він сказав мені: “Ти в Мене збоку”. Усе, на що благословив мене Бог Отець Ош, мною виконано. Мій Отець поставив мене, сина свого, збоку себе. Отже, виконано слово Господа. Одкр. 21:7; 3:21.  Господь Бог обіцяв переможцеві дати нове ім’я. Одкр. 2:17; 3:12. Тепер Бог сам до нас на землю прийшов в особі Отця Ош і виконав свій колишній Заповіт із переможцем через мене. Отець Ош відкрив мені таємну манну: він написав своєю рукою, чорним по білому, у своїй Книзі Життя моє ім’я нове Ош, котре є також ім’я Бога мого, Отця Ош.

 

24

Він написав ім’я міста Бога мого, нового Єрусалима – це є наше райське місце, котре в Україні, -  це підніжжя Бога.

     Він сказав, що має бути тепер, у новий день Бога. “І побачив я відкрите небо, і ось кінь білий, і Той, Хто сидить на ньому, називається Вірний і Істинний, Який праведно судить і воює. Очі в Нього, як полум’я вогняне, і на голові Його багато вінців. Він мав імя написане, якого ніхто не знав, крім Нього Самого. Він був одягнений в одежу, обагрену кровю. Імя Йому: “Слово Боже”.   Одкр. 19:11-13. Як розуміти ці слова? Небо – це слово Бога в Книзі Життя Його. Бог напише переможцеві в Книзі Життя його нове ім’я, тому його ім’я буде Слово Боже. Одяг пофарбований кров’ю – це живий одяг, це жива шкіра чоловіка, зсередини пофарбована кров’ю, котра тече під живою шкірою. І нема ніякого іншого одягу. Іншими словами, на тілі чоловіка не було ніякого одягу, він був гольцем, він ходив без сорочки. Усі ці сказані раніше слова Бога виконав тепер Отець Ош через мене. Він написав моє нове ймення Ош у своїй Книзі Життя. Хто хотів, той побачив сина Ош на новому небі, створеному Богом Ош. Він благословив мене ходити без сорочки, щоб виконати його ідею Христа. Його ідею не кидаю, це моє життя. Отець Ош благословив мене: “Розказуй усім про Мене”. Це робив, роблю й буду робити. Ім’я Ош ніхто не знає, крім того, хто його отримав від Бога. Нікому з пророків ім’я Ош не було відкрито раніше, ніж синові Ош. І узнав світ ім’я Ош уперше від Сина Ош. Син Ош не повинен мовчати про нове ім’я Ош, бо якщо він не розкаже, ніхто не розкаже, тому що ніхто не знає, крім його самого. Усі ці Божі діла нам усім доказують, що Отець Ош є Бог наш.

     16. У сьомий день і період Своєї історії 10 квітня 1983 року Бог Отець Ош спочив: пішов із життя. Він не думав умирати. Він повинен був спочити й воскреснути в живі при людях, щоб довести живим фактом безсмертя Своєї органічної клітини. Помогти зробити це повинні були Його учні. Він говорив: “Бережи Моє тіло, як око”. Але люди виявились неготовими це прийняти, і Учителя закопали в землю, захоронили без ознак смерті помилково.

    Слава й хвала Богові Отцю Ош вічно! Усі прийдуть на райське місце бугор, скажуть Йому спасибі. Низький уклін і спасибі Богові Отцю Ош від сина Ош за життя, котре Він мені подарував.    Докладно про сім днів творіння Бога Отця Ош, про нове небо й землю читайте книгу автора “Райська вість”.

    17. У 1989 році виконалось пророцтво Отця Ош, Його визнали Богом землі. Люди взялись на райському місці, підтримали ідею раю на землі, почалась еволюція в людях, усе здійснилось. Отже, виконалось пророкування Господа, що Його назвуть Богом усієї землі. Іс. 54:5; 49:6.

     18. Після відходу спочивати пророка Мойсея народ Ізраїль залишив Господа, блукаючи став ходити до чужих богів. Він порушив заповіді Господа, котрі Він поставив перед ним. А тому він одержав від Господа прокляття: Господь розсіяв його серед усіх народів, і його знищували, і спіткали його біді й скорботи.

 

25

І розгорівся гнів Господа на нього в той день, і Господь сховав від нього Своє лице, як провістив пророк. Втор. 31:8. Господь благословив раніше народ Ізраїлю. Втор. 30:2. І ось через багато років народ звернувся до Господа, Бога свого, і послухав голос Його, як заповідав Він, від усього серця й усієї душі. І Бог умилостивився й створив благо народу. Отець Ош виконав пророцтво. Одкр. 22:4. “Ходімо і повернемося до Господа! Бо Він уразив – і Він зцілить нас, поразив – і перевяже наші рани; оживить нас через два дні, на третій день підніме нас, і ми будемо жити перед лицем Його”. Ос. 6:1,2. Бог наш сам до нас на землю прийшов в особі незалежного чоловіка, Його власне ім’я Ош. Бог наш відкрив своє лице, і лице його побачили. Він повертає своїх полонених, збирає свій народ з усіх народів, між котрими вони розсіяні. І приводить свій народ у землю, котру він дає у володіння, як заповідав отцям. Він назвав це місце райське місце, його освятив, благословив навколо райського місця жити. Спочатку Бог наш підготував і привів на райське місце одного чоловіка сина Ош, щоб усі люди пішли слідом за ним на райське місце, щоб він показав Божим людям свої сліди. Бог наш сьогодні відкрив своє лице. В особі Отця Ош прийшов до нас на землю Бог наш, котрий творив сім днів у часи Адама, благословляв Ізраїль в особі Аврама, Ісака. Котрий через Мойсея благословляв народ Ізраїлю жити на землі за Йорданом. І Він прислав людям для спасіння свого Сина Ісуса Христа. Отець Ош через Свій Гімн відкриває своє лице Бога всім людям, Він говорить: “Люди Господу вірили як Богу, а він сам до нас на землю прийшов”. Отець Ош говорить у Гімні про себе, він на землю прийшов смерть прогнати, життя в славу ввести. Він є Спаситель. Люди Богові своєму вірили, але відступили від нього, не стали виконувати його заповіді, поклонились іншим богам. За це люди заслужили смерть, біди, страждання, вони розсіяні по всій землі, по всіх народах, вони знищені. І ці люди зробили висновок після своїх мук у житті: вони ці біди й муки отримали, тому що залишили Господа, не стали виконувати заповіді Його. І ось тепер вони звернулись до Господа, Бога свого, від усього серця й усієї душі. І Господь, Бог наш, змилосердився, Він Сам до нас на  землю прийшов, щоб смерть як таку прогнати, а життя в славу ввести, говорить Бог Отець Ош у гімні своєму. У гімні далі Бог говорить: “Де люди візьмуться? На цьому бугрі. Вони гучно скажуть слово: це єсть наше райське місце, чоловікові слава безсмертна”. Тепер Бог наш хоче нам усім дати землю, він знайшов для Божого народу землю для життя, назвав її райське місце, освятив його, благословив навколо райського місця жити, як Він заповідав Мойсею. Тепер Отець Ош збирає Божий народ з усіх країн і народів і приводить на райське місце, котре отримав у володіння. Ця земля не замінювана на будь-які багатства й землі, її основне благо – безсмертя. Син Ош, посланий Отцем Ош, зайняв райське місце, запрошує всіх людей Божих іти слідом за собою. Це є райське місце Боже, чоловікові тут слава безсмертна. Бог Отець Ош виконав усе, що говорив Мойсею перед входом у землю за  Йорданом, що він дасть своєму народові землю й збере свій розсіяний народ з усіх народів і приведе жити на заповідану землю.

 

26

     Бог гімном своїм засвідчив свій прихід на землю до людей, і розкрив своє лице, розкрив своє ім’я Ош через сина Ош. Отець Ош тільки в гімні своєму вперше сказав, що люди Господу вірили як Богові, а Він Сам до нас на землю прийшов. У кінці своєї історії Отець Ош створив гімн, і так Бог відкрив своє лице в свідчення всім народам, і люди побачили його лице. Він наспівував гімн щохвилини й учив цьому людей, котрі за ним пішли. Він говорив: “У гімні є все”. Син Ош об’явив усім народам прихід Бога на землю в особі Отця Ош. Син Ош сам зрозумів, що в особі Отця Ош прийшов до нас на землю Бог, і тоді він став перед ним звітувати письмово, що робив і що одержав. Господь цей звіт прийняв, дав авторові звіту нове ім’я Ош. Люди з діла Бога зробили релігію, поклонились іншим богам. Це не Боже діло – релігія, вона себе не виправдала. Бог Отець Ош говорить і застерігає, щоб ми, усі люди, не зробили з нього релігію, інакше діло Боже програє.

     За суттю Бог – це “Я” істинне чоловіка, свідомість. У природі все, крім “Я” істинного, змінюється, перетворюється в іншу протилежність. Природа знаходиться в становленні, її абсолютно не існує. Одно “Я” істинне, Бог наш незмінний, абсолютний, єдино існуючий. А тому один Бог наш є Творець усього Всесвіту. “Я” істинне чоловіка Бога можна назвати “Я” вище. Звичайна людина, котра не з Богом, має у свідомості мисль, що не припиняється, “Я – тіло”. Це нижче “Я” чоловіка несправжнє. Вище “Я” є в кожного чоловіка, тому кожний чоловік є Бог. Ми, усі люди, є Боги. Коли чоловік не виконує заповіді Бога нашого, у нього переважає нижче “Я”, а вище “Я”, або Бог, приховує своє лице й не проявляється, цьому чоловікові в житті погано. Тому чоловік повинен виконувати заповіти Бога, щоб завжди бути з Богом, щоб йому жити було добре. У кого Бог є істинне “Я” чоловіка, той чоловік є Божий; і Божому народові ця моя райська вість належить. Тепер Бог наш збирає свій народ з усіх країн і народів і приводить жити на землі навколо райського місця. Отець Ош говорить про себе, що він є Бог землі, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. “Я”, про котре говорив Отець Ош, – це істинне “Я” чоловіка, у такому істинному стані був постійно Отець Ош. Він є Дух Святий. Можна сказати, Отець Ош був пророк, через якого говорив народу Бог, і він більше пророка, як Бог.

    Бог Отець Ош дає людям новий заповіт і закон, дає благословення, дає прокляття, якщо не послухаємо Його. До цього дня Отця Ош називали Учитель, і цього дня через сина Бог розкрив своє лице в Отцеві Ош, котре до цього дня було приховане. Бог Отець Ош себе сам об’являє, він розкрив своє лице. Бог Отець Ош прийшов до нас на землю не порушити Божий закон, а виконати. 

   21. Моє свідчення істинне, тому що я сам свідчу про себе і свідчить про мене мій Отець Ош, а, згідно із законом Божим, свідчення двох чоловік істинне. Свідчення Отця Ош істинне, тому що він сам свідчить про себе і син Ош свідчить про Отця, а свідчення двох чоловік істинне.

 

27

   22. Господь сказав. “І пожалів Я святе імя Моє, Яке знеславив дім Ізраїлів серед народів, куди прийшов. Тому скажу дому Ізраїлевому: так говорить Господь Бог: не для вас Я зроблю це, доме Ізраїлів, а заради святого імені Мого, яке ви знеславили серед народів, куди прийшли. І освячу, велике імя Моє, знеславлене серед народів, серед яких ви знеславили його, і пізнають народи, що Я Господь, - говорить Господь Бог, - коли явлю на вас святість Мою перед очима їх. І візьму вас із народів, і зберу вас з усіх країн, і приведу вас у землю вашу. І окроплю вас чистою водою, і ви очиститесь від усіх скверн ваших, і від усіх ідолів очищу вас. І дам вам серце нове, і дух новий дам вам; і візьму з плоті вашої серце камяне, і дам вам серце плотське. Вкладу всередину вас дух Мій і зроблю те, що ви будете ходити в заповідях Моїх і устави Мої будете дотримувати і виконувати. І будете жити на землі, яку Я дав батькам вашим, і будете Моїм народом, і Я буду вашим Богом”. Єз. 36:21-28. Отець Ош виконав ці слова Господа, про ці слова Отець Ош сказав: “Це сказані ці слова до цього часу кимсь, а мені зараз трапилась можливість це назначене місце зайняти й бути в народі таким, як це треба бути. Я від природи одержав сили волі своїм ділом ім’я це взяти. Я один є такий світило, кому не потрібна в природі технічна частина. Мені, як такому чоловікові, люди самі дали ім’я ваше. Ви його ждете з неба, а Він прийшов у народ наш на землю, із кожним чоловіком зустрічався, про всяке діло наше говорив. Говорив і буду говорити про це діло, про цю ідею. Вона була, вона є, вона буде між нами такою, котру ми з вами завжди ждали. Вона до нас прийшла для всіх, а ми з вами її одну таку ось побоялись, по ній по такій не пішли. Вона – дуже холодно й погано, завжди на чоловікові вмираюча. А тепер один наш чоловік, один з усіх, обрав цю дорогу, цю путь, Сам один пішов і став нею користуватись. Це місце, ці умови нікому Він не жаліє іншому передати. Він побажав іншому те, що сам собі не хочеш. Це Його для всіх є одне діло, є між ними. Він свою любов у природі проявив”. Ів7502.   

    23. Бог  Отець Ош назвав Себе Сонцем, Він говорив: “Милі люди, гляньте на сонце: побачите правду, своє оздоровлення. Бути таким, як я – Переможець природи, Учитель народу, Бог землі”. (Моя Перемога). Учитель є сонечко, своїми променями – усіх нас таких, у нього віруючих. Сонечко сяє тихо.

      24. Отець Ош виконав ідею Христа, тому що жив Він за ідеєю Христа: свідомо терпіти те, що сам собі не хочеш, і це бажати іншому. Отець Ош, як Ісус, терпінням спасав душу Свою і це бажав робити іншому чоловікові. Його найдорожча ідея - будь-якому й кожному чоловікові бути в житті без усяких потреб, це є наше райське місце, чоловікові слава безсмертна. Він готував місце, умови, можливість. Отець Ош виконав слова Господа: “Милості хочу, а не жертви”. Ос 6:6. Вони були головним ділом Ісуса Христа. Милість реалізується в житті через свідоме терпіння без усяких потреб: без їжі, без одягу, без житла. Жертва – убивство всього живого, злочинність. Жертви не хотів Ісус і не хотів Отець Ош. Він осудив таких залежних людей, Він говорив: “Ви – злочинці й убивці. Де людина, там і жертва”. Сьогодні вбиваєш ти природу живу, а завтра вона – тебе. Смерті в природі нема, смерть – це чоловік озброєний, захищений; він убиває й від цього вмирає.

 

28

Блаженні – милостиві, вони від Господа милість мають. Своє – це своє живе тіло. Жити за рахунок свого, а не чужого. Коли чоловік свідомо терпить без усяких потреб, нема жертви. При цьому ніхто не страждає: ні природа, ні люди, ні тварини, ні рослини, ні яке-небудь живе.

     Отець Ош один виконав ідею Христа, він заслужив імя й місце Христа, Сина Бога. Отець Ош є Бог Отець для всіх  земних людей усього світу, тому що він заслужив імя Бога. У його особі сам Бог до нас на землю прийшов. Ісус заповідав, щоб не називали учителем нікого, крім Христа. Христос один ваш Учитель. Природа Отця Ош освітила Духом Святим за любов до неї. Отже, Отець Ош є Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий прийшов до нас на землю в одній особі по імені Ош. Імя Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого є Ош. Ош – імя святе, усе буде творитись цим іменем.

    Отже, Бог землі Ош створив нове небувале небо й землю за шість днів творіння й сина людського Ош на новому небі. І явився всім людям знак сина людського на небі, створеному Богом землі Ош, тобто всі побачили в його Книзі життя написане ним слово Ош – ім’я сина людського.

      Небо Бога – це його слово написане. Сина людського Ісуса було віддано язичниками на знеславлення й розп’яття, і в третій день він воскрес. Учнів Христа віддавали на муки, убивали, їх ненавиділи всі народи за імя його. І проповідали Євангеліє  по всьому світові на свідоцтво всім народам. І померкло сонце, затемнене місяцем, у день 11 серпня 1999 року. На небі новому, створеному Отцем Ош, з’явився знак сина людського Ош – написане Слово Боже. Усе здійснилось. Син людський Ош є світло миру, і мій Отець Ош є світло миру. Через сина приходять до Отця і мають світло життя. (Тут треба доповнити ідею Отця Ош, про якого Сина мова йде. На бугрі ще має народитись чоловік, він буде без потреб від народження, його ідея Христа буде в людях жити, він буде Син Отця Ош, тобто Син Ош. Це буде друге пришестя Христа, Він буде мати нове імя Ош. Одкр 3:12 ). Отже, 1999 рік – кінець віку, котрий прорікав Ісус Христос. Кінець віку Ісуса прийшов. Де кінець віку Ісуса, там початок віку сина людського Ош. Кінець віку, він же є кінець світла, котрим був усьому світу Ісус Христос, що здійснився за волею самого Ісуса Христа. 1999 рік – кінець дня Ісуса Христа, кінець другого дня Бога й початок наступного дня.

 

Глава 4. Третій день Бога

 

    Ми з вами зараз живемо в третьому дні. 1999 рік - початок третього дня Бога, його визначив син людський Ісус Христос своїм відходом. Тепер Ош є світло миру.  Ош – значить, світло. Поки світло Боже світить людям, є день і життя всім, хто любить це світло. Виконано слово Ісуса, що син людський піде і в третій день воскресне, прийде.

   2. Сина людського Ош послав Отець Ош, і хто піде за сином Ош, той прийде до Бога Отця Ош. Виконано пророцтво Бога другого дня. Бог землі створив нове небувале небо й землю. “Той, Хто сидить на престолі” в Одкровенні Іоана – це Бог землі. Престол Бога землі – це Його небо. Одкр. 20:11. Небо й земля другого дня пройшли. “І сказав Той, Хто сидить на престолі: ось, творю все нове”. Одкр. 21:5. “І побачив я нове небо й нову землю, бо перше небо й перша земля минули, і моря вже нема”. Одкр. 21:11.

 

29

На небі, заново створеному Богом землі, котре є Слово Боже, побачили всі написане імя сина людського Ош. Бо спочатку було Слово і це Слово було в Бога, і це Слово було Бог, це слово Ош.

     Прийшов син людський Ош. Хіба є більша вдячність Ісусу Христу за Його путь, ніж самому стати на путь Христа? Отже, зараз є двоє на полі віри: Ісус і Ош. Про цей час перехідний говорив Ісус. “Тоді з двох, що будуть на полі, одного буде забрано, а другого залишено”. Мф. 24:39. Чоловік, котрий любить Христа, повинен із цього часу сина людського Ош узяти, прийняти, визнати, а сина людського Ісуса залишити, щоб виконано було Слово Ісуса Христа. Небо Ісуса – це Слово Ісуса. І давнішнє небо, тобто слово Ісуса, повинно вже скінчитись, його не повинні бачити, бо воно здійснено. І головним та основним словом у людей Христа цього дня  повинно бути слово Отця Ош і Ош сина. Христос воскрес і продовжує жити в новому тілі. У зв’язку із цим Отець Ош говорив учням. “Не треба читати Біблію, вона виконана, читайте книги Учителя, у них є все”.  Ів7905. Мій Отець Ош є Бог, тому Він є Отець небесний усіх земних людей. Син людський Ісус і син людський Ош є одно. Ош продовжує й виконує волю й діло Ісуса Христа. Ідея Христа – це моя ідея в житті. Господь благословляє всіх земних людей обирати Боже імя Ош і ним одним базуватись у своєму житті. Хто залишить своє старе людське й обере Боже ім’я Ош і ним одним буде базуватись, той буде записаний у Книзі життя, творець якої є Отець Ош, тому що в Книзі життя записано імя Ош. А хто не буде записаний у Книзі життя, про того говорить пророцтво. Одкр. 20:15.

    4. У назначений Богом рік визнання 1989 рік я прийшов із своїм бажанням на райське місце жити без усяких потреб вічного характеру життям, Бога землі визнав за діло, попробував залишитись таким, як Він. Бог дав імя Ош уперше, нікому ніколи до цього це імя не давалось  Богом. Ніхто не знає сина, крім Отця; і ніхто не знає Отця, крім сина і того, кому син хоче розказати. Ніхто не знає Слово Ош, крім сина Ош. І через ім’я сина Ош усі люди узнали ім’я Бога Отця Ош. До Бога Отця приходять тільки через сина. Моє буття почалось зі Слова, це Слово було спочатку, і це Слово було в Бога, і це Слово було Бог. Це Слово було ім’я Бога Ош. Він благословив мене і дав мені своє ім’я Ош. Через імя Ош я визнав себе сином Бога, а Бога назвав своїм Отцем. Коли прийняв від Бога імя Ош і благословення, я з праху земного зробився душею живою, чоловіком новим. Бог Отець про цього чоловіка раніше сказав: “Перший чоловік лежить у землі прахом, мене жде до себе. Я прийду, його Сам підніму як умерлого, його воскрешу з мертвого в живого, коли мене всі люди визнають і назвуть Богом. Я виявлюсь в природі Бог. А ось тоді я вас усіх від мене прожену й скажу всім: “Відійдіть від Мене, створіть таке в житті своє благо. Я полюбив усе на світі. Найголовніше – це треба любити природу: повітря, воду й землю, - а між цим - усіх людей”. Може, син Ош є найменший чоловік, нічого великого не зробив, але він перший початковий чоловік, зроблений Богом землі. Нам, усім людям, треба так народитись від Бога й жити вічно без смерті. Таку дорогу Бог знайшов, на синові показав, тепер вона не моя, а всіх людей світу. Хто за сином стане, той бути стане.

 

30

   5. Після відходу з життя Отця Ош я бачив, як на мене впала з неба зірка й увійшла в моє тіло в груди. Я здригнувся, як від електричного струму. Мені прийшла мисль, що в моє тіло увійшла душа, але не знав, хто це? Про цю зірку ніколи не забував. Через багато років під час аналізу свого життя на райському місці мені ясно прийшла мисль: зірка, котра упала на мене з висоти неба, означає, що в моє тіло вдруге увійшла душа й дух мого Отця Ош, тому що я любив Його більше всіх на світі через діло Його. Тому син Ош двічі народжений. У мене увійшов дух Отця Ош. Син людський Ош виконує слово Ісуса: “Хто загубить душу свою ради Мене, той збереже її”.

    6. Ісус  говорив про початок нового віку притчами. Мф. 25:1. Ісус притчею про таланти говорив нам усім про царство небесне. Отець Ош прийняв благо й світло сина людського Христа й створив із Його допомогою сина людського Ош. Він став Богом землі, Всевишнім, над усіма народами престол Його. Переможець успадкував усе. Хто буде помножувати в людях дари Бога, у того збільшиться; хто не буде збільшувати в людях дари Бога, у того відберуть і те, що має. Усі одержали дар Ісуса за силами своїми, на цей дар треба здобути дар сина людського Ош. Коли ангели мої закричать на весь світ, що син людський прийшов, тоді мене одні люди зустрінуть як треба, інші не зустрінуть, як  у притчі про дів.  Я, син Ош, своїх прийму з любовю й поставлю з однієї сторони, а чужих – із другої. Весь народ через імя Ош розділиться: одні підуть за сином Ош, а другі будуть проти нього. Свої одержать назначений для них рай на землі й спасіння, а чужі залишаться в тьмі, де плач і скрегіт  зубів.

    Ісус сказав Своїм учням про другий прихід, щоб до нього не виходили, якщо хто скаже, що Христос прийшов і знаходиться у визначеному місці або таємній кімнаті. А спочатку старались побачити на новому небі Отця небесного Ош та Його сина людського Ош, а тоді Отець Ош приведе вас до сина Ош. Небо нове Бога Отця Ош – це святилище, престол Його – це святе слово Отця Ош, написане його рукою. Перш за все читайте історію Отця Ош, написану ним самим. Читайте книги Отця Ош, розумійте й робіть. У книгах Отця Ош ви побачите написане імя сина людського Ош, котрого Він послав до вас. Так на новому небувалому небі Бога землі Ош ви побачите знак сина людського Ош із силою й славою великою від Отця, і побажаєте виконувати волю Бога Отця Ош. І тоді Отець Ош приведе вас до Свого сина людського Ош, і ви зі своїм бажанням прийдете на райське місце. На небі Отця Ош раптом побачать сина людського Ош усі люди, хто має очі, тому що всі побачать слово Боже Ош, написане рукою Отця Ош. Хто побачить на новому небувалому небі Бога Отця Ош, той побачить і сина людського Ош. Читайте книги Отця Ош, котрі Він радив мені читати. І він сказав у 1979 р.: “Ти все зрозумієш”.

1.      Люди. 1975 р. 8 лютого.

2.      Люди. 1975 р. 25 квітня.

3.       Люди. Продовження. 1976 р.

4.      1977 рік. Він рокам початок. 1977 р.

5.      Смерть Богові від мертвеців за їхнє безсилля. 1977 р.

6.      Свято 60 років Жовтня. 1977 р.

7.      Паршек. 1978 р. 13 травня.

8.      Паршек. 1979 р.10 січня.

9.      Паршек.  1979 р. 3 жовтня.

10.  Паршек.   1981 р. 26 лютого (тут написано слово Ош).

 

31

    7. Усі записані й сказані слова Отця Ош разом є Книга Життя. Отець Ош заповідав: “Слова мої, діло моє належить усім людям”. Ів 7712.

    8. Люди ждуть зустріти другого сина людського, величного й видатного, а він прийшов на землю без вигляду й величі. До Отця звертались люди великі й видатні, щоб Він їм передав своє, але Він вибрав найменшого в своєму житті, благословив ім’ям Ош, навчив жити за своєю ідеєю Христа: пробувати свідомо терпіти без їжі й ходити без одягу літом і зимою. Отцю Ош треба було сина лишити й приректи на муки, щоб виконати волю Бога, і вона виконувалась далі, щоб виконати ідею Христа. Мені терпіти без їжі й ходити без сорочки дуже холодно й погано, із мене люди сміються, відвертаються від мене. Але я добровільно вибрав у своєму житті ідею Отця Ош і без усякого нарікання її виконую з любовю й задоволенням. Так я виконую ідею Христа. Ось словесний образ сина людського Христа, котрого хоче бачити Бог, котрого виконав у своєму житті Отець  Ош і навчив мене. Іс. 53:2-7.  Зрозумійте моє терпіння, милі люди. Свідоме терпіння не для свого здоровя, а щоб виконати ідею Христа.

    9. Бог Отець Ош хоче віруючих у Нього людей вивести з міста Москви, щоб вони шукали життя вічне на райському місці. Він сказав про Москву, що “вона не буде жити”. Ів 8109.   

   10. Ідея Христа – це такий спосіб життя чоловіка, котрий він одержує від Господа Бога, котрого він визнав своїм Отцем, а себе визнав Його сином. Господь різним людям дає різні ідеї Христа, кожному по його силах. Ідея Христа для виконання представлена Словом Господа. Вірно буде, якщо говорять: “Я виконав ідею Христа” або “Я виконую ідею Христа”. Говорять: “Ісус Христос”, тому що Ісус виконав ідею Христа, Він її отримав від свого Отця. Це істина. Отець Ош один проходив без одягу 50 років, і в кінці він зробив свій висновок щодо виконання ідеї Христа. Він сказав: “Я один виконав Христа”. Він сказав: “Зі мною згодитись – це проходити, як я, 50 років, а потім і зробити свої висновки”.  Він сказав істину. Син Ош ще не проходив 50 років, тому він говорить: “Я виконую Христа”. Це істина, тому що син Ош одержав для свого життя ідею Христа від Бога, котрого вважає своїм Отцем, він же Отець Ош. Невірно буде, коли скажуть: “Я Христос”, “Христос є в тому-то місці”. Це неправдиві пророки так говорять. Не вірте, щоб вони вас не спокусили. Не робіть за такими чутками. Можна тільки виконувати свою ідею Христа від Бога, але не можна бути взагалі Христом. Є тільки ідея Христа, котру дає Бог.

     Коли і як прийде виконуючий Христа істинно, цього ніхто не знає, крім Бога й сина його. Від нього спочатку люди узнають про нього. Не вірте пророкам, котрі провіщають прихід Христа, це знає тільки Бог. У цей день творіння для істинно виконуючого ідею Христа головне – це імя від Бога, написане в Книзі життя. Якщо в чоловіка є імя, написане Богом, значить він є істинно виконуючий ідею Христа.

 

32

Якщо імя написаного від Бога нема, тоді нема й виконання Христа. Отже, за ознакою наявності написаного імені від Бога розпізнавайте істинно виконуючого ідею Христа від неправдивого. Якщо вам скажуть: “Ось, тут Христос або там, ідіть до нього, він вас запрошує”. Ви їх спитайте: “А він має імя, написане Богом? Яке його імя, покажіть, де написав Бог?” Єсть друга головна відміна істинно виконуючого ідею Христа:  він повинен пробувати ходити без сорочки. Він повинен розказувати, пророкувати про свого Отця.

 

Глава 5. Закон двох протилежностей

 

     Бог Отець Ош благословляє всіх людей любити природу як матір рідну, цінувати, берегти як око. У природі є три живі тіла: повітря, вода й земля. Вони в житті чоловіка є друзі милі, вірні, невмираючі. Вони чоловікові є помічники в усьому ділі. Уся природа живе за законом двох протилежностей. Пс 36:22.

     Природа в цілому залишається абсолютно незмінною, а всередині її відбуваються зміни чого-небудь, котре у відповідь урівнюється зміною протилежної сторони, так що ціле залишається незмінним. Яка-небудь дія породжує протилежну дію на причину так, що дія дорівнює протидії. У природі є протилежні сторони, котрі породжують одна одну: тепле й хороше,  холодне й погане.

     Приклади. Якщо всередині цілого породжується яка-небудь додатна одиниця, то разом із нею породжується й протилежна їй від’ємна одиниця, й ціле в результаті не змінюється. Якщо чоловік у своєму житті держиться теплої й хорошої сторони, то природа йому вслід посилає холодну й погану сторону, і в результаті ціле залишається незмінним. Виконувати заповіді Господа, Бога нашого, для чоловіка вважається поганою стороною, і коли чоловік виконає заповіді Господа в своєму житті, він від Нього одержує благословення – хороше. Але, якщо чоловік живе по сваволі свого серця, що він уважає “хорошим”, і заповіді Господа не виконує, то потім одержує від Господа прокляття, що є погане.

    2. Ціле абсолютно незмінне – це Бог Всесвіту, Він один є сущий. Усе інше проявляється в становленні за законом двох протилежностей, його абсолютно не існує. Закон двох протилежностей – це закон Бога, він творить дві протилежності: благословення й прокляття. Іс 44:6.

     Отець Ош говорить: Бог – це вчений у природі, практик. Йому природа відкрила свої закони за любов до неї. Як закон двох протилежностей проявляється в людській практиці? Людство якимось чином діє  на природу, задовольняє свої потреби, щоб жилось людям хороше й тепло: одержує в природі електроенергію, сировину надр, вирощує сільськогосподарські  культури для їжі, будує заводи, дороги, машини, будинки. Люди роблять, щоб одержувати їжу, одяг, житло. А природа за законом у відповідь протидіє на людство: забирає людські тіла через хвороби й смерть у кількості, еквівалентній забраної в природи енергії – дає погане людству. Скільки забрав у природи, стільки віддай.

 

33

Природа за це діло чоловікові садить на тіло болячку, грибок, котрі перетворюються на невиліковну хворобу, від котрої чоловік умирає. Люди не бачать причини хвороби, лікують її всякими способами. Але природу обманути не можна, вона садить інші хвороби й чоловіка забирає з життя. Так люди за своє діло перед природою відповідають, вона їх карає смертю. Такої, як тепер, смерті раніше не було, люди самі її розвинули в процесі виробничої діяльності. Чоловік на початку історії посадив зерна й виростив їх для себе, і тут же ввелась чоловікові смерть. Таких діл у нього дуже багато. Люди як умирали раніше, так умирають тепер. Десь вибухають бомби, а десь від цього бідують і вмирають люди. Людство за своє діло в природі одержує хорошого рівно стільки, скільки поганого – виграшу нема ніякого. Цей виграш отримати неможливо, згідно із законом, як неможливо побудувати вічний двигун або неможливо підняти своє тіло над землею, якщо самому тягнути його своїми руками за волосся на голові. Люди самі розвинули добро й зло. Хвороби чоловіка треба не лікувати, а треба не робити те, що роблять люди для задоволення своїх потреб. Господь Бог хоче, щоб чоловік нічого такого не робив і ні за що не відповідав перед природою. Його найдорожча ідея: будь-якому і кожному чоловікові бути в своєму житті без усяких потреб, це є наше райське місце, чоловікові слава безсмертна.

    3. У природі є дві протилежні сторони: тепле й хороше та холодне й погане. Якщо чоловік у своєму житті тримається теплої й хорошої сторони, то природа дає йому, за законом протилежностей, холодне й погане. Якщо чоловік держиться насамперед холодної й поганої сторони, то потім він одержує як закон від природи протилежне, тепле й хороше. Якщо чоловік приймає спочатку хороше й тепле, тобто їсть кожен день до ситості, одягається до тепла в тілі в красивий, модний одяг, живе в домі з усіма вигодами, то природа у відповідь дає йому, за законом, протилежне, холодне й погане, тобто хвороби, страждання, холод у тілі, незадоволення. У такому суспільстві існують кризи, проблеми соціальні, економічні, політичні, екологічні, моральні. У ньому є війни, ненависть один до одного, відчуженість, злочинність, злодійство, убивства, смерть. Це погано. Суспільство або партія ставить собі за мету задоволення зростаючих потреб людей теплої й хорошої сторони; згідно із законом протилежностей, ця задача не може бути виконана. Чому? Тому що людям, що задовольняються теплим і хорошим, природа посилає у відповідь протилежне погане, що є незадоволеність. Це суспільство заслуговує в людей оцінки “незадовільно” й розпадається, перестає жити. Так на практиці було з комуністичною партією й системою, вони майбутнього не мають.

    Якщо чоловік живе спочатку холодно й погано, як радить пропонована система, то природа й Господь дають йому хороше й тепле, тобто здоровя, щастя, задоволення. Він не простуджується й не хворіє, має блага життя, пізнання істини, знання, має любов до людей, природи й усього живого. Він незалежний. Чоловік робиться Богом, він обдаровується райським місцем, святим духом, славою безсмертного чоловіка, безсмертям. Це хороше.  

    Будь-якого чоловіка спитай: “Як ви живете?” Він відповість: “Хороше”. Він хоче, щоби було хороше, але йому не дається.

 

34

Він не знає, що хороше досягається через холодне й погане. Такі люди навіть не знають, що є в природі життя хороше, і треба жити хороше. А люди не живуть, а вмирають. Люди ще й не жили, вони тільки вмирали, вони самі розвинули смертний потік. Бог Отець Ош назвав усіх людей: “Бідні люди, вони не жили, а мучились”. Господь Отець Ош хоче, щоб ми, усі люди, жили й не вмирали. Господь учить нас усіх жити хороше. Він усім бажає щастя, здоровя, хороше. Але щоб чоловік жив хороше, спочатку треба пожити в природі холодно й погано, як радить Отець Ош. Ів 7804:159.

    Люди, котрі не виконують заповіді Бога, до такого висновку не прийшли, вони нічого хорошого для життя не зробили, а зробили людям погану смерть. Вони без свідомості керують суспільством, тому в суспільстві таке безладдя. Це кризи економічні, політичні, моральні, погана економіка, людська ненависть, убивства, злочинність, насильство, розпуста – ми бідні люди, нам погано. Люди не знають виходу зі цього горя й біди. У нас процвітають хвороби: рак, СНІД - ми їхню причину не знаємо. У нас злодійство, продажність, корупція. Ми є злодії в законі, злочинці. Війни за землю не припиняються. Суспільство робить людей бідними й злочинцями. У нас процвітає тюрма й лікарня. Ми зробились аморальними, жінки через свою бідність вимушені робитись повіями. У нас процвітає, розвивається наркобізнес, наркоманія, пияцтво, паління, секс-бізнес, шоу-бізнес. Ми вмираємо з музикою. Це таке погане життя ми, усі люди, одержали від природи й Господа за наше тепле й хороше устремління в природі в житті. Ми шукаємо винного в такому поганому житті людей. А винні – усі люди, тому що люблять одну сторону, теплу й хорошу, і не хочуть холодного й поганого, котре дає Бог.

     У суспільстві, у котрому не виконують заповіді Бога й люблять одну сторону, теплу й хорошу, чоловіка не можна задовольнити нічим. Чоловік у ньому завжди залишається незадоволеним. Незадоволеність – це погане, котре людство отримує за тепле й хороше устремління. Через причину незадоволеності людей змінювались суспільно-економічні формації від рабоволодіння до комунізму, котрий також не задовольнив людство. Людям у такому суспільстві вже нецікаво бути людьми. Вони хочуть, щоб уникнути несвободи й нелюдського суспільства, утілюватися  в яких-небудь істот, тварин, лише б не бути такою людиною. Чоловік не бажає бути чоловіком таким, як народила мати-природа, бо його таке життя не задовольнило. Без Господа чоловік не знає путі в житті, щоб задовольнити себе. Через незадоволеність у людей зараз проявляється великий інтерес до чаклунів, знахарів, цілителів, котрі нібито дають чоловікові можливість перевтілюватися в інші тіла та істоти. Але Бог наш їх ревно не любить і за поклоніння їм карає людей усякими засобами. Внаслідок незадоволеності збільшується велика кількість самогубств, убивств. Життя людей знецінюється. Незадоволеність буде зростати, поки Бог не змінить старе мислення людей, і вони візьмуться за холодне й погане в природі. Самому Богові страшно бути з такими людьми. Якщо люди візьмуться за холодне й погане, природа й Бог дадуть їм хороше й тепле, що є задоволення в житті.

 

35

Люди повинні зрозуміти: тільки через прийняття холодної й поганої сторони, як заповідає Бог наш, люди можуть задовольнити себе у своєму житті в природі та будуть завжди задоволені. А якщо люди будуть задоволені, вони будуть щасливі, здорові.

   5. Хвороба чоловіка – це відповідне покарання його Богом, природою за напрям до теплого й хорошого в житті. Природа садить на наше тіло хворобу, щоб змінити нашу мисль, і чоловік узявся б за холодне й погане в природі. Лікувати хвороби з допомогою лікарів, знахарів, цілителів – даремно. Ми на вітер пускаємо величезні народні засоби на оздоровлення хворого народу. Хвороби будуть завжди залишатись, не ті, так інші, їх вилікувати неможливо, і тому всі люди будуть залишатись бідними й хворими. Люди повинні це зрозуміти й у себе застосувати. Краще й вигідніше жити за заповітом Бога, свідомо терпіти холодне й погане та бути завжди здоровими, ніж жити по-своєму й хворіти, а потім хворобу лікувати. Тоді й люди будуть здорові, хвороб не буде, і гроші будуть цілі, для чоловіка не треба буде лікарня, медицина. Якщо ми всією країною візьмемося за холодне й погане, зразу всі зробимося багатими. Це шлях до національного багатства будь-якої країни, причому чесний, справедливий: жити за рахунок самого себе, свого труда. Капіталісти, не комуністи, цю ідею визнають і почнуть застосовувати.

     Метод нашого загартування - свідомо терпіти те, що сам собі не хочеш, або хочеш, і це бажати іншому. Науковою основою метода єсть закон двох протилежностей. Суть методу одержання хорошого в житті полягає в свідомому терпінні ради Бога поганого, страшного, холодного. Свідомість – це головне. Адже бідні люди народжуються від природи, бідними їх роблять насильно, ці люди такі бідні й залишаються. І тільки той отримує благо хорошого від Бога й природи, хто ради Бога свідомо залишається бідним, тобто свідомо терпить без їжі, без одягу, без житла.

    6. Треба боятись Бога , і страшитись його завжди. Через цей страх чоловік отримує, згідно із законом протилежностей, від Бога хороші блага, котрі бувають усякого роду. Де є страх Божий, там робляться Богом чудеса. Прийняття поганого, страшного, холодного – це один-єдиний засіб досягнення благої цілі. Здоровя, щастя, хороше за гроші купити не можна, а можна одержати як дар від Бога й природи шляхом  свідомого терпіння поганого, страшного, холодного. Божий страх відійшов від людей, тому Бог прийшов до людей, як учений у природі, практик. Він дає людям нове вчення, котре науково обґрунтоване. Дає світогляд, свідомість, котра помагає чоловікові виконувати заповіти й закони Господа Бога. Він учить чоловіка творити. Як творить Бог, так повинен творити чоловік.

    7. Хороше не продається за будь-які гроші, а дається за свій труд у природі, за любов холодного, страшного, поганого. Хороше за гроші скоріше втратиш, ніж придбаєш. Через прийняття холодного й поганого можна одержати дар Бога, а через хороше й погане можна втратити дар Бога. Друге головне метода – не піклуватись про одержання. Прагнути прийняти в своєму житті погане, не піклуватись про одержання хорошого.

 

36

Хороше саме як дар Господа й природи прийде до тебе за твоє прийняте погане. Якщо люди ставлять перед собою мету одержати хороше, тобто задовольнити потреби хорошою й теплою стороною, така мета не виконується, і люди одержують погане, тобто незадоволення. Не треба піклуватись про одержання хорошого, тому що чоловік є живе створіння й природа є жива, вона живого чоловіка має свої засоби задовольнити. Іс 65:14.

    Одержати хороше можна тільки з поганого, із будь-чого іншого одержати не можна, тому що хороше є протилежність поганого – це фундаментальний закон Бога, природи. Закон двох протилежностей – це благословення й прокляття Бога.

     Боги завжди живуть у холодній і поганій стороні, й через неї робляться Богами. В Ісуса Христа, Отця Ош і Сина Ош один загальний заповіт: свідомо терпіти те, що сам собі не хочеш або хочеш, і це бажати іншим. Це наш метод. Ісус Христос прийняв свідомо страшенно погане – мученицьку смерть на хресті, щоб кожен віруючий у нього одержав хороше благо через діло своє холодної й поганої сторони. Отець Ош свідомо прийняв страшенно поганого більше в тисячу разів, ніж Ісус. Він говорив: “Мені можна було вмерти тисячу разів”. Він 50 літ ходив серед людей в одних трусах зимою й літом, і Він свідомо спочив, щоб живим фактом показати всім людям безсмертя своєї органічної клітини, щоб віруючі в нього могли одержати хороше через своє діло холодної й поганої сторони.

     Науковий аналіз практики Отця Ош дає нам висновок, що Його діло є святе, ним люди повинні задовольнити себе. Прийдіть до Ош всі нужденні, незадоволені, він навчить вас легко задовольнятись у своєму житті. Голодні наситяться, бідні збагатяться, стражденні утішаться.

Глава 6. Закон Трійці

 

     Творіння Бога природа представляється рядом якостей. Кожні три послідовні члени цього ряду є Трійця, котрі будуються за законом заперечення заперечення, тобто другий член заперечує першого і сам заперечується третім. Називається дія, протидія й синтез.     Джерело й причина творіння Бога є в Ньому Самому. Приклад Трійці з практики історії людства. Бог представляє своє творіння в трьох особах: Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. У практичному житті людей їм відповідає три історичні особи, говорить Отець Ош у своєму вченні. Самодержавство або цар – це перший чоловік. Соціалізм – другий чоловік. А третій – це еволюція в людях; здорове тіло – здоровий дух, а Бог Отець Ош пройшов цю путь, він у природі одержав Святий Дух за любов до неї. Ін14:26.

    Отець Ош говорить, що люди при Отці жили бідно, Отець їх примушував так жити. Це життя людей не задовольнило, і вони його законно заперечують. На зміну Отцеві прийшли люди із Сином, вони зробили революцію, увели Радянську владу, Отця прогнали, так син заперечує Отця. Люди при соціалізмі виявились такі само, як при Отці. Вони лізуть у природі на рожен, злочинцями робляться, їх саджають у тюрму, кладуть у лікарню. Вони хворіють, мучаться, умирають. Техніка, штучне й хімія не прибавили здоров’я.

 

37

Люди як умирали при Отці, так умирають і при Сині. Ні Отець, ні Син не розкрили в природі істину, щоб люди не хворіли й не вмирали. Син людей у житті не задовольнив, тому Син законно в людях заперечується еволюцією Духа Святого. Бог Дух Святий – це перший еволюційний чоловік. Отець Ош через любов до природи й життя без усяких потреб у природі одержав Святий дух через здорове тіло: здорове тіло – здоровий дух.  Отже, Отця заперечує Син, котрий сам заперечується Духом Святим. Виникає подвійне заперечення, або заперечення запереченню. З перших двох заперечень виникає синтез або сума двох попередніх. При Отцеві була залежність у людях від особи й речей. При Синові є незалежність особиста, а залежність від речей залишається. При Духові Святому маємо повну  незалежність. Це  незалежність від особи й незалежність від речей – життя без усяких потреб.

    Інший приклад. У людській історії можна виділити три періоди. Перший період. Люди жили близько до природи, були незалежні, як у раю, джерело життя було загартування в природі. Ів 8212. Другий  період. Люди не захотіли жити близько з природою, стали залежні, повірили в Христа. Третій період – це синтез перших двох. Прийшов Отець Ош, він вносить вчення, яке є синтез загартування і вчення Христа. 

     2. Оскільки кожній якості природи відповідає певний ряд чисел, знайдемо цей ряд чисел. При цьому приймемо перший член рівним одиниці:

1; а; в; с…                (1)

Третє число кожних трьох послідовних членів ряду є синтез двох попередніх членів. Дії синтез відповідає математична дія додавання. На основі цих умов одержимо:

в = 1+а; с=1+2а          (2)

Підставимо «в» і «с» із (2) у ряд (1), одержимо ряд:

1; а; 1+а; 1+2а             (3)

Ряд (3) монотонно зростає не як арифметична прогресія, а значить, цей ряд є геометрична прогресія, її знаменник дорівнює – а.

Знайдемо знаменник із другого і третього члену ряду (3):

а = (1+а) /а

Звідси одержуємо квадратне рівняння, котре рішенням має число, що називається золотий перетин – 1,618033…

    Отже, еволюційний розвиток у природі представляється рядом чисел із знаменником золотим перетином, у котрому кожний член дорівнює сумі двох попередніх. Перший член приймаємо рівним одиниці, усі числа цілі. Легко одержимо ряд:   1;   1;   2;   3;   5;    8;   13;   21;   34;   55 ... Отець Ош у своїй практиці використовував цей ряд і одержаний зі цього ряду шляхом множення кожного члена ряду на 2:  2;   2;   4;   6;   10;   16;   26;   42;    68;   110... Відношення між кожним членом ряду і попереднім членом наближено дорівнює золотому числу. Ці ряди ми називаємо Божі ряди. Отець Ош уводив людям свідоме терпіння без їжі, поступово збільшуючи число годин у тиждень по ряду Бога. Спочатку свідомо терпіти без їжі 42 години в тиждень, потім 66, що близько до 68; потім 108 годин,  що близько до 110, і так далі. Отець Ош творив Свою історію сім періодів, кожний з цих періодів має своє число років із ряду Бога:   6;   10;   16;   26;   42, 66, 108.

     Якщо в природі де-небудь спостерігається прояв золотого перетину, то можна сказати, що суть цього явища в дії закону Трійці – це живе. Джерело й причина розвитку природи є в ній самій. У природі з нескінченного числа заперечень кожні послідовні три члени є Трійця. Одна Трійця припиняє своє життя, даючи життя другій, котра починається. Кінець однієї Трійці є початок другої.

 

38

Дух Святий однієї Трійці є Отець другої наступної Трійці, або синтез однієї є дія другої. Хвіст однієї Трійці поглинає голова наступної Трійці. Звідси, для наочності, аналогія й символ творіння Бога природи: змія звита в кільце, котра поглинає свій хвіст.

    3. Центральний рух. Центральним рухом називається рух навколо центра в полі центральних сил. Із закону Трійці виходить як наслідок властивість природи, що всякий рух у природі є центральним. Візьмемо простий наочний приклад небесної механіки. Небесні тіла планети рухаються навколо свого центра сонця замкнутими лініями. На планети діють сили, направлені від центра й до центра. Сила доцентрова заперечує відцентрову в одній точці й сама заперечується силою доцентровою в іншій точці, при цьому тіло рухається від однієї до іншої точки. Якби не було заперечення з боку сили від центра, то тіло впало б на центр; і якби не було заперечення з боку сили доцентрової, то тіло вийшло б із поля тяжіння центра. Таким чином, тіло і не падає на центр, і не відходить від центра, а рухається навколо центра замкнутими лініями. Так рух являє собою нескінченний ланцюг заперечень, будь-які три послідовні члени цього ланцюга є дія, протидія й синтез. Цьому ряду властивостей відповідає ряд чисел Бога. Це підтверджується практично рухом планет сонячної системи. Відношення між масами планет, радіусами й періодами обертання наближено рівне золотому числу.

    На основі закону єдності світу можна зробити висновок, що центральний рух є властивий усім формам руху в природі: фізичній, біологічній, суспільній, психічній, духовній та іншим. Людство повинно бути впорядковано за законом центрального руху, щоб жити в природі вічно безсмертним. Усі думки усіх людей повинні бути направлені й рухатись навколо одного центра, цей центр ми називаємо Бог-сонце. Чому називається Бог-сонце? Життя людське з Богом у центрі аналогічне життю планетної системи із сонцем у центрі. Така система є жива, вічна.  У житті чоловіка в центі уваги повинен бути Бог, чоловік повинен виконувати Його волю. Бог-сонце один направляє, тягне, запрошує всіх людей до себе, тобто до центра. А всі люди відходять від Бога, не виконують Його волю, для них це неможливо, але вірять Богові, його правді, моляться на нього, по-своєму роблять Його діло. Бог протилежний до людей, заперечує людей і тягне до себе – це сила до центра. А люди заперечують Бога, тобто не виконують Його волю, моляться на Нього, живуть по-своєму – це сила від центра. Ці дві сили утворюють Трійцю заперечень, отже, люди з Богом живуть за природним законом – це живе вічне.

     Космологія. Всесвіт як упорядкованість народжується, зберігається, живе в хаосі як у своєму просторі. Хаос можна представити, як рій якихось частинок, що рухаються хаотично, безладно. Навколо деяких частинок як центра зароджується центральний рух випадково. Маючи в собі джерело й причину розвитку, ця група частинок центрального руху починає рости й розвиватись. Частинки притягуються в скупчення, котре все збільшується, з’являється група, потім велика кількість груп із структурою за золотим перетином. Частинки злипаються, так утворюються космічні тіла, планети, зірки. У процесі еволюції шляхом злипання частинок відбувається поступове згущення всього, відбувається перехід із стану з меншою густиною в стан із більшою густиною.

 

39

Газоподібна фаза переходить у процесі злипання частинок у рідину, потім у тверде тіло. Подібний процес злипання відбувається в нашому повсякденному житті. Кожна господарка молочниця знає, як із рідкого молока шляхом обертальних рухів утворюються грудочки твердого вершкового масла. Аналогічно в процесі обертальних рухів і злипання народжуються й живуть світи Космосу. Процес злипання, котрий утворив систему, на якомусь етапі розвитку системи починає гальмувати й заважати центральному рухові, і система знищується в житті, міняє свою форму, перероджується, приходить до кінця свого розвитку. На її місці народжується нова. Цикл закінчується, і все повторюється вічно.

     Базуючись на цих уявленнях, можна зрозуміти причину ракового захворювання. В організмі в процесі життя відбувається центральний рух і круговорот речовин, потоків. Їжа, що надходить  організм у рідкому стані, в процесі центрального руху, злипання, згущується в тверді утворення. На якомусь етапі розвитку в тілі виникають затвердіння, вони гальмують рух у судинах, крові, м’язах, каналах, нервах, і являються причиною захворювання й смерті людини. Тіло наприкінці повністю твердіє й замирає. Отже, центральний рух і злипання утворює життя організму, і життя скасовує.

     4. З необмеженого ряду чисел Бога побудуємо таблицю по сім чисел у кожному ряду, ці сім чисел показав нам усім Бог Отець у своєму творінні. Згідно із законом відповідності якості кількості, кожен член таблиці відповідає якості всесвіту. Назвемо її Таблиця всесвіту. Проаналізуємо, як ідеальна Таблиця всесвіту відображає реальний світ і йому відповідає? Творіння Бога землі, будова райдуги, сонячна планетна система, нотний ряд, будова атомів – усе це підтверджує теорію Таблиці всесвіту. Багато явищ не мають властивості сімки, тому що вони відносяться до хаосу, випадкового, стихії, неупорядкованого. Природа – це упорядкованість у світі хаосу. Таблиця світу відображає життя й побудову упорядкованого Всесвіту. Бог Отець Ош є Бог усього всесвіту. Таблиця всесвіту є фундаментальний закон всесвіту, Бог Отець Ош є творець. Таблиця світу допоможе людству відкрити багато прихованих до цих пір таємниць природи, котрі людина використає в своєму практичному житті.

 

7. Оздоровлююча енергія рук

 

      Отець Ош відкрив у себе здатність оздоровлювати людей енергією своїх рук. У Нього з рук виходив потік енергії, котрим він допомагав людям у здоров’ї. Він говорив: “Я люблю хворого, ціню, бережу його, знаю душу і його серце, хочу йому помогти як нужденному, через руки струмом убиваю біль”. Енергія – це потік його здоров’я. Де Учитель брав сили? У природі. Він говорив, що в Нього немає сил особистих, індивідуальних, у нього сили є природні – це повітря, вода й земля. Він брав сили тільки на райському місці бугрі. Енергія оздоровлюючих рук – від природи, природне явище. Енергія оздоровлюючих рук – це хороше, котре чоловік одержує від природи за прийняте погане. А погане – це свідомо терпіти холод, голод і все, на що благословляє Учитель, Бог.

 

40

Учитель від любові до людей свідомо приймав погане й холодне й одержану енергію направляв через свої руки хворому нужденному чоловікові, коли той просив в Учителя допомоги. Учителю треба було тільки доторкнутись своїми руками тіла нужденного чоловіка, і біль зникав геть.                         

    2. Після Учителевих рук чоловікові ставало добре, приходив спокій. Учителеві руки обдаровували нужденного чоловіка спокоєм, тому що Учитель є Утішитель, Бог наш. Перш ніж займатись за системою Учителя, треба було сили одержати від Учителя шляхом прийому. Нужденний чоловік просив Учителя як Бога його прийняти. Два чоловіки, Утішитель Бог та нужденний, збирались разом в ім’я Бога, і тоді Бог приходив до нужденного й помагав йому. Учитель на прийомі знаходився в стані істинного “Я”, і цей істинний стан передавався нужденному чоловікові. Він входив у стан істинного “Я”, тобто Бог – у нього. І з допомогою Бога чоловік одержував усе, що просив.                                                                                                              

     3. Учитель калік ставив на ноги, незрячим відкривав очі, відганяв рак.

    4. Одна жінка за відкриття їй очей назвала Учителя Богом землі. Багато людей одержали здоров’я від  рук Учителя.

   5. Одну жінку мучив біль багато років, вона просила Учителя їй допомогти. Учитель її прийняв, облив водою й попросив вийти на двір зробити декілька разів вдих і видих із висоти через гортань, просити того, кому вона вірить. Жінка пішла, усе зробила, за хвилину приходить до Учителя й говорить: “Болі немає. Ти Господь є”. Ів7804. Вона вірила Богові, і він їй поміг позбавитись хвороби. Після прийому Учителем у чоловіка на його небі розсіються хмари думок, і він бачить світло сонця Бога.

    6. Після прийому Учителя в чоловіка зникають думки, бажання, котрі заважають йому жити, котрі негожі в житті. Учитель на прийомі за просьбою чоловіка розсікає погані бажання, і він після прийому тільки бажає бути з Богом, робити діло Бога, слухати голос Бога, виконувати волю Його. Чоловік після прийому Учителя починає пророкувати. Стан Бога переходить від Учителя до учня після прийому.

    7. Як Учитель приймає людей? Учитель ждав до себе хворого, нужденного чоловіка, щоб його прийняти. Він приходив до Учителя й просив: “Учитель прийми мене, прошу”, тоді Учитель починав із ним займатись. Клав на спину, щоб руки були по швах. Обгортав тіло своїми руками: правою брався за великі пальці ніг, ліву клав на лоб. Уже при цьому вбивав біль. Направляв увагу на органи тіла, говорив: “Дивись на серце, на легені, на живіт, повертай у сторони, роби вдих і видих”. Смикав за пальці рук і ніг. Потім треба було облитися холодною водою з відра. Потім Учитель давав чоловікові усно поради, що робити після прийому, щоби було хороше: 1) два рази на день обливатись холодною водою;  2) здороватись з усіма людьми; 3) 42 години в тиждень обходитись без їжі з п’ятниці до неділі 12 годин; перед їдою виходити в природу, робити вдих і видих із  висоти через гортань до відмови, просити: “Учитель, дай мені здоров’я”; суботу чекати як свято; 4) знайти бідного, нужденного чоловіка, дати йому 50 копійок; сказати, мовляв, даю за те, щоби було хороше, і віддати без усякого осудження; 5) не пиячити, не палити тютюн, не плювати на землю. Ів 7804:24,33,100,107. Ів 7805:1. Ів 7811:1,7,8. Ів 7910:26. Ів 7712.

 

41

Після цих порад чоловікові Учитель його цілував у щоку з душею й серцем і любов’ю, й остаточно знімав хворобу. На цьому прийом закінчував. Учитель дарував Своє фото з підписом: “Учитель дарує фото, бажає щастя, здоровя, хороше”. Після прийому від Учителя до учня переходить стан Бога, і чоловік одержує через Бога все, що просить. Учитель практично відкрив: коли чоловік уночі під час струшування головою бачить світло, у нього відкрита енергія оздоровлюючих рук, і він може приймати людей. Так само приймає бажаючих учень Ош, тільки п’ять усних порад Отця Ош доповнюю двома від Учителя. В Отця Ош руки – золоті, й ум - дорогий.

 

Глава 8. Як одержати  хороше з поганого?

 

      Як одержати хороше з поганого, страшного, холодного? Що практично треба робити? З чого починати заняття? Починати заняття треба із  прийому. Учитель Ош приймає на райському місці будь-якого бажаючого чоловіка, лише б він попросив. Чоловік нужденний прийде на райське місце й попросить: “Учитель, прийми мене”. На прийомі Учитель через свої руки передасть чоловікові оздоровлюючу енергію, потім треба облитись холодною водою, а потім Учитель дає усно поради всім однаково, що робити в житті за нашою системою. Учитель Ош ці поради взяв в Отця Ош, доповнив своїми й людям увів. Найголовніше – виконувати це усне вчення:

1)  два рази на день обливатись холодною водою, щоби було хороше;

2)  здороватись  із усіма людьми;

3) 42 години на тиждень обходитись без їжі з п’ятниці 18 годин до неділі 12 годин; перед їдою виходити в природу на свіже повітря, робити тричі вдих і видих із висоти через гортань, просити: “Учителю, дай мені здоров’я”. Суботу чекати, як свято;

4) знайти бідного, нужденного чоловіка, дати йому 50 копійок; перед цим сказати: мовляв, даю за те, щоби було хороше, і віддати без усякого осудження;

5)  не пиячити, не палити тютюн, не плювати на землю;

6) жити однією сімєю навколо райського місця та два рази на день бути на ньому без усяких потреб;

7) Боже імя Ош вибрати, і на ньому одному базуватись.
     Якщо зараз нема умов жити навколо райського місця, роби в себе  дома, а загартування приведе за заслугами жити навколо райського місця. Якщо чоловік це все виконує, хвороби існуючі поступово відходять, він не простуджується й не хворіє, він відвертає  будь-яку хворобу, будь-якого ворога.

    2. Найголовніше – любити природу-матір рідну та її діток: брата-повітря, сестру-воду й сестру-землю. Треба близько всім тілом стати до повітря, води й землі. Вони чоловікові в житті є друзі, наймиліші, улюблені, вірні, невмираючі, ближче їх нема нікого. Холодною водою треба пробуджуватись, повітрям задовольнятись, по землі ходити босим. Холод – наш друг. До холоду звикнути неможливо, він завжди почувається. Холодна вода сильно страшить чоловіка, він дуже боїться облити тіло холодною водою, але, коли скупається, робиться дуже хороше, краще не може бути.

 

42

Ось це приклад миттєвого перетворення почуття холодного, страшного, поганого в тепле й хороше. І так в усьому. Обливання холодною водою – це для чоловіка головне джерело холодного й поганого. Можна купатись у річці, озері, ванні, обливатися з відра. До води треба підходити вміло, треба розуміти, що вона жива, вона все може дати чоловікові: і хороше, і погане. Без усякої мислі обливатись не треба. Треба просити в природи та Учителя все, що тобі треба в житті: здоровя, благо життя, учення. Звичайні люди в природі незаслужені, щоб у неї випросити. Тому треба просити заслуженого Учителя, Він в усьому помагає. Учитель просить для себе й людей: “Природа-мати рідна, дай мені життя й моє вчення, щоб самому навчитись і людей учити”. Отець Ош із цією просьбою все випросив у природи. Як робив Отець Ош, так робить тепер син Ош. Проспівай Гімн Отця Ош, подихай глибоко через гортань три рази із просьбою. Коли зявиться бажання обливатись, іди у воду. Будь у воді, поки не стане хороше й радісно. Виходь із води  із сердечною вдячністю Учителю й словами “мила, люба, щастя, радість”. Це щирі слова хвали воді за хороше. На повітрі обсихай, не обтирайся, рухайся. Холодна вода –  це духовний засіб для одержання всього, що треба в житті. Перед обливанням проси: “Учителю, дай мені здоровя”. Учителя проси й моли від усього серця й усієї душі твоєї. Проси Бога таємно, і він дасть тобі явно. А Учитель просить природу, Бога, щоб він давав чоловікові своє здоровя. Обливатись уранці й увечері. Уранці устав після сну, ні за що не берись, а берись спочатку за холодну воду.

     4. Усі люди горді, для них щось попросити – це погане. Але коли чоловік перемагає себе й свою гордість і просить через почуття поганого, йому від Бога й природи йде допомога обов’язково. Його просьба задовольняється – це хороше. Чоловік у природі повинен усе просити, поміч дається через просьбу. Без допомоги Учителя жити не можна. Усі люди незаслужені перед природою й Богом, щоб просити й одержувати, страх Бога відійшов від них. Тому треба просити живого Учителя, котрий з людьми живе; люди знають: який він є, де він є. Бог Отець Ош  жив із нами, творив шість днів. Ми знали: який він є, де він є; тому ми просили в нього, як Учителя, все, що нам треба в житті. Ми просили: “Учителю, дай мені здоровя”. І дорогий наш Учитель нам допомагав. Наш дорогий Учитель – це Бог наш. Просити Учителя – значить, просити Бога. Бог є в серці  будь-якого й кожного чоловіка вічно, тому приходила, приходить і буде приходити допомога будь-якому й кожному чоловікові, котрий Його просить. Учитель просив кожного: “Проси мене – будеш здоровий”. Люди просили Учителя, і він їм допомагав через природу. Бог – вічно існуючий, безсмертний, він завжди живий є в людях. Бог завжди живий. Помиляються ті, котрі думають, що Учитель піде з життя із своїм ділом. Він залишиться в душі й серці кожного чоловіка, тому що він є Бог. Отець Ош спочив, пішов із життя, він є в дусі істинному, він є в кожній душі й кожному серці. Люди зараз просять Учителя Отця Ош, як і просили, коли Він із ними жив; і вони одержують допомогу від Бога, котрий є в душі й серці кожного чоловіка. Люди завжди будуть просити в Учителя Отця Ош і завжди будуть одержувати від Бога допомогу.

 

43

    5. Ми з вами повинні виконати волю Бога Отця Ош: треба просити живого учителя від Бога, котрий з людьми живе. Люди знають: який він є, де він є. Отець Ош благословив сина Ош, Він сказав синові: “Ти в Мене збоку”. Тому моя просьба така: проси мене - будеш здоровий. Пробуй. Помагає – проси, не помагає – не проси. Учень Ош із людьми живе, люди знають: який він є, де він є. Отець Ош спочив, пішов із життя, він є в дусі істинному, він із людьми не живе. Люди не знають: який він є, де він є. Люди тому повинні за його волею відійти від нього, такої особи, і створити в себе благо, як зробив сам Отець Ош. Учитель хоче, щоб вчення Учителя передавали живі люди учителі, як у школі. Люди говорять: “Якщо Ош є Син Бога, то ми  можемо називати його учителем”.

    Перш ніж обливатися холодною водою, отримайте сили від Учителя через прийом. Учителя прийом оживляє тіло чоловіка, збільшує здатність організму індукувати тепло внутрішнього характеру. Після прийому купання в холодній воді завжди йде на користь чоловікові, що починає, йому робиться хороше. Учитель говорить: завжди буде хороше, тільки не кидай купання, не кидай робити.
     6. Обливання буде давати вам радість, задоволення природою, котре не дасть навіть кохання. Краще любити природу, ніж одного чоловіка. Недаром говориться: водиця
- сестриця. Холодна вода допомагає чоловікові контролювати статевий інстинкт, запобігати статевій розпусті. Особливо необхідно обливання холодною водою нашій молоді, котра без обливання хворіє статевою розпустою.

    Жди похвали не від людей, а від природи, Бога. Не бажай, щоб тебе за діло похвалили. Похвала – це вже хороше від людей, у цьому випадку вже від природи й Бога хороше й сил не отримаєш, а буде погано. Після похвальби в людини падають сили.

   7. Небажання обливатись – це суб’єктивна ознака втоми організму після тяжкої фізичної або розумової праці. Не покидай обливання назавжди, відпочинь і віднови сили, і бажання обливатись знову з’явиться. Краще всього втома клітин знімається після прийому Учителя. При підвищеній температурі, загостренні хвороби не кидай обливання, а наполегливо продовжуй до повної Перемоги. Живи кожний день у Перемозі над собою. Перемагай свою лінь. Переможцеві Бог дає благо хорошого й благословляє. Не змагайся з іншими та не старайся перемогти іншого, а перемагай самого себе. Хвороба завжди підступає й готова напасти, але боїться нашого діла, і швидко відступає.

9. Мої ноги завжди ждуть і з радістю зустрічають перший сніг, він дуже холодний, але він енергійний утворювати всередині тіла тепло. Я люблю сніг більше, ніж квіти; вони засихають і перетворюються в порох, а сніг дає енергію для життя. У великий холод іду завжди з Гімном Отця Ош, наспівуючи безперервно.

44

    Бог любить усіх людей однаково, він не прийшов на землю вибирати своїх, у нього немає чужих. Він хоче, щоб ми, усі люди, були такими. Він прийшов на землю до людей зародити в людях любов через увічливий учинок здороватися з усіма. Якщо тобі здороватися з незнайомим чоловіком важко, погано, то перемагай себе. Здоровайся з душею й серцем, з уклоном. Прийми це погане свідомо, і за це тут же одержиш від Бога й природи хороше. Старайся здороватись першим. Зустрілись поглядом – здоровайся. Здоровайся з дідусем, бабусею, дядечком, тітонькою й молодим чоловіком. Яка нам усім буде слава! Поринаєш у натовп – скажи: “Здрастуйте”. В Отця Ош головне правило – це здороватися з усіма. Він говорив: “Якщо з людьми здороватися не будеш, до мене не приходь”. Здороватись – це любов, здоров’я між усіма людьми. Не треба це забувати. Один чоловік ішов із думкою зробити погане діло другому чоловікові, а другий незнайомий чоловік зустрів його й поздоровкався ввічливо. Той забув свою погану думку й став думати: “За що він із мною, незнайомим, поздоровкався?”
    10. Ми звикли вживати їжу солодку, жирну, смачну. Ми щоденно 3 або 4 рази їмо, у нас є для цього сніданок, обід і вечеря. Спочатку в нас від їжі в роті хороше відчуття, але після їжі виходить інше: нам в усьому органічному тілі робиться погано. Більшість людських хвороб походить від уживання їжі, від них засобів нема. Їжа – наш ворог. Ми залежні від їжі. Ми розвинули “вовчий” апетит, котрий задовольнити неможливо. Шлунок – пусте місце, він не любить пустоти, потребує постійного поповнення їжею. Ми ковтаємо їжу живу, запашну, а всередині організму вона перетворюється в мертве й смердюче. Нас за це не любить природа і Бог, разом із їжею й ми стаємо мертві. Ми горимо разом із нею вогнем. Це таке ми з вами одержуємо від їжі погане. Ми з вами розвинули самі потребу їжі.  Щоб її мати, треба багато трудитись, а в труді втрачається здоров’я. Через їжу люди розвинули залежний смертний потік. Мати природа від наших потреб старіє, сьогодні – дай, завтра – дай і післязавтра – дай. А людей на землі більше шести мільярдів, і населення землі невпинно росте. Незабаром цьому зростанню прийде кінець, сили матері природи вичерпаються, люди будуть умирати. Мати природа буде нас усіх від себе проганяти. Будь-яка їжа для чоловіка є чуже, а через чуже природа нам противиться. У зв’язку із цим усім Отець Ош прийшов до висновку: краще й легше для будь-якого й кожного чоловіка в своєму житті бути без їжі, свідомо терпіти без їжі.

     Свідомо терпіти без їжі важко й погано, особливо перший раз. Через 42 години терпіння без їжі стає дуже добре й легко, зникає біль, хвороби, на душі легко. Ти - задоволений і щасливий, адже ти переміг свою найбільшу залежність від їжі. З кожним наступним терпінням буде все легше й легше обходитись без їжі. Чоловік знаходить спокій. Природа й Бог вас за цей учинок полюблять, не стануть карати хворобами, вони всі поступово вас покинуть. Ти робишся здоровим новим чоловіком. Тіло стає легким. Оскільки це не звичайне голодування, а свідоме терпіння,  у чоловіка вдосконалюється свідомість після кожного терпіння, слово Бога йому стає зрозумілим і рідним, своїм. Ти - на путі до Бога. Терпіння без їжі – це твій шлях до Бога. Бог – мета чоловіка. Бог тебе благословляє, щоб мав здоров’я, щастя, хороше.

 

45

    Терпіння без їжі – це твоє свято. Чекай суботу, як свято. Раніше Бог увів закон. Вих. 20:8-11. Це треба, щоб люди завжди пам’ятали Бога, котрий творив шість днів і на сьомий спочив. Цього дня Отець Ош виконує попередній закон, уводить закон: у суботу не їсти, щоб ми, усі люди, пам’ятали Бога, котрий творив шість днів і на сьомий день спочив.

     Після терпіння без їжі в 12 годин у неділю вийди на природу, стань босими ногами на землю або сніг, вдихай через гортань три рази й проси в Учителя здоров’я. Дякуй Богові твоєму, Учителеві, природі за терпіння. Проспівай гімн Отця Ош, а тоді їж усе, що хочеш. Завжди терпи спрагу, не гаси її холодною водою, не пий її. Це страшенно погано, свідомим терпінням цього поганого одержиш хороше, будеш із виграшем. Терпіти в суботу 42 години треба не менше року, потім, якщо буде бажання, можна до цього терпіння прибавити ще 24 години в середу. Терпіння без їжі 42 години в тиждень приведе тебе до більшого терпіння. Збільшувати час терпіння без їжі треба поступово. Числа годин повинні бути вами узяті з числового ряду Бога в порядку збільшення. Коли легко буде терпіти без їжі одне число годин, тоді можна пробувати взяти наступне:

доба з 18 годин п’ятниці до 18 годин суботи;     

1) 42 години від п’ятниці до неділі 12 годин;
2) 42 години й доба від 18 годин вівторка до 18 годин середи;

3) 42 години від п’ятниці до 12 годин неділі; 24 години від18 годин неділі до 18 годин понеділка; 42 години від 18 годин вівторка до 12 годин четверга; всього 108 годин у тиждень;

4) шість діб у тиждень не їсти, у неділю їсти;

5) не їсти 288 годин підряд, два тижні;

6) не їсти 466 годин підряд, три тижні;

7) не їсти 754 години підряд, тобто місяць.
    Виконуючи це, чоловік досягає Бога. Терпіти без їжі можуть усі бажаючі, не шкодячи своєму здоров’ю. Одним хлібом не буде жити чоловік, але всяким словом Бога буде жити чоловік.
     11. Кожному з нас відомо почуття жадності, коли нам треба бідному, нужденному віддати що-небудь даром, наприклад, 50 копійок. Це для нас є погане. І коли ти себе переможеш і свідомо віддаси бідному, нужденному 50 копійок, перед цим скажеш: “Щоб мені було добре”, то за це прийняте погане обов’язково від Бога й природи отримаєш хороше. Давати допомогу треба в кількості, щоби було почуття жадності. А тоді ти його перемагаєш і одержуєш хороше благо. Дівчина Марія розповідає. Вона йшла по місту, у неї сильно боліло коліно. Вона знайшла бідного, нужденного й дала йому 50 копійок із словами, щоб їй не хворіти – і тут же біль зник. Від цього вчинку хороше всім: і тому, хто приймає, і  тому, хто дає милість. Блаженні милостиві. Господь говорить: “Милості хочу, а не жертви”. П’яницям давати не треба. Отець Ош благословляє чоловіка перемагати в собі жадність, лінь, страх, лицемірство, самовдоволеність, користолюбство, гордість. Перемагати себе завжди дуже погано, але переможець одержує як закон від Бога й природи нагороду – хороше. Господь Бог говорить: “Переможцеві дам усе”. Ос 6:6.

 

46

    Отець Ош благословляє всіх людей земних перемогти свою жадність, страх, користолюбство, гордість і прийти до одного: усім людям згодитись свою зарплату зрівняти, усім узяти свою зарплату, мінімум 33 карбованці або 33 умовні одиниці. Якщо буде мало, усім добавимо однаково, щоб не було ображених. Усім виділити одне своє утримання: і малим, і старим. Більше нічого не треба людям, щоб жити добре. Але люди всі не хочуть жити нарівні, їм здається, від цього буде всім тяжко й дуже погано. Спочатку нехай буде погано, але зате, коли всі приймуть цей заповіт Бога шляхом терпіння поганого, усім за це від природи й Бога буде дуже добре. Усі стануть здорові люди, злочинності не буде, злодійство, крадіжка відійде від нас, убивці не стане, у людей буде любов і шанування, будуть жити однією сім’єю. Діти будуть на своєму утриманні, а не на чужому утриманні батьків, котре часто буває недостатнім. І в дітей виникає образа на батьків, і це є причиною злочинності. Бог Отець Ош і син говорять усім: досить бути дітям у своїх батьків утриманцями, діти повинні самі себе своїми засобами зберігати. Люди цього повинні дибитися через ідею Бога. Молодь треба цілком і повністю взяти на утримання суспільством, ось тоді не буде ненависті й усякого зла між людьми.  Не буде дитячої злочинності, бездомних та безпритульних дітей. Молодий чоловік, підліток має бути на своєму утриманні, не чужому. Тільки дитя  народиться – йому треба дати своє утримання, не чуже батьківське. Тоді ми, усі люди, будемо найбагатші, війни не стане. З нами буде Бог. Якщо ми всі таке зрівняння не зробимо, то в нас такий безлад і залишиться, у нас ненависть у людях не зживеться. Як ми на чуже нападали, так ми й будемо на чуже жадні. Ми будемо бідними, нужденними людьми, нас ніхто не пожаліє, навіть сама природа. Бог не з такими жадними людьми, котрі не хочуть ідею рівності підтримати.

    12. Причина масового п’янства, куріння знаходиться в незадоволеності чоловіка в житті, направленому на одержання теплого й хорошого. Чоловік потребує задовольнити себе: така його природа. А якщо він у житті такому незадоволений природно, він шукає всякі штучні засоби задоволення. Він знаходить п’янство, паління тютюну. При вживанні алкоголю, нікотину в організмі виникають біохімічні реакції, і чоловік робиться залежним від алкоголю й нікотину. Це страшна й невиліковна хвороба, самим чоловіком розвинута помилково. Він іде до лікаря-нарколога, а лікар теж живе однобоко, у теплій та хорошій стороні, він сам такий, як хворий. Він причину хвороби не викорінює, він її не знає. І хвороба так чи інакше залишається, вона проявляється з іншої сторони, лікарю невідомій. А треба не лікувати від алкогольної та тютюнової залежності, а треба не допускати хвороби в тіло. Люди повинні знати: якщо чоловік виконує заповіти Бога Отця Ош, у нього природно досягається задоволення, радість, щастя, у нього не виникає потреби алкоголю, нікотину. У нього  всередині виділяється гормон радості, задоволення, котрий лише частково можуть замінити алкоголь, нікотин, секс, наркотики. Тому треба любити Божу природну холодну й погану сторону.

     Життя людське будується за принципом центральності, подібно до всієї природи. Люди повинні жити на землі навколо одного місця-центра. Таким центральним місцем для всього земного людства є райське місце від Бога нашого.

 

47

Бог дав людям спочатку рай земний Едем і благословив людей у раю земному жити. Тепер Бог Отець Ош знайшов людям нове райське місце на землі, благословив людей жити навколо райського місця. Роль райського місця для всіх людей на землі – центральна. Якщо люди всі будуть такі свідомі, будуть жити навколо райського місця, то природа буде за чоловіка, чоловік і природа будуть одне ціле. Із чоловіком буде Бог, природа чоловіка не буде карати смертю, він заслужить безсмертя. Це ми одержимо хороше в житті. Бог Отець Ош знайшов усім людям місце для вічного життя, Він освятив райське місце. Райське місце – це підніжжя Бога. Отець Ош говорив: я стою на райському місці бугрі й кричу на весь світ. Тепер син Ош людей запрошує жити навколо райського місця, приводить на землю від Бога. Ці люди будуть будувати рай на землі й будуть жити в земному раю. Люди навколо райського місця за ідеєю Бога будуть жити не індивідуально, не власницькі. У них повинно бути життя спільного характеру або життя однією сім’єю.

     Бог Отець Ош благословив людей: у чоловіка повинно бути все від Бога, але не індивідуальне, захоплене, присвоєне. Земля для життя в нього повинна бути від Бога, учення й усе інше – від Бога.  А люди звикли від предків жити на захопленій землі. У них на своїй землі – дім  або квартира й усяке багатство. Чоловік говорить: “Це моє”. Але ця захоплена земля, насправді, є чужа, природна, спільного характеру. Уся земля є спільного характеру. А якщо земля є спільного характеру, її присвоювати не можна. Люди за чужу землю воюють один з одним, держава йде війною на державу, сусід – на сусіда, і в цій війні сіють смерть. Їм погано розставатися із самовільно захопленою й присвоєною землею. А як же людям розстатись із захопленою землею добровільно, щоб прийти жити навколо райського місця, котре є спільного характеру? Через свідоме прийняття поганого, їм доведеться свідомо терпіти навколо райського місця. Спочатку це для них буде погано. Спочатку треба пожити погано, щоб заслужити в Бога й природи хороше. Зате в нагороду цим людям Бог і природа дарують рай на землі – це хороше. Люди навколо райського місця не будуть присвоювати землю й ніколи не будуть за неї воювати. Присвоєння чужої землі – це головна причина війни в усій історії людства. Причина війни буде викорінена, війни ніколи не буде, зброї не треба буде, коли люди всі виконають заповіт Бога Отця Ош.

     Приватновласницьке місце – це головна причина смерті будь-якого чоловіка. Чоловік узяв у природі це присвоєне місце для користування, а, згідно із законом двох протилежностей, природі у відповідь треба стільки ж віддати. Вона забирає в тіла чоловіка в еквівалентній кількості, від цього він хворіє й умирає. Так природа карає всіх людей, що живуть на чужому місці. Ніхто з людей не може сам, без Бога, утекти від смерті через присвоєння чужого місця. Щоб чоловік визволився від цієї смерті, йому треба обов’язково Бог землі, котрий указав би людям для життя місце спільного характеру від Бога. На цьому місці не буде присвоєння землі й не буде за це покарання від Бога й природи, не буде війни. Це є наше райське місце від Бога Отця Ош. Райське місце – це одне своє місце в природі чоловіка, котре є від Бога. Ніхто не врятується в житті, якщо не пройде через райське місце. Ось чому людям треба жити на землі Бога Отця Ош, навколо райського місця.

 

48

    14. Усі земні люди ждуть рай на землі й хочуть, щоб рай на землі був. Земний рай дасть людям багато можливостей, досконалість і головне з благ – безсмертя. Наше, усіх людей, життя навколо райського місця зміниться. Війни між людьми відійдуть, зброї не буде, убивати один одного не будуть, могилки перестануть ритись, буде мир і любов у людей. Природа людей полюбить і Бог, чоловік не буде каратись смертю. До цього часу чоловіка в землю закопували, а тоді будуть відкопувати. Діло таке відпаде, трудитись так тяжко не будемо, і не будемо в труді своє здоров’я втрачати. Буде всім добре з Богом жити. Рай на землі – це хороше. Але, щоб земний рай був у нашому житті, спочатку нам усім треба пожити погано, свідомо терпіти погане. Треба зараз усім до одного чоловіка приходити на райське місце із своїм бажанням,  із любов’ю два рази на день, і бути без усяких потреб: без їжі, без одягу, без житла. Хороше без поганого не буває. Ми з вами, усі земні люди, самі зробимо рай на землі. Пора на це прийшла, можна починати будувати. Для цього в нас  є всі можливості: людей веде на райське місце живий учитель Ош, показує свої сліди. Іс 66:12; 19:22.

     Ох тяжко й погано було мені одному сходити на райське місце з допомогою Отця Ош. Він мене прийняв за моєю просьбою, розсік мої смертні бажання. Мені після цього нічого не хотілось, тільки бути з Богом у раю земному. Він дав мені свою працю з ідеєю раю на землі й сказав суворо: “Робити”. З тих пір ось уже 20 років роблю свою підготовку, щоб ідею раю на землі здійснити. Моє діло – незалежна сторона, залишитися без усяких потреб. Мені було дуже холодно й погано, але зате всім людям буде хороше, коли буде рай на землі. Син Ош не для свого власного здоров’я це все робить, не для себе, а для загального блага всіх людей світу, щоб усім було хороше. Хіба мені ради цієї благої мети не варто зараз пожити погано, без усяких потреб? Варто, і кожному чоловікові варто ради райського життя тепер пожити погано: свідомо бути на райському місці без усяких потреб. Отець Ош прийняв  поганого й холодного в тисячу разів більше, ніж довелось мені, і мені цього треба прагнути.

     Без поганого хороше не буває. Щоб людям жилось добре, комусь треба пожити погано. Так було, є й буде. На бугрі треба бути по своїй силі й можливостях, прийти в будь-який час із своїм бажанням, побути хоч п’ять хвилин, щоб проспівати гімн Отця Ош, подихати, попросити Учителя – це може кожний. А при цьому буде поступово збиратись на райському місці людський рай. І нам усім у раю буде з кожним днем краще й краще. Це погано, коли нас дуже мало на райському місці. Мені одному стояти на бугрі холодно й нудьга, нікого немає збоку, хоч одного чоловіка, хоч плече відігріти. А коли нас буде маленький гурт 12 чоловік, ми піднімемо багатьох, щоб нас підтримати. Це почнеться істинне воскресіння чоловіка з мертвого в живого. Один чоловік треба, він добавить другого. Одкр 14:1-5. Ів7805:52.

 

49

    15. А коли на бугрі будуть стояти плечем до плеча тисячі чоловік, тоді в них буде тепло спільного характеру, своє, людське, не технічне, не від хімії. Тоді ми будемо Божі природні люди. Ми будемо жити без чужого, мертвого. Тоді природа й Господь, Бог наш, підуть нам назустріч, відчинять ворота для нового життя. Ось тоді почнеться життя нове, ми перестанемо вмирати як тепер. Хіба це так погано? Це здається нам поганим, воно просто страшить нас, тому що воно нове небувале. До сих пір люди жили один з одним своїми тілами окремо, а тепер вони пробують бути однією сім’єю, як бджолиний рій. У людей тепло тіла має спільний характер, своє. У людей технічних, що живуть окремо, тепло тіла єсть індивідуальне, технічне, хімічне, чуже. Усіх людей природа карає смертю за те, що мають чуже, щоб мали своє тепло. А тепер буде нове життя в раю, це правильне, нормальне, еволюційне життя, природне, за законами природи, воно таким повинно бути. Перший раз завжди страшно нове робити, але варто попробувати, тому що людям і природі набридло це старе життя. Набридло жити окремо один від одного й закопувати гроби. А з райського місця бугра гріб із тілом на могилки не понесуть. Чоловік, що прийшов на бугор, із перших днів буде заслуговувати своє здоров’я, і природа йому буде давати все, усі блага. Це не слова, а діло моє на райському місці підтверджує. Він буде обдаровуватись Духом Святим, райським місцем, славою безсмертного чоловіка.

    16. Якщо ж ми, усі люди, це на райському місці не зробимо, не будемо на ньому без потреб, нас Бог і природа будуть карати всякими засобами: повітрям, водою, землею, вогнем, хворобами. Отець Ош попереджує нас, що вся ядерна продукція озброєння застосовується, і ми всі згоримо у вогні атомної війни, якщо не будемо без потреб на райському місці. Тому Ош знаходиться на бугрі, райському місці, щоб цього горя не сталося. А якщо будемо на райському місці без потреб, ми випросимо в природи мир. Бог як говорить, так і робить. Коли спільна просьба надійде до Учителя, він усе зробить для миру. Звертаючись до Учителя, ми звертаємось до Бога, котрий у кожному серці. Невже нам, усім людям, краще вмерти, ніж зробити рай на землі? Ризик умерти з кожним днем збільшується, це - рак, СНІД, епідемії, хвороби, війни, убивства, природні біди. Сміливого куля боїться, а несміливого знаходить.

    Кожного чоловіка, що приходить на райське місце, учитель Ош  прийме і благословить. До учителя кожен звернеться з просьбою. Мені кожен раз не хочеться йти на бугор бути без усяких потреб, тому що холодно й погано. Але я настроююсь, прошу Учителя, природу, іду й свідомо терплю. І бажаю це робити іншим людям, тому що знаю, що після цього всім буде добре, і рай на землі засяє. Треба йти на бугор. А раз треба мені, то треба всім.

     У домашніх умовах чоловік умирає, тому що там усе чуже й мертве. Житловий дім створює чоловікові смерть. Де не буває, а додому вмирати прилітає. А на райському місці дому житлового нема й смерті такої нема. Ми будемо вчитись на райському місці як ніколи, ми навчимось і будемо жити безсмертними. Щоби безсмертя було, треба бути на райському місці, це місце є найважливішим з усіх. Старайся на нього попасти. Райське місце треба любити ділом своїм, нарівні з повітрям, водою й землею.

 

50

Тому учитель бажає бути на ньому щоденно без усяких потреб, два рази на день. Коли люди послухаються Бога Отця Ош, будуть виконувати Його заповіти й оточать райське місце для життя, тоді в  їхньому житті буде природа: повітря, вода й райська земля, - що й треба  чоловікові для життя. Надійтесь на Господа Бога, бо Господь сказав. Іс. 57:13. “Той, хто надіється на Мене, успадкують землю й будуть володіти святою горою Моєю”.

    17. Чоловік оточується в житті чужим. У нього є чужа земля, захоплена, присвоєна. На землі є чужий дім або квартира, у домі все чуже, люди чужі. Чоловік наповнює своє тіло чужою їжею, носить чужий одяг, у нього мислі чужі, у нього прізвище та ім’я чужі. Природа й Бог чоловіка за чуже не люблять, противляться йому в житті. Через чуже в людей розвилась смерть. Чоловік вважає це чуже природне за своє. А такого свого в нього нічого не повинно бути, говорить Отець Ош. Бог Отець Ош благословляє людей: “У чоловіка повинно бути все від Бога”. Головне, прізвище, ім’я в чоловіка повинно бути від Бога, спільне. Це спільне ім’я Бога всі люди повинні обрати й на ньому одному базуватись, говорить Отець Ош. Він один такий заслужений. У Бога ім’я повинно бути своє власне, Ним обране, а не від людей. Імя Бога людям може й повинен принести син Бога, той чоловік, котрий перший одержить написане нове ім’я від Бога Отця. Син об’явить усім ім’я Отця. Ів 8102:127. Як чоловіка без імені не буває, так і Бога без імені не буває. Цей чоловік є Отець Ош, Бог наш. Спасіння в житті без Бога не буває, людям треба Бог. Страх Бога нашого, котрого не бачили, а держали в умі та просили, відійшов від людей. Він людям як такий не помагає. Отець Ош усіх людей благословляє: “Бути таким, як Я є - Переможець природи, Учитель народу, Бог землі”. Бог є Дух. І духовно вдосконалюватись – значить самому робитися Богом. Одкр 21:22.

     У всіх земних людей повинно бути одне центральне ім’я Бога, його люди повинні вибрати й на ньому одному базуватись. Це Бог-сонце. Центральне ім’я  Бога повинен мати Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Це ім’я в усіх людей є Ош. Тепер автор Ош усім людям земним бажає прийняти ім’я Ош, тому що Ош є ім’я Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого. Низько кланяюсь й прошу вас, люди, прийняти мою пропозицію: Ош – центральне ім’я Бога, на одному імені Ош усі люди базуються. Учитель Ош є для всіх центральний учитель живий, учитель-сонце один. Я нікому з віруючих у свого Бога не заважаю, а своє, що маю, людям пропоную.  

    18. Хто за мною піде, той буде гнаний, його будуть ненавидіти за ім моє  Ош, йому буде погано. Але, приймаючи це погане через свідоме терпіння, він буде мати хорошу нагороду від Бога й природи, буде духовна досконалість. Мф 24:9.

    19. Ім’я Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого Ош – найбільший дар Бога, котрий одержало людство. Люди сьогодні не можуть оцінити цей дар, більше його немає й не буває. Це ім’я Бога Ош людям дасть усе,  буде все творитися через це  ймення. Люди сполохались від цього великого імені Бога Ош.

   20.  Слово Ош є святе. Пожалів я святе ім’я своє Ош, знеславлене народом, куди прийшов. І освятив ім'я своє Ош, тепер ім’я Ош  належить усім людям Господа, Бога нашого. 

 

51

    21. Через ім’я Ош поділяться всі люди землі пополам. Одні підуть за учителем Ош у рай земний, де живе й життя вічне, безсмертне. Другі залишаться в пітьмі, де нема живого й життя; нехай ображаються на себе. Перед Ош стануть звітувати люди всі земні, як вони жили? Придержувались порад Бога Отця Ош, холодної й поганої сторони чи теплої й хорошої? Тоді всіх розділяться, одні стануть  справа, інші - зліва. Усі одержать по заслугах своїх. Своїх прийму й скажу: “Дорогі мої, ви знали мене й робили, що треба”. Одним буде радість, веселість, добре, хороше. А іншим буде скорбота, плач, сльози, горе, зле, погане: у вас гріх, що не полюбили холодну й погану сторону. Ош обвить усім людям про кінець. До мене не приходьте, якщо не читали книги Отця Ош і не бачили написане Слово Боже Ош. Мф 25:31-46.

 

Глава 9. Учення про рай на землі

 

    Господь Бог спочатку благословив чоловіка, котрого створив, жити в раю земному. Буття 2:8. Бог хоче, щоб чоловік так жив. Тепер Бог наш прийшов сам до нас на землю в чоловікові Отцеві Ош. Він знайшов на землі нове райське місце, його освятив, благословив чоловіка навколо райського місця жити. На райському місці чоловік повинен бути без усяких потреб: без їжі, без одягу, без житла. На райське місце чоловік повинен із своїм бажанням прийти й жити без усяких потреб вічного характеру життям. На таке життя на райському місці Отець Ош благословив мене. Це буде рай у нашому житті. Отже, Бог Ош створив рай на землі й помістив на ньому сина Ош, котрого створив. Одк 2:7.

      2. Бог Отець Ош створив рай на землі, подібно до Едему. Буття. 2:9. Наше райське місце – це рівнина землі, площа її біля десяти гектарів. З півночі, півдня й заходу її оточують бугри. Серед райського місця витікає джерело й протікає річка, котра зрошує всю рівнину райського місця. Вона впадає в ріку Луганчик, котра протікає на східній стороні райського місця. На рівнині проростають степові трави, квіти, дерева. Грунт тут - чорнозем. Оточуючі рівнину бугри каменисті. На райському місці проростають усякі дерева, приємні на вигляд і хороші для їжі. І посадив Бог дерево життя серед раю. Це означає, що Бог благословив чоловіка мати життя через прийняття в природі холодного й поганого, як він учив. Треба мати хороше й життя вічне через прийняття холодного й поганого в природі. Любити матір-природу рідну: повітря, воду, землю, –  бути до них близько своїм тілом.

     Бог посадив на райському місці дерево пізнання добра й зла, тобто Бог учить чоловіка розуміти дві протилежні сторони природи. Якщо держатись у своєму житті теплої й хорошої сторони, тобто добра, до нього прагнути, то природа й Бог будуть давати, за законом протилежностей, сторону холодну й погану, що люди називають злом. Якщо чоловік пізнає в своєму житті добро, то він одержує від Бога й природи зло. Буття. 2:16.

 

52

Бог Отець Ош заповідав чоловікові в деякі дні їсти, а в деякі дні нічого не їсти – це холодна й погана сторона Бога. Бог Отець Ош заборонив чоловікові на райському місці жити з потребами, тобто любити в природі одне тепле й хороше, а холодного й поганого не любити. Якщо чоловік у житті в природі буде приймати тільки одне тепле й хороше, він смертю вмре.

    3. Отець Ош назвав наше райське місце “Адамове місце”, джерело серед раю називав “Адамове” джерело. За благословенням Отця Ош я прийшов на райське місце жити без усяких потреб, як він хотів. Жив навколо райського місця за ідеєю Бога Отця Ош. Тоді жінка Юлія, що проживала навколо райського місця, мені сказала: “Ти Адам є”. Друга жінка сказала: “Ти в минулому Адам, отець усіх людей”. Так Бог знову створював на райському місці чоловіка, за ділом Адама, із новим ім’ям Ош, котрого ніхто не знає, крім його самого.

      Отець Ош виконав свої написані слова: “Перший чоловік лежить у землі прахом, мене жде до себе. Я прийду, його сам підніму як умерлого, його воскрешу з мертвого в живого, коли мене всі люди визнають і назвуть Богом”. Я лежав у землі прахом мертвий, як усі люди лежать і ждуть своєї черги, як перший чоловік Адам. Бог Ош прийшов, мене підняв, воскресив із мертвого в живого. Я не думав умирати, став робити за його ідеєю живе, визнав його Богом. Він дав мені своє ім’я Ош, благословив. Так прийняв від Бога ім’я Ош, благословення, заповіт, і зробився душею живою – чоловіком. Люди візьмуться на цьому бугрі, вони гучно скажуть слово. Це є наше райське місце, чоловікові слава безсмертна. Одкр 2:7.

     Отець Ош учить людей плодитись й розмножуватись на райському місці, щоб дитя було без усяких потреб, подібно до Бога Отця Ош. Отець Ош хоче, щоб на райському місці народився чоловік Бог. Він народиться матір’ю на райському місці, його з першого дня народження не будуть годувати їжею, одягати в одяг, тримати в житловому домі. Він буде рости в природі на руках людей на бугрі. Спочатку на райське місце прийде один чоловік, потім прийдуть люди, вони зроблять на бугрі людський рай, люди на бугрі будуть займати своє місце. Там знайдеться матір, вона нам народить дитя, ми його виховаємо без усяких потреб. Ми будемо в нього вчитись, він буде нас усіх учити. Його ідея Христа буде в людях жити, він сам буде на цьому бугрі, на цьому місці його. Він повинен народитись за ідеєю, котру записав Отець Ош, тоді він буде за духом Його син.

     Бог Отець Ош усіх людей учить так у парі жити: не підкорятись похоті, залишатись чистою душею. Тому що похіть, вона приємна спочатку, це люди уважають за добре й хороше, а потім природа й Бог дають протилежне погане, що люди вважають злом. Хто підкоряється похоті, той отримує від дерева пізнання добра й зла. Похіть треба свідомо терпіти, як у суботу свідомо терпиш без їжі. Ти можеш поїсти, але  ради Бога свідомо терпиш, і в тебе виходить хороше. У раю земному не женяться, не виходять заміж, парами живуть без похоті. Ів7804:53,127,135,152. Ів7805:56. Ів7811:25. Ів8102:5,93,95,132,147. Ів7910:35,50,67,164. 

     Жінка, котру послав мені Бог, прийшла до мене із своєю мислю, вона взяла від дерева пізнання добра й зла: вона розвинула в себе похіть.

 

53

Такою вона прийшла до мене й стала запрошувати народити від мене чоловіка без усяких потреб на райському місці. Я не згодився з нею народити дитя без усяких потреб на райському місці, тому що не прийшла для цього пора. Не зібрались люди на бугрі в незникаючий людський рай, і не скоро люди на бугор прийдуть. Спочатку повинен на райському місці зібратися людський рай, а потім там знайдеться матір, вона нам народить дитя. Ми всі в раю будемо його виховувати без усяких потреб: без їжі, без одягу, без житла. Син Ош усвідомив помилку й гріх Адама, котрий не послухався Бога  Отця. Адам і Єва зачали дитя в раю, коли вони були вдвох; і не було тоді людського раю, у котрому повинно було виховуватись дитя без усяких потреб, щоб народився чоловік за образом і подобою Бога. Тепер син Ош виконав волю Бога Отця, не підкорився похоті. Адам пізнав добро й зло, це отримано науку для всіх, що неслухняність Бога веде чоловіка до смерті. Син Ош зробив з історії Адама висновок: люди жили й сваволили, нічого хорошого вони без Бога не заслужили, а заслужили вони в природі погану смерть. Тепер син Ош не повторив гріх і помилку сина Бога Адама. Адам за гріх похоті був вигнаний з райського місця, він повинен був від райського місця відриватись, щоб трудитись, обробляти землю, ростити дітей залежних, годувати жінку й дітей. Син Ош стоїть на райському місті, він пройшов випробування бога похіттю.

     Господь Бог у другий день благословив переможця жити в раю земному. Одкр. 2:7. Дерево життя – це ідея Бога бути без усяких потреб, приймати в природі спочатку холодне й погане, свідомо терпіти. Райське місце охороняється від часів Адама до цих днів, на ньому нічого людського не робилось.  На сході райського місця знаходиться бугор, місце Отця Ош, котре найбільше охороняється. На нього Він завжди приходив із Своїми людьми, їх приймав. Тут Бога просять, йому поклоняються, співають Гімн Отця Ош.

     Господь Бог обіцяв. Іс. 65:23. Тепер Отець Ош виконує обіцяне раніше. Він створив учення народження чоловіка без усяких потреб на райському місці - бугрі. Він хоче народження нового незалежного чоловіка в природі. Народження залежних дітей, котрі з потребами, він вважає даремним, злочином із злочинів у природі. Народження дітей, залежних від їжі, одягу, житлового дому, Отець Ош уважає неправильним і його засуджує. На райському місці не будуть даремно трудитись: людям не треба буде їжа, одяг, житловий дім. Бог Отець Ош виконує тепер те, що обіцяв Бог раніше. Одкр. 2:7.

     Отець Ош написав: “Земний рай: один біля одного впритул стоять, нас не буде природа поодинці забирати, а ми будемо спільного характеру тепла. Не природа – нами, а ми нею будемо розпоряджатись своєю ввічливою просьбою. Нам доводиться просити природу своїм умінням, своєю любов’ю. А любов є для життя все. Лише б захотів, твоя мисль іде по природі в ціль. А ціль наша всіх така в житті, щоб жити на білому такому світі. Ми вмирати не станемо. Наше одне буде – умирати не станемо”. Ів 7805:52.

 

54

Ось що нам бугор райського місця дасть. Ми це завоюємо. Наші ноги це все зроблять, вони причепились до нашого бугра.

     Отець Ош учить. Рай земний – це природні люди, котрі в ім’я Бога через любов до Нього й один одного прийдуть на райське місце й будуть там займати своє місце для життя без усяких потреб. Вони зроблять людський рай, їм не треба буде їжа, одяг, житловий дім, а треба буде райське місце бугор. У раю нема нічого чужого, мертвого, тобто штучного, технічного, а є тільки природне, своє, живе, людське. Усі люди один з одним поряд упритул стоять, довільно переміщуються, вдень і вночі не сплять. Однаково зустрічають день і ніч, літо й зиму. Тепло тіла чоловіка в раю має спільний характер, люди своїми тілами з любов’ю зігрівають один одного. Коли в людському раю буде сто тисяч чоловік, вони будуть мати тепло спільного характеру. Це картина для чоловіка нова небувала, чоловік лякається такого природного способу життя. Нам усім треба перемогти свій страх, і тоді одержимо від Бога й природи велике благо. Господь хоче від першого дня до цього дня, щоб люди на цьому місці жили без усяких потреб.

     Яке наукове обґрунтування райського життя без усяких потреб? Необхідність життя без усяких потреб дає закон двох протилежностей. Коли чоловік діє в природі, виробляє для задоволення своїх потреб, тоді природа й Бог за законом протилежностей у відповідь протидіє на чоловіка, дає незадоволення, від цього розвивається в людях смерть. Тому краще в природі в житті нічого не робити й перед природою й Богом не відповідати, тобто бути без усяких потреб, щоб чоловік жив. Для цього всім людям треба райське місце для життя від Бога, де чоловік буде без усяких потреб. Краще жити в земному раю без усяких потреб, ніж умирати з ними.

     Рай земний – це природний спосіб життя чоловіка в природі, при котрому чоловік як вид еволюційно розвивається. У раю в чоловіка є тільки природа: повітря, вода, земля й природні люди. Це початкова одиниця, вона все дасть людям для життя. Чоловік зробиться через це все незалежним. Він заслужить одне з усіх благ – безсмертя. Люди на райське місце приходять свідомо з любов’ю, із своїм бажанням бути без усяких потреб, без примушення. Райське місце належить усім людям світу всіх національностей. Це є місце спільного характеру Бога нашого. Хто це місце любить, тому воно належить.

    6. Люди в раю – як вулиця жива в людях, як ріка, що безперервно тече. Люди безперервно змінюють один одного. Одні приходять, а інші з любов’ю поступаються їм місцем, а рай людський залишається незникаючим. Як ріки з усіх сторін зливаються в одне море, так усі народи всіх країн нескінченним потоком будуть іти в земний рай. У раю будуть хороші умови життя людям, легко дарами Бога й природи чоловік буде задовольнятись.

      Бог землі Ош нікому не дав право кого-небудь на райське місце не допускати, щоб не бути без усяких потреб. Усім людям дозволяється й кожного чоловіка допущено в цих умовах бути. Ів 7811. Ів 8109. На це місце відкрито доступ вільно всім людям. Усі людські дороги ведуть у земний рай, і дорога будь-якому чоловікові в земний рай повинна бути пільгова, безплатна. Ів 7805.

 

55

Усі мислі людей ідуть із раю, як  промені від сонця. Бог наш збирає людей з усіх країн і народів і приводить на райське місце. Ця картина земного раю – це лице Бога. Коли збереться людський рай на указаному місці, усі побачать лице його, і він вічно буде з нами. Природа людям усім піде назустріч, дасть легке терпіння, хороше. Люди в раю будуть одержувати здоровя, свідомість, дух святий. 

   7. Усе життя на землі завдяки раю на землі зміниться. Люди не будуть такими, вони будуть інші, нові. Між людьми буде любов, дружба, пошана, увічливість. Ненависть відійде, ми всі за цей райський учинок один одного сильно полюбимо. Війни відійдуть, зброї не буде, загрожувати не буде чим. Люди зовсім перестануть умирати, смерть скасується. То чоловіка закопували, а тоді будемо відкопувати. Хто закопав, той відкопає. Природа оживе, її давні сили прийдуть. Ми всі станемо багатими людьми, бідність свою зживемо. Лікарні й тюрми не буде.

     Райське місце для будь-якого чоловіка є найдорожче, золоте, ні на що не замінне: ні на якесь багатство, ні на золото, ні на якісь землі. Ів7811. Це місце безсмертного характеру обдаровує будь-якого чоловіка вищим благом – безсмертям. Цього місця всім людям вистачить. Тут чоловік буде одержувати своє здоровя, йому не треба будуть курорти. У нього буде одне прагнення – попасти на райське місце. На цьому місці люди навчаться жити, не вмирати. Усім буде добре. А якщо всім добре, то що може бути краще? Найдорожча ідея Бога землі Ош – будь-якому й кожному чоловікові в своєму житті бути без усяких потреб. Це єсть наше райське місце, чоловікові слава безсмертна. На райське місце приїжджають люди нужденні в здоров’ї, для них бугор зберігся людьми, його оточують побудовані житлові будинки.

    8. Господь Бог показав, що буде далі. Одкр. 14:1-5. Тепер Бог, котрий сам прийшов в Отці Ош, виконує ці сказані слова через мене. Син Ош стоїть на горі райського місця в Україні. Бог Отець Ош дав нове ймення райській горі замість Сіону. Бог збирає своїх людей з усіх народів земних, як обіцяв раніше Ізраїлю через Мойсея, шляхом свідомого прийняття чоловіком імені Ош, котре він дав своєму синові. Бог приведе своїх людей на райське місце, вони приймуть у свідомість імя мого Отця Ош, вони імя Бога оберуть і на ньому одному будуть базуватись. Рай на землі – це твоє вічне свято з Богом Отцем, сином Бога, Христом, Матірю Божою, Богородицею, Апостолами та всіма святими.

    9. Отець Ош переміг смерть, Він не думав умирати, Він говорив: “Це – моя перемога”. Він вийшов на райське місце бугор і гучним голосом сказав: “Моя Перемога”. Коли я зустрів Учителеву ідею раю на землі, де чоловік не буде вмирати, тоді я сам перестав думати вмирати. Тепер я не думаю вмирати, тому що маю райське місце, де можна заслужити безсмертя, якщо зробити людський рай. Коли я переміг у мислях смерть, я зрозумів: це моя Перемога. Цю перемогу я одержав із допомогою Бога й райського місця. Що означає ця перемога через райське місце?

    10. “Я” істинне – це такий стан свідомості чоловіка, коли він себе усвідомлює вічним, безсмертним, невмирущим, Богом-творцем. Одкр 22:13.

 

56

Поки чоловік знаходиться у стані вищого, істинного “Я”, він не думає вмирати. Отець Ош постійно знаходився в стані істинного “Я”, тому він не думав умирати. Стан істинного “Я” – це стан Бога. Чоловік в істинному стані живе в Богові. Він називається Істинний і Вірний. У звичайних людей – інший стан. Коли вони мають основну мисль: “Я – тіло”, вони знаходяться в свідомому стані “я” несправжнього. Це - стан диявола й сатани. Оскільки тіло вмирає, це бачать усі, то чоловік, що знаходиться в стані “я” несправжнього, говорить: “Я вмру, я - смертний”. Тому що він ототожнює себе з тілом, і він як такий умирає.

    Із практичного досвіду на райському місці Отця Ош і мого можна зробити висновок. Чоловіка райське місце, котре він прийняв усією душею й серцем, уводить у стан свідомості істинного “Я” або Господа, котрий вічний, безсмертний, невмираючий. І цей чоловік не думає вмирати. Це Перемога. Ось що дає нам усім райське місце – безсмертя душі. Отець Ош хоче, щоб кожний чоловік зійшов на райський бугор, свої руки підняв і гучно сказав: “Моя Перемога”.

                                    

Глава 10.  Суспільство Ош запрошує

 

     Господь Бог наш дав Мойсею закон устрою суспільства, за Його законом було упорядковано суспільство. У той час люди були жорстокосерді, закон виконувався під страхом Божим та страхом смерті чоловіка. Законом було “смерть – за смерть”. Таке суспільство існує в усьому світі й сьогодні, нічого кращого не придумали. Але страх Божий від людей відійшов, і такий закон й устрій суспільства тепер невиправданий. Тепер Бог Ош наш сам до нас на землю прийшов і благословив усіх людей земних прийняти новий закон побудови суспільства й усього суспільного життя. Отець Ош дає нам усім землю райську для життя, як клявся отцям нашим дати нам. Отець Ош збирає весь  Божий народ з усіх країн і народів і приводить жити навколо райського місця.

     Коли ви прийдете на райське місце, котре вам дає Отець Ош, щоб жити навколо райського місця, тоді будете все суспільне життя упорядковувати за новим законом. Його суть наступна. Усе суспільне життя й устрій суспільства визначає спосіб розподілення суспільно корисного виробленого валового продукту.  Раніше, у старому суспільстві, люди розподіляли вироблений продукт за затраченим трудом або робочим часом. Тепер, у новому суспільстві, розподілятись суспільний продукт труда між усіма людьми суспільства повинен порівно. Коли ви прийдете жити на землю Бога навколо райського місця, тоді повинні жити в суспільстві за законом: усі люди повинні згодитись прийняти однакову для всіх зарплату мінімум 33 крб. або умовних одиниць в місяць. Якщо цього буде мало, усім добавимо однаково, щоб не було ображених. Ів7811:70,76. Ів7910:91-93.

     Ісус мав ідею побудови суспільства з однаковою зарплатою. Він говорив про нове суспільство з однаковою усім зарплатою притчею про хазяїна, що наймав робітників за плату один динар на день, усім однаково. Отець Ош прямо благословляє будувати нове суспільства, базуючись на рівності й справедливості.

 

57

Отець Ош написав: “Ось тоді ми будемо жити незалежними. Зла ніякого між людьми не буде, а буде любов у всьому ділі. Зарплата малим, старим буде одна – 33 карбованці, ображених не буде. Мало нам буде – усім прибавимо однаково. Робити свідомим, усім треба свідомість, без усякої свідомості ми не будемо обходитись. Раз треба, значить треба. Жити ми хочемо – значить треба життя будувати. Це залежить від нас, від усіх. Ніякої тюрми, ніякої лікарні не буде, а будемо жити по-еволюційному. Хочеш робити – роби, не хочеш – не роби. Сиди одержуй те, що треба. Це все бережи як своє добро єсть. Ми на цю всю будову запрошуємо весь світ, усе людство. Ми не відходимо від будь-кого і не відгороджуємось від будь-кого. Хочеш жити за нашою умовою – приходь вступай у таке суспільство й живи з нами, такими правами користуйся. А щоб інше що-небудь, у нас нічого не буде, а буде між людьми своя рідна введена любов. Один одному будуть помагати, захоплення – ніякого, війн – ніяких, усі люди одержать рівні права на життя спільного характеру, шукати в природі корисне в труді. Але не буде ні командування, ні якоїсь юстиції, ні якоїсь вояччини, ні якогось насильства, а буде просьба одна з усіх наша, така вона єсть. Тому, хто просить, всюди давалось, дається й буде даватись. А коли стукаєш? А тому, хто стукає, відкривається. Це було, це є, і воно буде. А тому, хто кричить, відзиваються, і спокійно. Будуть усі люди почувати хороше. А якщо всім хороше, що може бути краще, ніж це?” Ів7805:12.

     У суспільстві розподіляють вироблений продукт труда за законом:  від кожного – за здібностями, кожному – за працею.  При такому способі розподілу в суспільстві виникає необхідність економіки, політики, влади законодавчої, виконавчої, судової. Треба державний апарат, армія, міліція. Треба тюрма й лікарня. Треба адміністрація, треба карати, підкорятись, треба насилля. Треба наука, інститут, школа. На утримання такої величезної армії: держави, економічної, політичної структури - суспільство змушено витрачати більшу частину доходів. При цьому існує непримиренна боротьба між політичними партіями, економічними структурами, між державами. Через це протягом усієї історії відбуваються війни між державами, народами. Людська кров ллється рікою, війни забирають десятки мільйонів життів. У такому суспільстві процвітає насильство, ненависть, убивства, смерть. Це – смертний потік. Чоловік труда одержує за свій труд мізерну частину. Страждає природа, екологія. Сьогодні – дай, завтра – дай, а сили природи скоро вичерпаються. Люди, котрі зацікавлені прибутком, – це основа економіки; приватна власність – її опора. У такому суспільстві – незадоволеність народу, злочинність, крадіжки, убивства, смерть. Це суспільство непридатне в житті, у ньому чоловік умирає. Таке старе суспільство - ракова пухлина, котра розростається невідворотно, після котрої наступає смерть організму. Бог хоче відвернути цю біду.

    2. Суспільство нове за ідеєю Отця Ош – це більш досконале суспільство. У ньому новий спосіб розподілу суспільно корисного труда, оснований на рівності й справедливості - усім однакова зарплата. У такому суспільстві люди не зацікавлені прибутком, потреби людей зменшуються. Тому в суспільстві нема доданої вартості, її не створюють, нема капіталу. На доданій вартості базується економіка, капітал. Якщо люди в прибутку не зацікавлені, то в суспільстві немає економіки.

 

58

Політика в звичайному суспільстві є вираз економіки, влада. Якщо в новому суспільстві немає економіки, то нема й політики, нема боротьби за владу, нема політичних партій, нема надбудови, держави. Нема політичної боротьби, нема адміністрації. Отець Ош написав: “Учитель і Його вчення – це всього народу  партія”. Ів6509. Це партія жива, вона буде одна в одному суспільстві. Не буде соціальних революцій для повалення однієї влади й уведення іншої. Нема боротьби класів, їх не існує. Усе життя проходить без кровопролиття, без насильства. Усе життя суспільства здійснюється просьбою нашою. У новому суспільстві не буде крадіжок, корупції, продажності, купівлі та продажу й злочинності, яка ними породжена. Не буде вбивці.

    3. У новому суспільстві реалізується ідея Господа, по котрій робив Ісус Христос: “Милості хочу, а не жертви”. Виконаються заповіти Христа: “Любіть один одного, як Я вас полюбив”. Люби Господа, Бога твого, усім серцем твоїм і всією душею твоєю, виконуй Його заповіти. Люби ближнього твого, як самого себе. У суспільстві такому все робиться з любов’ю. Люди один одного за цей учинок сильно полюблять, не стане жертви, котра єсть убивство іншого, іншої душі. Не буде насилля, а буде одна просьба. Юстиції нема, армії нема, міліції нема, тюрми нема, у неї не будуть попадати, лікарні нема.

    4. Суспільство Ош запрошує всіх бажаючих жити за ідеєю Бога. Ми  не відгороджуємось від будь-кого, не відходимо від будь-кого. Ми на це все будівництво запрошуємо весь світ, усе людство. Хочеш жити за нашою   умовою – приходь вступай у таке суспільство й живи з нами, такими правами користуйся. Не приватна, а спільна власність. Земля єсть спільна, природна, її присвоювати не будемо, не будемо продавати. Суспільство Ош збирає людей для життя на землі від Бога, навколо райського місця. Бог Отець Ош збирає людей із усіх країн і народів і приводить жити на заповідану землю, навколо райського місця, за Його ідеєю. Самовільно не займати це місце. Бажаючого, який прийде,  буде приймати учитель Ош. Треба особисто кожному від учителя одержати благословення й заповіт. Усім буде хороше. А якщо всім  хороше, що може бути краще? Ів7805:12,69. Ів7811:11,57.

    5. У суспільстві чоловік прагне одержати в природі в житті тепле й хороше, а за це, згідно із законом протилежностей, чоловік одержує від Бога й природи погане й холодне. А холодне й погане – це для людей нещастя й незадоволення. Тому суспільства старого порядку завжди були нещасні й незадоволені, і завжди розпадались, суспільно-економічні формації мінялись. Чоловіка в суспільстві старого порядку не можна задовольнити нічим, це неможливо, згідно із законом протилежностей. Люди хочуть мати хороше, а отримують погане, що є незадоволення. Це суспільство - погане, недосконале. Люди тисячоліттями пробували в ньому жити, а тепер зрозуміли, що воно заслуговує оцінки “незадовільно”. Це старе суспільство заслуговує заміни його на нове за ідеєю Господа Бога Отця Ош. Не треба латати старе плаття, воно вже латка на латці, а краще взяти нове. Ів7804:27,60,78. Ів7805:28.

 

59

   У суспільстві Бога Ош чоловік буде прагнути жити в природі холодно й погано, а за це завжди буде мати від Бога й природи тепле й хороше, що є щастя, задоволення для всіх. Це нове - діло святе: чоловік задовольнить себе. Буде одна любов. Насильство й війни відпадуть, зброї не треба буде, так озброюватись не будемо. Буде мир у всьому світі. Суспільно-економічні формації більше мінятись не будуть. Комунізм – остання стадія, вона була й пройшла. Будемо не воювати один з одним, а рубежі в природі завойовувати через холодне й погане. Смерть скасується. Почнеться життя людей істинне. У старому суспільстві люди не живуть, а поступово вмирають. Хоч і народжуються природою для життя її, але своїм самовільним учинком у природі заслужили смерть. Смерті в природі нема. Смерть – від чоловіка озброєного, захищеного теплим і хорошим. У новому суспільстві, навколо райського місця, не будуть одержувати від дерева пізнання добра й зла. Чоловік буде мати від райського дерева життя, вічного, невмираючого. Наступить між людьми мир у новому суспільстві, кров перестане проливатись. Природа оживе, її минулі сили прийдуть. Чоловік перестане вмирати зовсім, могилки перестануть ритись. Рай на землі засяє. Бог Отець Ош своїх прийме, приголубить, скаже: “Мої дорогі, ви знали мене й робили, що треба”.  Бог наш буде в людях у новому суспільстві. Через ім’я Ош усі люди світу розділяться. Одні стануть з однієї сторони Ош, як свої, вони підуть у рай на землі, заслужений. Другі стануть із другої сторони як чужі, вони залишаться в пітьмі, де плач та скрегіт зубів. Нехай ображаються на себе. 

   6. Господь Бог показав, що буде скоро. Одкр. 21:1-4,23-27. Бог Отець Ош тепер виконує це обіцяне, він будує нове суспільство навколо райського місця, це є його новий Єрусалим.

     7. Якщо ми, усі люди, такого зрівняння зарплати не зробимо, то в суспільстві нашому такий безлад і залишиться. Ми будемо бідними людьми, хворими, нещасними, умираючими на віки-віків. Нас ніхто не пожаліє, навіть сама природа, вона нам дасть наше холодне й погане, яке ми заслужили. Ів7712.

    8. Релігія, церква тепер не можуть у людей створювати страх Божий, люди не бояться  Господа Бога, священики також не бояться Бога. А якщо нема страху Божого, то нема й хорошого й благодаті від Бога, тому що хороше єсть протилежність поганого, страшного, котрі існують завжди разом. Нема одного – нема іншого. Якщо нема страху Бога,  у людей не робляться чудеса Божі, Господь ховає Своє лице, люди живуть у проклятті. Тепер  Богові нашому така релігія й церква не треба. Там ждуть рай після смерті, Богові моляться, а самі робитись Богом не хочуть. Просять у Бога одне тепле й хороше, а холодного й поганого не хочуть. Тепер Отець Ош говорить: “Я далекий від релігії”. Ів7812. “Якщо з мене зроблять релігію, моє діло програє”. “Священик першим іде в пекло, а потім – усі решта”. Ів6509.  Тепер Богові Отцю Ош треба люди світоглядні, свідомі, знаючі науку живого, котру Сам Господь створив для людей. Отець Ош уводить тепер людям замість релігії й священика науку  живого й ученого,  котрий служить Богові. Люди повинні вчитись ученню Отця Ош, самі робитись учителями науки Отця Ош. Ів7910:42-46.

 

60

    Уся природа – жива, чоловік є мислитель і творець живого. Наука живого буде давати чоловікові істинний світогляд, учення Бога, свідомість, котра не дасть чоловікові відступити від заповітів. Наука Бога Отця Ош – це наука безсмертя.

    9. Старе суспільство побудували за законом Господа Бога, назначеному для жорстоких людей. Законом Господа було “око – за око, зуб – за зуб, смерть – за смерть”. Чоловік тоді мав кам’яне серце, він мислив про мертве й творив мертве. Така була концепція чоловіка в суспільстві. З часів уведення жорстокого закону Господа пройшло два дні творіння Бога. Бог за ці два дні загартував, оживив наші серця й дав нам люблячі серця. Бог Отець Ош уводить суспільству нову концепцію чоловіка: “Чоловік, найголовніше, – це мислитель і творець живого”. У новому суспільстві Ош, побудованому за концепцією чоловіка Отця Ош, навіть не мислять про смерть іншого чоловіка або якої-небудь живої істоти, а мислять тільки про все живе, про життя, вічне, безсмертя. У суспільстві Ош чоловік буде творити тільки все живе. Це означає, що буде любов до всього існуючого. Чоловік буде не воювати один з одним, а буде перемагати самого себе, свої недосконалості: лінощі, страх, жадність, лицемірство, користолюбство, гордість. Переможець самого себе, без ворогів, успадкує від Бога все. Чоловік майбутнього буде таким, яким ми його показуємо. Він не буде боятись природи, її живих тіл: повітря, води й землі, – буде близько своїм тілом до них ставати. Наш лозунг: не воювати один з одним, а рубежі в природі завоювати.

     Бог увів вічний закон у всі роди: любити Бога всім серцем, усією душею, усім розумінням твоїм, любити ближнього свого. Бог як істинне “Я” єсть у кожному чоловікові, кожній душі й кожному серцю, тому любити Бога – це любити кожного чоловіка всією душею й усім серцем, як самого себе. Не вбити, не вкрасти в нього, не свідчити неправду, не творити перелюб, не шкодити, не заважати. Бог єсть у кожному чоловікові однаково, тому кожному чоловікові треба життя однакове, одна зарплата.

     Бог – Сонце. Чоловік із Богом творить добре, справедливе, якщо Бог у чоловіка не є прихований за хмарами думок неправдивих. А якщо Бог у чоловіка прихований за хмарами думок неправдивих, чоловік творить зле та несправедливе, тому що  не бачить Бога. Тому зло ніколи не треба перемагати злим учинком, а тільки треба чоловікові помогти розвіяти в його свідомості хмари думок, що приховують Бога-сонце. І коли свідомість очиститься від хмар неправдивої мислі, він побачить усередині себе Сонце-Бога, у нього проявиться любов до всього. Бог Отець Ош зароджує в людях любов, із ворога робить друга.

    10. Люди в своєму житті зробили таке, що їм простити ніяк не можливо.  Один тільки Бог Отець Ош усіх людей прощає й нікого не карає, це Його милість. 

    11. Учитель Ош тепер на собі відкриває школу, у котрій вивчається наука живого Бога Отця Ош. На райському місці ми з вами будемо вчитись як ніколи, ми навчимось і будемо жити без смерті. Ів7804:66,93,98,102,124,164.

 

61

У 1999 році про прихід сина людського Ош усі узнають, але не визнають. Мф 24:36. Скільки ж буде продовжуватись перехід від віри в Ісуса до віри в сина Ош? Наука живого дає нам наближено відповідь. Період переходу від віри в сина Ісуса до віри в сина Ош наближено дорівнює тридцять три роки. Значення цього періоду одержано з аналізу історії віри в Ісуса Христа. Господь Бог єсть творець семирічної історії Ісуса, вона пов’язана з історією суспільно-економічних формацій, тому що Господь Бог є один рушій суспільного прогресу. В історії віри в Ісуса Христа як творіння Бога повинно бути сім днів або періодів від початку віку віри в Ісуса. Н а шостий день або період Господь Бог народжує другого сина людського Ош, він приходить до людей. Дні або періоди історії віри в Ісуса співпадають із періодами суспільно-економічних формацій. Бог Отець Ош на наших очах творив комуністичну формацію, він її назвав останньою стадією. Відомо, що СРСР проіснував 69 років, шостий період продовжувався 69 років, що наближено  дорівнює числу 68 із Таблиці всесвіту. Із практики відомо, що тривалість періодів історії в процесі розвитку закономірно зменшувалась. Знайдемо в Таблиці всесвіту сім чисел, у котрих шосте єсть 68. Ці числа є:

754;  466;  288;  178;  110;  68;  42. Тривалість усіх семи періодів історії віри в Ісуса Христа в першому наближенні виражається цими числами в роках. Шостий період історії закінчився в 1991 році, у зв’язку з розпадом комуністичної системи. Знайдемо час початку першого періоду в історії віри в Ісуса Христа. Для цього знайдемо суму перших шести чисел, вона дорівнює–1864. Час початку першого періоду приблизно дорівнює 100 років. Приблизно в 90-х роках від Різдва Христа почалось визнання віри в Ісуса. Сьомий період триває 42 роки й закінчується в 2033 році.  Отже, у 2033 році закінчується епоха віри в Ісуса Христа або вік віри в Ісуса Христа. Це кінець віка, про котрий говорив Ісус. Віра в Сина людського Ісуса з 2033 року зміниться вірою в сина людського Ош. Іншими словами, Христос в другий прихід буде мати нове імя Ош. Це другий прихід  сина людського, це є воля Ісуса. Хто істинно любить Христа, той з радістю прийме й визнає сина Ош і піде за ним, куди б він не повів.

     У 2033 році сина Ош визнають усі люди світу, прийдуть на райське місце. Ми зробимо на райському місці бугрі людський рай, і рай на землі засяє. Народимо на райському місці чоловіка без усяких потреб, він буде Син Отця Ош, його ідея Христа буде в людях жити, він сам буде на цьому бугрі, місті його. Люди з Богом будуть жити. Побудуємо суспільство Ош без політики, економіки, де рівність і справедливість. Буде велика радість і веселощі для людей Бога і буде скорбота, горе, сльози для безбожних. Смерть скасується, люди перестануть умирати. До цього року райська вість Ош буде передана  всім народам світу ради їхнього спасіння.

 

Глава 11. Одкровення розшифроване

 

     Ісус Христос у зашифрованому та прихованому вигляді показав у Своєму Одкровенні, коли й як відбудеться Його другий прихід на землю і що буде в майбутньому?

 

62

Його таїну ніхто не знає, крім Його Самого. Таїна Одкровення залишалась нерозкритою майже 2000 років. Христос показав Одкровення зашифрованим і таємним для того, щоб розшифрувати його й розкрити таїну його в другий Свій прихід на землю, і це було б усім свідченням Його істинного приходу; і щоб люди вірили в Нього й ждали Його приходу.

     Тепер таїну Одкровення Ісуса Христа розкриває особисто Бог Отець Ош через свого сина Ош, бо  Він один істинно виконав Христа, а син Ош ідею Христа істинно виконує.

     Одкровення святого Іоана Богослова. “Одкровення Ісуса Христа, яке дав Йому Бог, щоб показати рабам Своїм, що повинно статися невдовзі. І Він показав, пославши його через ангела Свого рабові своєму Іоану, який засвідчив слово Боже і свідчення Ісуса Христа і що він бачив”. Одкр. 1:1,2. “Я був у дусі в день воскресний і чув позаду себе голос гучний, ніби трубний, який говорив: Я є Альфа й Омега, Перший і Останній; те, що бачиш, напиши в книгу і пошли Церквам, які знаходяться в Асії: до Ефеса, і до Смирни, і до Пергама, і до Флатери; і до Сардина, і до Філадельфії, і до Лаодикії. Я обернувся, щоб побачити, чий голос, що говорив зі мною; і, обернувшись, побачив сім золотих світильників і , посеред семи світильників, подібного до Сина Людського, одягненого в довгі ризи і підперезаного попід груди золотим поясом; голова Його і волосся білі, як біла вовна, як сніг; і очі Його, як полум’я вогняне; і ноги Його подібні до бронзи, ніби в печі розжарені, і голос Його, як шум вод великих. Він тримав у правиці Своїй сім зірок, і з уст Його виходив гострий з обох боків меч; і лице Його, як сонце, що сяє в силі своїй”.  Одкр. 1:10-16. Сім церков в Асії Ісус Христос благословив, щоб зустрічати сина людського в другий прихід, прийняти від Нього нову книгу, тому що Ісус одним їм сказав, що прийде скоро, ждіть. Вони одні узнають Його, їм надано це від Бога. Вони будуть свідчити про прихід Христа на землю. Одкр 2:15,16; 3:11.

   2. Коли чую шум великої води, голос грому й пісню граючих гуслярів, знаю, що це голос Бога, і все, що при цьому говориться, істинно й вірно. Одкр 1:15.

    3. Ісус Христос обіцяв, говорячи до семи церков: “Тому, хто перемагає, дам споживати від дерева життя, яке посеред раю Божого”. Одкр. 2:7. “Тому, хто перемагає, дам споживати сокровенну манну, і дам йому білий камінь, і на камені написане нове імя, якого ніхто не знає, крім того, хто одержує”. Одкр. 2:17. “Хто перемагає й дотримується діл моїх до кінця, тому дам владу над язичниками, і буде пасти їх жезлом залізним; як посуд глиняний, вони будуть розтрощені, як і Я одержав владу від Отця Мого; і дам йому зірку ранкову”. Одкр. 2:26-28. “Переможця зроблю стовпом у храмі Бога Мого, і він уже не вийде геть; і напишу на ньому ім’я Бога Мого й ім’я міста Бога Мого, нового Єрусалима, що сходить з неба від Бога мого, й ім’я Моє нове”. Одкр. 3:12. “Переможцеві дам сісти зі Мною на престолі Моїм, як і Я переміг і сів на престолі Його”. Одкр. 3:21. Як це розуміти. Переможець – це істинно виконуючий ідею Христа. Цього переможця ждуть перелічені сім церков, котрі від Бога. І коли Він об’явиться, пошле їм свою нову Книгу Життя, вони його визнають, вони все зрозуміють.

 

63

Вони одні приймуть нове ім’я Христа, нове ім’я його Бога, ім’я нового Єрусалима. Вони приймуть до серця рай Божий, сина людського, котрому Господь Отець дасть сісти з Ним на престолі Його. Асія, що в першому віці по Різдву Христовому, тепер називається Туреччина. Ів8102:56.

    4. “І  побачив я у правиці Того, Хто сидить на престолі, книгу, написану всередині і ззовні, запечатану сімома печатями. І побачив я ангела сильного, який виголошував голосом сильним: хто достойний розкрити цю книгу і зняти печаті її? І ніхто не міг, ні на небі, ні на землі, ні під землею, ані розкрити цю книгу, ані глянути в неї. І багато я плакав від того, що нікого не знайшлось достойного розкрити цю книгу і читати цю книгу, і навіть глянути в неї. І один із старців сказав мені: не плач; ось, лев від коліна Іуди, корінь Давидів, переміг, і може розкрити цю книгу і зняти сім печатей її. І я поглянув, і ось, посеред престолу і чотирьох тварин і посеред старців стояв Агнець, ніби заколений, що мав сім рогів і сім очей, які є сім духів Божих, посланих на всю землю. І Він прийшов і взяв книгу з правиці Того, хто сидить на престолі”.    Одкр. 5:1-7. Сидячий на престолі – це Господь Бог. Він Сам прийшов на землю, виконав ідею Христа, тому Він є подібний Синові Людському, Синові Бога Ісусові Христу. Ідея Сидячого на престолі – виконувати Христа. Агнець посеред престолу – це виконуючий ідею Христа. Він переміг себе, він гідний сісти збоку Сидячого на престолі. Агнець визнав Бога своїм Отцем, він є Божий син. Бог Отець, Хто сидить на престолі, благословив Свого сина за виконання ідеї Христа сісти збоку Отця на престолі. Той, Хто сидить на престолі благословив Агнця, сина Свого, читати Його Книгу Життя. Після благословення Бога Отця Агнець узяв у Того, Хто сидить на престолі, книгу й став читати її й усе розуміти. Йому всі таємниці Божі були розкриті. Ніхто не може приймати на себе, якщо не буде надано зверху. Отець дав синові Своєму, переможцеві, обіцяне нове ім’я Христа, котре ніхто не знає, крім того, хто його одержує. Дав нове ім’я Отця, й ім’я міста Бога, нового Єрусалима. Переможцеві дано обіцяне – мати від дерева життя, що серед раю Божого.

     5. “І я побачив, що Агнець зняв першу із семи печатей, і я почув одну з чотирьох тварин, яка говорила ніби громовим голосом: іди і дивись. Я глянув, і ось, кінь білий, і на ньому вершник, який мав лук, і дано було йому вінець. І вийшов він як переможний, і щоб перемогти”. Одкр. 6:1,2. Білий кінь - це ідея Христа. Вершник на білому коні - то виконуючий ідею Христа, досягає правдивості, святості, досконалості. Лук - досягнення цілі шляхом перемоги над собою. Вінець - виконання ідеї Христа. Переможець перемагає самого себе, тобто переможець без ворогів. Він Господа Бога визнає своїм Отцем, він Господа єсть син. Він із Своїм Отцем переможе все. Він - Агнець, як заколений. Він вийшов, щоб перемогти.

    6. Зняв другу печатку й побачив. “ І вийшов другий кінь, рудий, і тому, хто сидить на ньому, дано взяти мир від землі, і щоб убивали один одного; і дано йому великий меч”. Одкр. 6:4. Це розуміти так. Рижий кінь  – то ідея комунізму. Комуністи прийняли цілі Божі – рівність і справедливість у суспільстві. Цим спокусили багатьох, але самі відкинули Бога, а Божих людей стали гнати.

 

64

Комуністи прийняли своє завдання: завоювати світове панування насильницьким шляхом. Вони сказали: смерть капіталізму. Вони цим породили сторону, протилежну  комунізму. Почалася війна між двома системами: капіталістичною й соціалістичною. Почалася гонка озброєння, був узятий мир зі землі, у війні помирали мільйони людей. Меч –  засіб досягнення цілі шляхом насильства, терору. Це - влада вбивчого характеру. Комуністи неславили Бога, від них терпіли Божі люди. Виконуючий ідею Христа Агнець вийшов перемогти й переміг. Одна головна помилка комуністів та, що вони відмовились від Бога. Друга помилка, що взяли чужу теорію діалектику. Її вивчили теоретично, але не на своїй практиці, тому недовчились, не зрозуміли діалектику. Основуючись на своїй науці, вони прийняли програмне завдання: задоволення потреб людини теплим і хорошим. Але не врахували другої сторони, протилежної. За тепле й хороше природа й Бог дають холодне й погане, що є незадоволеність. У результаті комуністична ідея в суспільстві одержала оцінку “незадовільно”. Суспільство за комуністичною ідеєю побудувати неможливо. Рівність і справедливість у суспільстві можна досягти тільки через  ідею Бога. Ів7804:79,89,91,114,165. Ів7805:3. Ів7811:50,52,58,64. Ів8102:47.

     7. Агнець зняв третю печатку й побачив. ”І ось, кінь вороний, і на ньому вершник, який мав мірило у руці своїй”. Одкр. 6:5. Це розуміти так. Кінь вороний - ринкова економіка. Вершник, що мав міру в своїй руці, - це панування ринкової економіки. Після поразки світового комуністичного руху в світі стала панувати ідея ринкової економіки, що забезпечувала мир у суспільстві та добробут людей. Вона основана на приватній власності, купівлі та продажу. За ідеєю Бога, це робити неможливо, тому що породжується злочинність та смерть. Виконуючий ідею Христа вийшов перемогти цю ідею й переміг.

    8, “І я глянув, і ось, кінь блідий, і на ньому вершник, якому ім’я “смерть”; і пекло слідом ішло за ним; І дана йому влада над четвертою частиною землі – умертвляти мечем і голодом, і моровицею, і звірами земними”.  Одкр. 6:7,8. Це розуміти так. Блідий кінь – це людська ідея залежності від усяких потреб: їжі, одягу, житлового дому. Залежність породжує смерть. Ів7811:47. Ів8102:50. Виконуючий ідею Христа Агнець ідею раю на землі протипоставив людській ідеї залежності, від котрої люди вмирають. У раю земному через незалежність від потреб люди завоюють безсмертя, зовсім перестануть умирати, смерть скасується. Переможець буде мати від дерева життя, котре посеред раю Божого. Через ідею раю на землі виконуючий Христа Агнець звільнився від мислі про смерть, він її переміг.

    9. “ І коли він зняв п’яту печать, я побачив під жертовником душі убитих за слово Боже і за свідчення, яке вони мали. І викликнули вони гучним голосом, кажучи: доки, Владико Святий і Істинний, не судиш і не мстиш тим, що живуть на землі, за кров нашу? І дано було кожному одяг білий, і сказано їм, щоб вони заспокоїлись ще на деякий час, доки і співробітники їхні, і брати їхні, які будуть убиті, як і вони, доповнять число”. Одкр. 6:9-11. Це розуміти так. Душі убитих за слово Боже й свідчення, котре вони мали, повинні заспокоїтись на малий час, поки Агнець не об’явить усім своє нове ім’я написане та імя  Бога Отця, і всі побачать лице Господа Бога, Владики.

 

65

Через це ім’я Господь збере свій народ, і після цього буде суд Божий і покарання за гріхи та кров Божих людей.

     “ І коли зняв шосту печать, я глянув, і ось, стався великий землетрус, і сонце стало темне, як волосяниця, і місяць став, наче кров. І зірки небесні попадали на землю, як смоковниця, струшувана сильним вітром, обсипає незрілі смокви свої. І небо зникло, згорнувшись, як сувій; і всяка гора й острів зрушились з місць своїх. І царі земні, і вельможі, і багаті, і тисячоначальники, і сильні, і всякий раб, і всякий вільний сховався у печери і в ущелини гір, і кажуть горам і каменям: упадіть на нас і закрийте нас від лиця Того, Хто сидить на престолі, й від гніву Агнця; бо прийшов великий день гніву Його, і хто може встояти?”  Одкр. 6:12-17. Це розуміти так. Шоста печатка - шостий день творіння Бога. Бог за шість днів створив нове небо й нову землю. Давнє небо пройшло, заховалось, звилось у сувій. На шостий день творіння Бог створив за образом і подобою Свого сина людського й дав йому Своє нове ім’я написане. Він є Бога син, ім’я сина є ім’я самого Бога Отця. Син людський об’явить усім своє нове ім’я від Бога, і тоді стане відомо всім ім’я Бога Отця, який сидить на престолі. Ось чого злякались царі земні й вельможі, і багаті, і великі начальники й сховались у печери свої. І ось сталися знамення другого приходу сина людського: великі землетруси, затемнення сонця, зірки небесні впали на землю - він прийде скоро. 

    І ось настав день і час, щоб син людський об’явив своє нове ім’я, написане Богом. Бог написав йому нове ім’я Ош – нове ім’я сина людського єсть Ош. Він єсть автор цієї вісті всім людям.

     11. Свідчить учень Ош. Нове ім’я Ош я одержав від свого Учителя, котрого визнавав Господом Богом і Христом. Учитель за мою перемогу над собою дав мені нове ім’я Ош, він його написав у своїй книзі, котра належить усім людям. Ів8102:127. Так Бог виконав тепер обіцянку: переможцеві дати ім’я написане, котрого ніхто не знає, крім того, хто одержує. Одкр 2:17; 3:12. Учитель благословив мене виконувати Його ідею Христа. Його ідею Христа я виконую.

      12. На підставі написаного ім’я мого Ош я визнав Господа Бога Своїм Отцем, а себе – Його сином. Одкр 21:7.

      13. Учитель, Господь Бог, сказав мені: “Ти в мене збоку.” Так Господь тепер виконав обіцяне переможцеві: “Дам сісти зі Мною на престолі Моєму”. Одкр 3:21.

     14. В Отця й сина прізвище повинно бути одне, тому я назвав Учителя Отцем Ош. Отець Ош є Бог, котрий виконав Христа, тому Він єсть Той, Хто сидить на престолі; Його особисте ім’я, котре Він Сам обрав, єсть Ош, як у сина. Агнець, котрий збоку Сидячого на престолі, - це син людський Ош, виконуючий ідею Христа. Одкр 3:12.

     15. Кожний земний чоловік від сходу до заходу може побачити в Книзі Отця Ош ім’я нове написане Ош. Ів8102:127.

     16. За моїм висновком, ім’я Бога Отця єсть Ош, і всі люди світу можуть побачити Його лице. Так Бог виконав тепер, що обіцяв раніше. “І  побачать лице Його, й ім’я Його буде на чолах їхніх”. Одкр. 22: 4. Ос 6:2.

 

66

    17. Господь Бог Ісус показав лице Господа Бога, котре побачать усі потім: Одкр. 1:14-16. Коли ми побачили Учителя, ми сказали: “Це Він, це Господь”. Голова Його й волосся – білі, як сніг. Очі Його – як полум’я вогняне. І ноги красні, особливо від морозу й снігу, як розжарені в печі. Він писав свої книги людям удень і вночі, вони мають величезну силу. Лице його – як сонце сяюче.

     18. Того, Хто сидить на престолі, оточували чотири тварини, що мали очі спереду й ззаду. “ І перша тварина була подібна до лева, і друга тварина подібна до тельця, і третя тварина мала лице, як людина, а четверта тварина подібна до орла, що летить. І кожна з чотирьох тварин мала по шість крил навколо, а всередині вони були сповнені очей; і ні в день, ні вночі не мають спокою, взиваючи: свят, свят, свят Господь Вседержитель, Який був, є і гряде”. Одкр. 4:7,8. Це розуміти так. Цю історію виконав Отець Ош. Чотири тварини серед престолу Сидячого на престолі – то чотири чоловіки, що оточували Отця Ош у житті, котрі допомагали Йому в усьому, прославляли Його як Бога вдень і вночі серед людей. Отець Ош про цю історію писав: “А тепер історія інша твориться в хуторі Верхній Кондрючий. Валентина Леонтіївна взялась, як за Богом, доглядати. Вона мене годує, поїть, купає, за хворою ногою доглядає, нікому вона не довіряє, а все робить сама. По території цього місця гуляю, ходжу назад, уперед, думаю про те, як це так вийшло. У неї був чоловік, він умер, у мене вмерла жінка. Вона дала своє слово моїй жінці доглядати за мною. Вона для цього побудувала  дім, для цього діла я перейшов до неї жити. Їх було: Марко, Ольга й Настя. П’ятий Я... Валя мене годує, вона мене молоком поїть, як усі, у губи цілує. Якби їй далось таке право, вона б Моє тіло проковтнула”. Ів8109:1. Ці чотири чоловіки були дуже віддані Учителеві, як бувають віддані тварини чоловікові, своєму хазяїнові. Вони служили Учителю, як могли, до останнього подиху. Тепер у домі Учителя порядок, котрий Він увів, зберігають Його послідовники. Дім відкрито для всіх бажаючих.

     19. Люди бояться бачити лице Бога Ош, тому що неславили це ім’я, грішили, ганьбили ім’я Бога, гнали від Себе, за це вони заслужили гнів сина. Усі люди розділяться через  ім’я Бога Ош: одні будуть – за, інші – проти. Кожен зробить свій вибір, після цього почнеться суд Божий: і день гніву Агнця й Того, Хто сидить на престолі.

     20. “І бачив я іншого ангела, який сходив від сходу сонця, і мав печать Бога Живого. І викликнув він гучним голосом до чотирьох ангелів, яким дано шкодити землі і морю, кажучи: не робіть шкоди ні землі, ні морю, ні деревами, доки не покладемо печаті на чолах рабів Бога нашого. І я чув кількість пропечатаних: пропечатаних було сто сорок чотири тисячі від усіх колін  синів Ізраїлевих. З коліна Іудиного пропечатано дванадцять тисяч; з коліна Рувимового пропечатано дванадцять тисяч; з коліна Гадового пропечатано дванадцять тисяч; з коліна Асирового пропечатано дванадцять тисяч; з коліна Неффалимового пропечатано дванадцять тисяч; з коліна Манасіїного пропечатано дванадцять тисяч; з коліна Симонового пропечатано дванадцять тисяч; з коліна Левіїнового пропечатано дванадцять тисяч; з коліна Іссахарового пропечатано дванадцять тисяч;

 

67

з коліна Завулонового пропечатано дванадцять тисяч; з коліна Йосифого пропечатано дванадцять тисяч; з коліна Веніамінового пропечатано дванадцять тисяч”.  Одкр. 7:2-8. Це розуміти так. Печать Бога живого – це нове ім’я Бога живого Ош. Покласти печать на чоло рабів Бога нашого - це ввести в свідомість і серце рабів Бога нове ім’я Бога Ош. Обране людьми ім’я Бога Отця Ош буде знаком у свідомості людей. Ім’я Бога Ош тепер починається вводитись у свідомість усіх людей. Слава тому, хто візьметься за діло нести Боже ім’я Ош у свідомість усіх людей, усіх народів. Він буде мати хорошу нагороду від сина Ош. Він буде нести людям райську вість Ош й уводити у свідомість людей, і в першу чергу всім 12 колінам синів Ізраїлевих. Опечатаних повинно бути 144 тисячі з усіх колін євреїв. Ів7910:177.

      У 1999 році по всій землі, у багатьох країнах, було як ніколи багато великих землетрусів, стихійних бід, катастроф, як говорилось Богом. Вони забрали як ніколи багато людських життів. Це природа нам усім мстить поганою смертю за наше, усіх людей, тепле й хороше життя. За нашим висновком, якщо люди приймуть у свідомість і серце ім’я Бога Ош і будуть робити Його діло, природа не буде їх карати смертю й усякими своїми засобами їм шкодити.                    

     21. Одкр. 7:4. Першими  повинні отримати печать 12 колін євреїв, як обіцяв їм Господь Бог та Ісус Христос, вони потім сповістять усім людям світу про рай на землі. Вони перші як обрані й святі Господа Бога прийдуть на райське місце, вони будуть будувати рай на землі. 12 колін євреїв - це 12 перших учнів Господа Бога. Райське місце бугор і Ош закликають 12 учнів Бога на райське місце прийти. Вони прийдуть з одними силами, по 12 тисяч із кожного коліна, без усяких потреб. Учителеве буде таке слово. Вони на райському місці нове життя обґрунтують, усім покажуть, а слідом за ними підуть решта людей усього світу. Ів7811:27,59,90. Ів7910:152,177. Одного разу Отцю Ош хтось сказав: “Учитель, як багато людей приїхало на свято”. Він відповів: “Я бачу тільки 12”.

     Отець Ош про Своїх 12 учнів написав у 1978 році: “Він уже зібрав Своїх 12 учнів, куди входять 10 мужчин та дві найзаслуженіші жінки. Вони це все обґрунтують на цьому бугрі, вони це життя всім покажуть... Початок буде з бугра. Люди про це все узнають, люди закричать у весь свій голос, їх примусить райське це життя, воно ними прославиться. Усі вони скажуть за Нього: це Він... Ми виявились на це діло двоє. Ось що ми зробили в цьому:  дев’ятого листопада 1978 року зрівняється нашому такому свідомому терпінню рівно п’ять місяців. Нас природа до цього діла готує. Повністю, щоб собі відмовити, не можна. Що  вона нам рекомендує? Ми в малій формі рослинне, молочне пропускаємо, так нам говорить природа. Ми це робимо вдвох. А всіх учнів, крім нас, єсть одинадцять.  Усього - дванадцять заслужених таких, як Валя, близька вона до Мене - 10 мужчин та дві жінки. Ми їх добре знаємо, зустрічаємось, говоримо як з усіма, але вони цього не знають, що знаємо ми про них; про це все ми мовчимо. Коли це все треба буде, нас Чувілкін бугор закличе всіх до порядку. Ми туди прийдемо всі з одними силами, без усяких потреб. Учителеве буде в цьому ділі таке слово, лише б Він сказав цьому Своєму вченому, він уже цьому заслужений. А всі решта люди підуть слідом за ними”. Ів7811.

 

68

    Отця Ош до 1989 року не визнавали Богом землі, Господом Богом, тому Він мовчав про Своїх 12 учнів. Він їх знав, але вони не знали, що знав Учитель про них. Учитель, Господь Бог, знав, що 12 учнів представляють 12 колін євреїв, 10 мужчин і дві жінки заслужені. Тепер 12 учнів, 12 колін євреїв треба для ідеї Бога Отця Ош, щоб жити навколо райського місця бугра. Бугор їх закликає  до порядку. А бугор – це тепер єсть син Ош, тому що Отець Ош одного поставив жити на райському місці бугрі й запрошувати 12 учнів.

     22. “Після цього я глянув, і ось, велика кількість людей, яких ніхто не міг перелічити, з усіх племен і колін, і народів і людей, стояли перед престолом і перед Агнцем у білому одязі і пальмовими віттями в руках своїх”. Одкр. 7:9. “Я сказав йому: ти знаєш, господарю. І він сказав мені: це ті, які прийшли від великої скорботи; вони омили одяг свій і вибілили одяг свій кров’ю Агнця. За це вони перебувають нині перед престолом Бога і служать Йому день і ніч у храмі Його, і Той, Хто сидить на престолі, буде жити в них. Вони вже не будуть мати ні голоду, ні спраги, і не буде палити їх сонце і ніяка спека: бо Агнець, Який посеред престолу, буде пасти їх і водити їх до живих джерел вод; і витре Бог усяку сльозу з очей їхніх”. Одкр.14-17. Той, Хто сидить на престолі, - це Бог Отець Ош. Престол Бога єсть на землі Бога, вона єсть Підніжжя Бога, вона єсть райське місце бугор. Агнець серед престолу - то син людський Ош на райському місці бугрі. Син Ош уже прийшов на райське місце бугор, займає там своє місце в житті. За ним прийдуть на бугор 144 тисячі з 12 колін євреїв, за ними підуть усі люди всього світу. Люди з усього світу, велика кількість без ліку людей, з усіх племен, народів й язиків будуть стояти на бугрі вдень і вночі, будуть служити Богові – це єсть людський рай на землі, котрий не зникає, безсмертного характеру. У раю всі задовольнять себе, вони не будуть потребувати їжу, одяг, житловий дім. У них сонце буде Господь Бог. Вони всі будуть піддержувати ідею раю на землі Бога Отця Ош, Він буде жити в них. Син людський Ош буде їхній один живий Учитель. Люди з усього світу прийдуть на бугор, поклоняться й скажуть Богові Отцю Ош спасибі, і попросять у нього прощення, попросять те, що їм треба в житті. Ів7804:72,75,100,116,121. Ів7805:52. Ів7811:47. Іс 60:15.

     23. Якщо Ізраїль виконає все, що говорить йому Господь Бог, то буде мати благословення від Господа, тому що Господь уклав з Ізраїлем клятвений договір. Ів7910:177. “Господу сказав ти нині, що Він буде твоїм Богом, і що ти будеш ходити путями Його і зберігати постанови Його, і заповіді Його, і закони Його, і слухати голос Його; і Господь обіцяв тобі нині, що ти будеш власним Його народом, як він говорив тобі, якщо будеш зберігати всі заповіді Його, і що він поставить тебе вище за всі народи, які Він створив, у честі, славі і красі, і що ти будеш святим народом у Господа Бога твого, як Він говорив”. Втор.  26:17-19. “ Не тільки з вами одними поставлю цей завіт і цей клятвений договір, але як з тими, які сьогодні тут з нами стоять перед лицем Господа Бога нашого, так і з тими, яких немає тут з нами сьогодні”. Втор. 29:14,15. Господь Бог, що прийшов тепер в Отці Ош, виконує Свій клятвений договір з Ізраїлем, котрий дав Мойсею.

 

69

 Отець Ош благословляє тепер євреїв жити на новій землі навколо райського місця, будувати нове суспільство. Прошу цю мою книгу Ош передати скривдженим євреям. Хто виконає мою просьбу, тому буде велика нагорода, хороша, від сина Ош. Ізраїль перший з усіх народів земних прийде на райське місце, щоб жити й будувати рай на землі, тому що з ним одним з усіх народів Господь уклав договір і тепер його виконує. Ізраїль уважається в Господа власним, святим народом. Господь благословив народ Ізраїль та Ісус Христос благословив народ Ізраїль одного починати будувати рай земний на указаному Богом місці. Ізраїль, якщо ти не прийдеш, ніхто не прийде, тому що немає на це благословення від Бога та Ісуса Христа. Якщо ми всі це упустимо, нам усім гріш ціна. Ім’я 12 колін  євреїв записано в Книзі життя Господа Бога та Ісуса Христа, значить їм не буде смерті, тільки треба Божу волю виконувати. Ізраїль, ти від Господа повинен нове життя тільки почати на райському місці, щоб за тобою пішли слідом усі люди всього світу, усіх народів. А коли люди з усього світу підуть нескінченним потоком на райське місце, Престол Бога, і  почнеться життя незникаючого людського раю на райському місці, тоді Ізраїль може вважати, що він виконав заповіт Господа Бога, договір виконав свій. Він  буде святим народом з усіх. І тоді він буде робити за своєю волею, буде жити там, де побажає. Йому будуть відкриті всі дороги на всій землі, котра буде раєм. І всюди Ізраїль будуть шанувати в усіх народів як святий, заслужений, великий, благословенний народ у Господа Бога. Один твій син уже зайняв своє місце на райському місці, і добре, і всім буде добре.

     24. В Одкровенні Іоану сказав Ісус Христос, щоб він, що бачить, написав у книгу і послав семи церквам, що знаходяться в Асії. Він обіцяв прийти скоро. І тепер син людський Ош пише книгу, щоб послати її до семи церков, серед котрих тепер ходить Христос. До цих усіх церков у сина Ош одна просьба: передати “Книгу життя Ош” усім  колінам євреїв, записаним тут, благословити народ виконувати заповіт Отця Ош, висловлений у цій Книзі.  Вони повинні прийти на райське місце Ош і почати нове життя в новому суспільстві за ідеєю Отця Ош. Ів7811:59.

     25. “Перший ангел затрубив, і  сталися град і вогонь, змішані з кров’ю, і впали на землю; і третя частина дерев згоріла, і вся трава зелена згоріла. Другий ангел затрубив,  і ніби велика гора, палаюча вогнем, упала в море; і третя частина моря стала кровю, вмерла третя частина одушевлених створінь, що живуть у морі, і третя частина суден загинула. Третій ангел затрубив, і впала з неба велика зірка, що палала подібно світильника, і впала на третю частину рік і на джерела вод. Імя цієї зірки “полин”; і третя частина вод стала, як полин, і багато з людей померло від вод, тому що вони стали гіркі.  Одкр. 8:1,2,7-12. “І з диму вийшла сарана на землю, і дано було їй силу, яку мають земні скорпіони. І сказано було їй , щоб не робила шкоди траві земній і ніякій зелені, і ніякому дереву, а тільки одним людям, які не мають печаті Божої на чолах своїх”. Одкр. 9:1-6,12-21. Це розуміти так. Шість Ангелів показують Ізраїльському народові, що він буде проклятий Господом, Богом Його, якщо він не буде слухати голос Господа. І не буде старатись виконувати всі заповіді й постанови Його, якщо не послухають заповіт Бога Отця Ош, Бога Свого.

 

70

І не прийде з усіх 12 колін на нову землю райську, а буде поклонятись іншим богам, ідолам неживим. Господь Бог у клятвеному договорі з Ізраїльським народом попереджував раніше про його прокляття. Втор. 28:13,16-18, 20,22-25,28,29,34,36-39,41,45-48,61,64. П’ятий Ангел показав наслідки аварії атомної електростанції або атомної бомби, при цьому при вибуху реактора або атомної бомби в атмосферу викидаються радіоактивні речовини, як дим із печі. Вони осаджуються на землю, воду. Зелені та деревам вони шкоди не приносять, а тільки одним людям, котрі не мають знака Божого на чолах своїх. Радіація приносить шкоду протягом п’яти місяців. Такий вибух був на Чорнобильській станції й приніс величезну шкоду людям. Господь Ісус Христос попереджує, що Ізраїль буде покараний вибухами атомних станцій та атомних бомб, якщо не буде виконувати заповіді Господа Бога Отця Ош і не прийде жити на райське місце за Його ідеєю. Прошу уряд Ізраїлю людей з 12 колін відпустити з миром, щоб прийти їм жити на райське місце. Аварії атомних станцій або атомне бомбардування на території Ізраїлю можуть бути в будь-який час, починаючи з 2000-го року. Господь Отець Ош теж попереджував, що ядерна зброя застосується, якщо люди не прийдуть жити навколо райського місця за Його ідеєю. При цьому на території Ізраїлю зробиться град і вогонь, змішані з кровю, і впадуть на землю, і третя частина дерев і зелені згорить. І третя частина моря зробиться кровю, і вмре третя частина живих тварин, що живуть у морі. І загине третя частина суден, води рік зробляться отруєними, і багато людей через це вмре. І третя частина людей умре.

     Сім Ангелів Божих, котрим дано було сім труб для попередження, - то сім церков, до котрих послано “Книгу життя Ош”. Вони перші повинні передати “Книгу життя Ош” усім 12 колінам євреїв, благословити євреїв першими почати нове життя навколо райського місця, будувати нове суспільство Ош і рай на землі. Вони повинні попередити народ Ізраїлю: які прокляття, нещастя його ждуть, якщо він відмовиться виконувати заповіти Бога Отця Ош. Вони передадуть мою просьбу уряду Ізраїлю.

     26. “І бачив я іншого ангела сильного, який сходив з неба, одягнений у хмару; над головою його була райдуга, і обличчя його, як сонце, і ноги, як стовпи вогняні, у руці в нього була книжка розкрита. І поставив він праву ногу свою на море, а ліву на землю, і викликнув гучним голосом, як рикає лев; і коли він викликнув, тоді сім громів проговорили голосами своїми. І клявся Тим, хто живе у віки віків, Який створив небо і все, що на ньому,  землю і все, що на ній, і море і все, що у ньому, що часу вже не буде”. Одкр. 10:1,2,6. Це розуміти так. Ангел - люди з ідейним ученням Бога Отця Ош, що живуть навколо райського місця, кожен день стоять на бугрі без усяких потреб і купаються в джерельній воді, у річці під бугром. Вони кричать усім про рай на землі, там вічність, і часу вже не буде. Прийшла пора починати. Слава тому, хто за це діло візьметься й буде жити навколо райського місця й запрошувати інших, він буде з Богом у раю.

     27. “І дам двом свідкам Моїм, і вони будуть пророкувати тисячу двісті шістдесят днів, одягнені у веретище. Це два оливкових дерева і два світильника, що стоять перед Богом землі.

 

71

І якщо хто захоче їх образити, то вогонь вийде з вуст їхніх і пожере ворогів їхніх; якщо хто захоче скривдити, тому належить бути вбитому. Вони мають владу зачинити небо, щоб не йшов дощ на землю в дні пророкування їхнього; і мають владу над водами, перетворюючи їх на кров, і вражати землю всякими недугами, коли тільки схочуть. І коли вони закінчать свідчення своє, звір, що виходить з безодні, битиметься з ними і переможе їх, і вб’є їх, і трупи їх залишить на вулиці великого міста, яке духовно зветься Содом і Єгипет, де і Господь наш був розп’ятий. І багато з народів і колін, і людей, і племен дивитимуться на трупи їхні три дні з половиною, і не дозволять покласти трупи їхні у гроби. І ті, що живуть на землі, будуть радіти цьому і веселитися, і пошлють дари одне одному, тому що два ці пророки мучили тих, що живуть на землі. Але після трьох з половиною днів увійшов у них дух життя від Бога, і вони обоє стали на ноги свої; і великий страх напав на тих, які дивились на них. І почули вони з неба гучний голос, що говорив їм: зійдіть сюди. І вони зійшли на небо на хмарі; і дивились на них вороги їхні. І в ту ж мить стався великий землетрус, і десята частина міста впала, і загинуло під час землетрусу сім тисяч імен людських; інші ж були охоплені страхом і воздали славу Богові Небесному”. Одкр. 11:3-13. Тут найбільша таїна. Це все треба розуміти так. Один свідок із показаних – це Отець Ош, Той, Хто сидить на престолі. Отець Ош засвідчив про Христа живим фактом, він сам виконав Христа. У жовтні 1979 року Отець Ош написав книгу “Паршек”, її він дав першому мені й сказав: “Ти все зрозумієш. Розказуй усім про Мене”. У цій книзі вперше обнародувано його гімн, у котрому говориться, що сам Господь до нас на землю прийшов. Так Учитель обявив усім Себе Господом Богом, так Господь розкрив Своє лице. Учитель 1979 року 25 квітня обявив Себе Богом Духом Святим. Ів7910:118,159. Учитель обявив Себе Богом землі, котрого всі визнають. Так Отець Ош виконав Слова Господа,  сказані раніше. З жовтня 1979 року почалось пророкування Отця Ош, Він пророкував про це 1260 днів до квітня 1983 року, до дня, коли він спочив, пішов із життя. Він був зодягнений у волосяницю: з одягу мав одні труси, ходив завжди й скрізь без сорочки й босим. Отець Ош був, єсть сонце для віруючих у нього, тому що він єсть світильник, джерело світла, тому що він Бог. Він писав: “Милі люди, гляньте на сонце – побачите правду, своє оздоровлення”. Отець Ош у той час стояв перед визнанням його всіма людьми світу Богом землі, котре повинно було здійснитись у 1989 році. Він сам про це написав. Природа Учителя охороняла, як око. Він міг умерти тисячу разів як такий, але природа Його оберігала від усякої образи. Він говорив: “Бога Духа Святого образити - себе погубити на віки віків”. У 1975 році Учитель привіз на бугор  Раю, щоб народити дитя без усяких потреб, а голова сільради накинувся на Учителя з кулаками й не дав народити на бугрі. Учитель йому сказав: “За це ти вмреш”. І через півроку його не стало. Отець Ош мав владу закривати небо, щоб не йшов дощ на землю. Одного разу представники влади Учителю заборонили із своїми людьми провести свято 25 Квітня на бугрі. Усіх розігнали. Учитель усім сказав і навіть написав уряду  в Москву, що з травня до серпня дощів не буде на великій території. Як він сказав, так і було. Учитель міг поразити болячкою, але не робив через любов до людей.

 

72

Він їм усе своє здоровя віддав. У ньому - уся сила, могутність, і любов. Але Він не показував чудеса. Як  Отець Ош виконав слова пророцтва “і трупи їх залишить на вулиці великого міста, котрий духовно називається Содом і Єгипет, де й Господь наш розіп’ятий“? Отець Ош свідомо спочив, щоб потім воскреснути, ожити й піднятись. Те ж саме робив Ісус Христос, Він прийняв смерть на хресті, щоб потім воскреснути в живі. Учитель писав, що він за ділом – безсмертний. У Нього невмираюча клітина. Він не думав умирати, Він хотів усім людям на живому факті безсмертя своєї клітини доказати. Він мав свідомо вмерти й потім із допомогою учнів воскреснути й піднятись на очах у людей. Він Валентині сказав: “Бережи Моє тіло, як око”. І ось, Учитель замовк, і серце перестало битись. На лобі на загорілій шкірі показався білий хрест. Тіло залишалось живим, без ознак смерті, але Учитель не оживав, не дивлячись на всі зусилля учнів. Після трьох днів тіло Учителя, на котрому не було ознак смерті, закопали в землю. Валентина Леонтіївна зізнавалась: “Що мені ждати від Учителя, я ж Його живого закопала в землю?” Це ворог у дусі переміг, що Учителя закопали в землю живого помилково. Отець Ош свідомо прийняв цю “смерть”, як й Ісус свідомо пішов на розп’яття, щоб потім воскреснути, щоб віруючі через це врятувались. Отець Ош прийняв смерть духовно однаково з Ісусом Христом ради спасіння людства.

     На живе тіло Учителя, котре не дихало, сотні людей з багатьох міст дивились три дні й не дозволяли положити в гроб, тому що тіло живе. І багато богохульних  раділи від цього, тому що Учитель не давав їм грішити. Після трьох із половиною днів у тіло Учителя увійшов би дух життя від Бога й Він став би на ноги Свої, але на людей, котрі дивились на тіло, напав великий страх, і вони тіло Учителя закопали в землю.  Страх тваринний – ворог наш непереможений. І Учитель зійшов на небо, Він у душі й серці кожного чоловіка, тому що Він є Бог Отець небесний. Відхід Учителя справив на послідовників враження таке, як сильний землетрус. Багато людей повірили в Учителя як Бога після його відходу спочивати, і віддали славу Богові небесному. Треба згадати, що Отець Ош мав незвичайну якість: тіло Його було в одному місці, і в той самий час Його бачили в іншому місці, потім це видіння розсіювалось і зникало, як дим або хмара. Його бачили в метро, Він ішов і розмовляв. Його бачили коло церкви, Його бачили в небі літаючим. Він показувався Юрію Гагаріну в ілюмінатор, коли він робив свій перший космічний політ навколо землі. Його бачили американські космонавти з Мітчеллом на Місяці.

     28. Отець Ош написав: “Нас таких заслужених двоє: я й Валя”. Ці слова Бога Отця Ош дають підставу стверджувати, що другий свідок із двох єсть Валентина. Після відходу Учителя через деякий час Валентина знайшла в книзі Учителя за 1981 рік 26 лютого написане їй благословення: “Така мисль у Мою голову, вона прийшла для Валі, її силам, смерть вижене, а життя в славу введе. Вона сили такі буде мати, самостійно буде раковим людям помагати. Вона набралась у Мене, у Паршека.  Валя має імя Паршек, вона проганяє ракове захворювання від будь-якого чоловіка. Паршек їй Свої сили передав для того, щоб вона так само помагала ображеним, хворим.

 

73

Вони цього ось у житті ждали, це Божі єсть дари, котрі всі заслужені люди, вони будуть цим володіти через Учителеве діло. Він із ними разом буде їм помагати, вони будуть  разом із нами виростати. Ця Валя, супутниця Паршека, вона Його, як Бога, відкрила в людях, одна з усіх старалась близько бути, щоб за ним за таким доглядати. Вона дружині дала слово: не кидати Його, як такого Учителя. Він учив народ здоровю. Валя, вона ж уже Паршек, уважається в природі чоловіком таким само, як і Він єсть. А в ділі всьому цьому, вона єсть Божим явленням, це все - найвища в житті спеціальність”. Ів8102:144.

     Валентина стала самостійно людей хворих, нужденних приймати, як учив її Учитель, коли вони приймали вдвох. Вона нас годувала й спати укладала, і здоровя давала в домі, котрий вона побудувала для Учителя та його людей. Вона самостійно приймала людей 1260 днів, і пішла спочивати до свого Учителя в 1990 році. Люди вважають, що Учитель і Валентина на небі вдвох, і віддають славу Богові небесному. Учитель і Валентина – це дві протилежні сторони одного цілого. Про це Учитель написав у 1981 р.: “Якби не Валентина, я б тут ніколи не був. Мене до себе вона пригорнула вмінням, вона мені своєю мислю протистоїть. Я був у цьому ділі не таким, за що природа хворобливо держить у себе, вона не допускає до того місця, до нашого райського, де повинна утворитись слава безсмертного чоловіка.”

      29. Отець Ош про два трупа в книзі  написав: “Це було сьогодні, 23 березня 1978 року. Якраз на арені четвер, чистий одяг, котрий робився для невідомого, такого ось ув’язненого, хворого, ображеного в природі чоловіка, він був нікому не відомий. А нібито як це був сон, не сон, якесь чудесне видіння. Кому і за що це таке діло збиралось? Усе це починалось із Москви, спускалось. У нас зачинатель - це Я цьому всьому. Початок нібито робився Валею Сухаревською. Вона це все в житті збирала, носила з такою надією, щоб це вийшло. Воно було як якась у цьому ось велика висловлена цінність. Її як таку близькі до цього берегли, старались це все через хворих зробити. Це була не яка-небудь випадкова зустріч, вона таким зібраним натовпом робилась, і не на яке-небудь таке зборище, щоб зійтись і поїсти та попити вина, та повеселитись, цього люди не робили. У них не було ніякої зброї, техніки, щоб нею як такою хвалитись, цього не було в людей. Порядне було таке в зібранні, душевна радість. Вони не співали, не говорили, не кричали. Їм хотілось усе зроблене це бачити. Я як такий серед них Себе показував не як видатна якась між ними особа, але був вище за всіх їх. Усім людям здавалось, що це все робилось Мною ради цих ось двох трупів. Ми їх таких не бачили, щоб на них дивитись, цього ми не робили, а якась бережливість у цьому була. Хтось хотів задовольнити, а люди цього не хотіли. У них на це не було ніякої потреби. Вони зібрались, самі не знали, для чого. Але їм хотілось щось побачити в цьому. Але щоб люди старались самі в цьому всьому щось зробити, цього не було. І не думали вони свою в цьому радість якусь забути більш за все. Я як такий появився, вони Мене хотіли так бачити. Їм хотілось те, якби збирав такий ось натовп із таким обрядом. Це все робилось не ради свята якогось, вони хотіли в Мене спитати. Це був спомин цим людям, що зібрались.

 

74

Вони не потребували й не хотіли, щоб їм щось давав. Вони зібрались, для того щоб свою радість показати, а в цьому не було кому дивуватись і цьому завидувати. Це було якесь у цьому ділі захворювання, воно робилось нами всіма. Це одне якесь хвилювання, одне й друге. По всій такій небувалій місцевості люди не стояли так на своєму місці, а на морі тихо хвиля коливалась. Люди щось у цьому вони ждали, старались самі себе показати. А вся роль у цьому залежала від Мене. Я не хотів їм нічого такого сказати. Це таке було небувале хвилювання заповнювати свої такі місця. Це місце непусте ставало, нібито хтось про це щось говорив. Я повинен сказати про це діло, що цей натовп більше всього в цьому ділі звертав увагу на Мене, і Мою появу ждали. Вони й хотіли чимось задовольнити себе, їх діло було так дивитись. І то я щось їм сказав, а їх було дуже багато. Із 12 годин ночі вони зі Мною разом пробушували, начебто це був день. Люди нічого й ніяк не потребували, а щось думали вони. За Моїм таким висновком, це народові безсмертя. За це все таке діло один борюсь”. Ів7804:75.

      Другий варіант. Перший свідок – Син Божий Христос, Він засвідчив Свого Отця. Другий свідок – Бог Отець Ош, Він засвідчив Сина Божого Христа. Отже, двоє свідчили про одне, Їхні свідчення єсть істина. 

     30. “І сьомий ангел затрубив, і  залунали на небі гучні голоси, які промовляли: царство світу стало царством  Господа нашого і Христа Його, і буде царювати повік. І розкрився храм Божий на небі, і з’явився ковчег завіту Його в храмі Його; і сталися блискавки і голоси, і громи, і землетрус, і великий град”. Одкр. 11:15,19. Це розуміти так. Сьомий Ангел - це одна із зазначених сімох церков, вона буде нести світові благословення нашого Господа й Христа. Ковчег заповіту – це нове суспільство Ош, що будується навколо райського місця. Церква буде проповідувати в миру про будівництво нового суспільства  Ош навколо райського місця. З початком будівництва його навколо райського місця царство миру зробилось царством Господа нашого й Христа. Храм Бога суть Сам Господь наш і Христос. Починати проповідь словами: “Царство світу зробилось царством Господа нашого й Христа”.

     31. “І зявилося на небі велике знамення: жона, оповита сонцем; під ногами її місяць і на голові вінець з дванадцяти зірок. Вона мала в утробі і кричала від болю і мук народження. І зявилося інше знамення на небі: ось, дракон величезний червоний з сімома головами і десятьма рогами, і на голові його сім вінців. Хвіст його захопив з неба третю частину зірок і кинув їх на землю. Дракон цей став перед жоною, яка мала родити, щоб, коли вона народить, пожерти її немовля. І народила вона немовля чоловічої статі, якому належало пасти всі народи залізним жезлом; і піднесене було дитя її до Бога і престолу Його. А жона втекла в пустелю, де було приготоване  їй місце від Бога, щоб там годувати її тисячу двісті шістдесят днів”. Одкр. 12:1-6. Це розуміти так. Жінка, зодягнена в сонце, котра мала в утробі - то роділля, котру Отець Ош упросив народити дитя на райському місці бугрі для Його ідеї, щоб люди на бугрі виховували його  без усяких потреб. Щоб ростили силами людей і природи: повітря, води й землі. Не годували їжею, не одягали одяг, не вносили в житловий дім, а держали на руках на бугрі.

 

75

Дракон красний – місцева Радянська влада й адміністрація. Коли роділлю Раю, у котрої зійшли води, привезли на бугор народжувати дитя, й Учитель із нею, місцева влада й міліція прийшли й перешкодили цьому. Не дали народити на бугрі, а забрали її та відвезли в пологовий дім, де вона й народила, але не за ідеєю Учителя. Учителя забрала міліція, він заплатив штраф 30 карбованців за те, що ходить скрізь в одних трусах. Отець Ош хотів, щоб народився чоловік без потреб, але йому не дали народитись на  бугрі. Він мав бути духовним сином Бога, його ідея була б Христа, він Сам був би на цьому місці Його, якби він народився на бугрі за мислю Учителя. Отець Ош був дуже засмучений. Він говорив, що це ми зробили пробу ідеї, а іншого разу народимо дитя без потреб обов’язково. Ів7910:58-60.

     32. “І відбулася на небі війна: Михаїл і ангели його воювали проти дракона, і дракон і ангели його воювали проти них, та не встояли, і не знайшлось уже місця на небі. І скинутий був великий дракон, древній змій, званий дияволом і сатаною, що спокушає всю вселенну, скинутий на землю, і ангели його скинуті з ним”. Одкр. 12:7-9. Дракон - комуністичний устрій, що зводив наклепи на Бога. Комуністична система була скинута в 1991 році, СРСР розпався на незалежні держави. Скоро рана, нанесена комунізму, зцілилась, компартія прийшла до влади.

      “І розкрив він уста свої для хули на Бога, щоб хулити імя Його й оселю Його, і тих, що живуть на небі. І дано було йому вести війну зі святими і перемогти їх; і дана була йому влада над усяким коліном і народом, і людьми, і племенем”. Одкр. 13:6,7,11. Звір - то панівна влада Росії. Одкр. 13:12. Це розуміти так. У Росії примушують поклонитись ідеї комунізму, у котрої рана зцілилась. “І він зробить те, що всім, малим і великим, багатим і вбогим, вільним і рабам буде начертання на праву руку їх або чоло їх, і що ніколи не можна буде ні купувати, ні продавати, крім того, хто має це начертання, або ім’я звіра, або число імені його”. Одкр. 13:16-18. Це розуміти так. 6660 мільйонів – таке число чоловік на землі буде в 2001 році. Усе підготовлено до цього року. Отець Ош написав: “Той, хто з Учителем і його вченням не згоджується, єсть ворог усього людства”. Ми переможемо ворога. Отець Ош у книзі написав: “Усе приготовлено до двох тисячоліть”. “На цьому бугрі повинен народитись чоловік так, як хоче сама природа. Вона заморилась, стомилась приймати гроби. Вона людей у себе держить прахом. Це не проблема, а вічно невмираюче життя. Наша смерть, вона між нами розвинута. Як ми знаємо за історію, народжену нами, 2000 літ - ось, не за горами. Хто їх таких діждеться, той буде слухати цього чоловіка сказане слово. Він у нас, як у людей, спитає: “Що ви робили в цьому ділі, і що, найголовніше, зробили?” Ми йому скажемо: “По природі шукали хороше й тепле, знайшли, обгородились, і зараз живемо такими”. А закінчуємо життя своє холодним і поганим. Ми ж умираємо всі». Ів7606.

     33.”І глянув я, і ось, Агнець стоїть на горі Сіоні, і з ним сто сорок чотири тисячі, в яких імя Отця Його написане на чолах. І почув я голос з неба, наче шум багатьох вод і наче гуркіт грому сильного; і почув голос ніби гуслярів, які грають на гуслях своїх.

 

76

Вони співають ніби нову пісню перед престолом і перед чотирма тваринами і старцями; і ніхто не міг навчитись цієї пісні, крім цих ста сорока чотирьох тисяч, відкуплених від землі. Це ті, які не осквернились з жінками, бо вони дівственики; це ті, які йдуть услід за Агнцем, куди б Він не пішов. Вони відкуплені з людей, як первістки Богові і Агнцеві, і в устає їхніх нема лукавства; вони непорочні перед престолом Божим”. Одкр. 14:1-5. Це розуміти так. Агнець – це син людський Ош. З ним 144 тисячі Божих людей з усіх 12 колін євреїв. Гора Сіон тепер має нове ім’я від Бога Отця Ош – це бугор райського місця в Україні. Господь обіцяв переможцеві дати новий Єрусалим і нове імя міста Бога. “Переможця зроблю стовпом у храмі Бога Мого, і він уже не вийде геть; і напишу на ньому імя Бога Мого й імя міста Бога Мого, й імя Моє нове”. Одкр. 3:12. Він виконав обіцяне. Син Ош стоїть на бугрі райського місця, це його місце життя, збоку Отця Ош, Сидячого на престолі. У Божих людей усіх, 144000, обрано імя Отця мого Ош, написане. Ош прийнято ними в свідомість, на чоло. Голос із неба як шум багатьох вод, звук сильного грому, пісня гуслярів – це голос Господа. Ці люди будуть слухати голос Господа й виконувати, це царство Господа. Нова пісня – це Гімн Отця Ош. Вони прийдуть і будуть непорочні перед престолом, вони прийняті сином Ош. 144 тисячі, що стоять на горі, – це є  людський рай на райському місці. Це обов’язково буде. Вони викуплені зі землі Господом нашим і Христом. 144 тисячі вибраних Господом і Христом будуть складати нове суспільство Ош.

    34. “І побачив я іншого ангела, що летів посеред неба, який мав вічне Євангеліє, щоб благовістити тим, які живуть на землі, усякому племені, і коліну, і людям, й народу; і говорив він гучним голосом: бійтеся Бога і воздайте Йому славу, бо настав час суду Його, і поклоніться Тому, хто створив небо і землю, і море, і джерела вод”. Одкр. 14:6,7. Це розуміти так. Ангел із вічним Євангелієм – це чоловік раю на землі. Коли люди зроблять на райському місці бугрі рай, у нього будуть приходити люди земні всякого племені, коліна, язика, народу. Йдучи з бугра, вони будуть сповіщати благо всім живим на землі всякого племені, коліна, язика, народу про Бога, про рай на землі, про суд. Вони гучно скажуть слово: це є наше райське місце, чоловікові слава безсмертна. Вони гучно скажуть: побійтесь Бога й віддайте Йому славу, наступив час суду Його, поклоніться Йому. Сам рай буде сповіщати благо про Господа, про себе. І не треба будуть уже храми й церкви, бо царство Господа Бога прийшло. Сам рай буде збирати всіх на суд Божий, він буде нести вічну Євангелію, тому що він вічний.

     35. “І вийшов інший ангел з храму і викликнув гучним голосом до Того, Хто сидить на хмарі: пусти серп твій і пожни, бо настав час жати, тому що жниво на землі вже дозріло. І кинув Той, Хто сидить на хмарі, серп свій на землю, і земля була пожата”.  Одкр. 14:15,16. Це розуміти так. Серп - це імя сина людського Ош. Пожати землю – це відділити своїх людей від чужих через імя сина Ош. Бог через сина обявив Своє імя Ош. Через імя Бога Ош люди на землі розділяться: одні підуть за Богом Ош, інші стануть проти. Своїх Бог збере в рай земний, а чужі залишаться в пітьмі, де плач, крик і сльози.

 

77

     36. “І після цього я глянув, і ось, розкрився храм скінії свідчення на небі. І вийшли з храму сім ангелів, які мали сім покарань, одягнені в чисту і світлу лляну одежу і підперезані попід груди золотими поясами. І одна з чотирьох тварин дала сімом ангелам сім золотих чаш, наповнених гнівом Бога, Який живе у віки-віків. І наповнився храм димом від слави Божої і від сили Його, і ніхто не міг увійти до храму, доки не скінчилися сім покарань семи ангелів. І почув я з храму гучний голос, що говорив до семи ангелів: ідіть і вилийте сім чаш гніву Божого на землю. Пішов перший ангел і вилив чашу свою на землю: і зробилися тяжкі й огидні гнійні рани на людях, які мали навертання звіра і поклонялися образу його”. Одкр. 15:5-8; 16:1. Це розуміти так. Скінія свідчення - це суспільство Ош, котре будується навколо райського місця, і рай. Ів7805:12. Сім Ангелів, що мають сім кар, - то сім церков, що знаходились в Асії. Одна з чотирьох тварин - це дім Учителя, що знаходиться в Кондрючому. Бог через сімох Ангелів, котрі виливають гнів на землю, попереджує всіх земних людей, котрі поклонились на звіра, що вони будуть мати таке прокляття, якщо не визнають свої гріхи й не стануть поклонятись Богові й виконувати Його Заповіді. Бог Отець Ош попереджує: якщо люди його діло не будуть робити, природа буде їх карати всякими засобами: повітрям, водою, землею, ураганами, повенями, землетрусами, усякими стихійними лихами, хворобами, буде атомна війна й ядерна зброя застосується. Бог попередив, щоб ніхто нечистий не заважав будувати нове суспільство Ош навколо райського місця й рай на землі.

     37. “Сьомий ангел вилив чашу свою на повітря: і з храму небесного від престолу пролунав гучний голос, який сказав: звершилось”. Одкр.16:17. Отець Ош написав, що в 1989 році на райському місці бугрі почнеться еволюція в людях, усе здійсниться. Тепер син Ош із райського місця гучно говорить: здійснилось.

     38. “І прийшов один з семи ангелів, які мали сім чаш, і говорячи зі мною, сказав мені: підійди, я покажу тобі суд над великою блудницею, яка сидить на водах многих; з нею блудодіяли царі земні, і вином її блудодіяння впивалися ті, що живуть на землі. І повів мене в дусі в пустелю; і я побачив жінку, яка сиділа на звіру багряному, сповненому імен богохульних, з сімома головами і десятьма рогами. І десять рогів, що ти бачив, є десять царів, які ще не одержали царства, але приймуть владу зі звіром, як царі, на одну годину. Вони мають одні думки і передадуть силу і владу свою звірові. Вони будуть вести битву з Агнцем, і Агнець переможе їх; бо Він є Господь над владиками і Цар царів, і ті, які з Ним, є покликані й обрані і вірні. І говорить мені: води, що ти бачив, де сидить блудниця, це люди й народи, і племена, і коліна. І десять рогів, які ти бачив на звірі, ці зненавидять блудницю, і розорять її, і роздягнуть, і плоть її з’їдять,і спалять її у вогні; тому що Бог поклав їм на серце – виконати  волю Його, виконати одну волю, і віддати царство їхнє звірові, доки не здійсняться слова Божі. Жінка ж, яку ти бачив, є велике місто, що царює над земними царями”. Одкр. 17:1-3,12-18. Бог Отець Ош осудив одне місто не жити, Він написав у Своїй Книзі: “Природа за Москву сказала: вона не буде жити”. Ів8109. Місто Вавилон – це місто Москва.

 

78

      39. “І почув я інший голос з неба, який говорив; вийди від неї, народе Мій, щоб не брати вам участі у гріхах її та не зазнати покарань її; бо гріхи її дійшли до неба, і Бог пригадав неправди її; у чаші, в якій вона готувала вам вино, приготуйте їй удвічі. Скільки славилася вона і розкошувала, стільки завдайте їй мук і скорбот. Бо вона говорить у серці: сиджу царицею, я не вдова і не побачу скорботи! За те в один день прийдуть на неї страти, смерть і плач, і голод, і буде спалена вогнем, тому що сильний Господь Бог, Який судить її”.    Одкр. 18:4,6-8. Це розуміти так. Отець Ош написав народові Своєму в Москві, щоб він вийшов із Москви: “Ви цим життям не задовольнили себе, умираєте безслідно, вас природа за ваше все жене з Москви геть далі в землю в прах. Чого ви там ждете? Самі не знаєте. Що ви щодо цього зробили на землі, щоб не вмирати? Учитель нам говорить: від чужого відкажіться вчинком своїм. Горе, горе вам, книжники, фарисеї за ваше діло. Зі сходу прийде чоловік, нам скаже свої слова: “Що ви робите?” А ми йому скажемо: “Трудимось, щоб жити добре”. А ми живемо, у цьому вмираємо. Учитель від свого не відмовиться, нам скаже: умирайте. А Учитель прийшов до нас із життям, Він умирати не буде, жити буде вічно. Що ви будете робити, коли визнаєте Учителя, знайдете Його? Він вам скаже за Себе. Учитель – Спаситель вас усіх. Він вас як таких просить, молить: треба нам учитись, знати, Його такого слухати, від свого треба відходити, життя вічне шукати. А нам Учитель знайшов, показав це місце наше райське, чоловіка слава безсмертна. Учитель наш вигнаний, Він нічого не робить у природі так, як робимо ми, усі люди, у цьому житті. Ми від цього вмираємо. Читайте ви, розумійте й те робіть, що робить наш Учитель. Якщо ви Його визнаєте, краще не пишіть, а робіть. Ми для цього нічого не робимо. Учитель вам усім бажає щастя, здоров’я хороше”. 1981 рік 25 жовтня. На просьбу Учителя декілька чоловік вийшли з Москви, але життя вічне на райському місці не шукають. Робіть діло Бога Отця Ош, Бог вас простить.

     40. Звані, вибрані й вірні, котрі з Агнцем - це 144 тисячі з 12 колін євреїв. Коли зберуться 12 колін євреїв на райському місці, тоді син людський Ош переможе з ними звіра людського, і тоді здійсниться суд над осудженим містом і покарання. Ів7910:177.

     За вказівкою з Москви Отця Ош, Бога Духа Святого, неславили, гнали, гноїли в тюрмах і психічних лікарнях більше десяти років. Йому волі не давали, до останніх днів життя тримали під домашнім арештом, а Він терпів і мовчав, як Агнець заколений. Ганьба на Духа Святого їм не проститься в цьому віці. У ній знайдена кров пророків і святих і всіх убитих на землі. Вона підкоряла нації, знищувала мови, вони її й спалять.

      Люди російської національності помиляються в національному питанні, вони вважають російську націю обраною Богом, вищою за інші нації, великою, тому що Бог Отець Ош розмовляв по-російськи. Для Бога Отця Ош головне – це виконувати пророцтво Бога, але не відстоювати які-небудь свої національні інтереси. Отець Ош до всіх націй, мов ставиться однаково з любовю. Він усі національності любить однаково, Він прийшов не вибирати своїх. Його діло належить усім земним людям однаково. Він говорив: “Мені не треба ніякі національності, мені треба живий чоловік”.

 

79

Російська нація не єсть Богом обрана, Бог Отець Ош розмовляв російською мовою тому, що його так навчили з дитинства, але не тому, що він є чоловік російської національності. У той час цариця Катерина насильно заборонила в Україні й, зокрема, у рідному селі Порфирія школи, книги, розмовляти українською мовою. Отець Порфирія єсть українець. Про Свого отця рідного Учитель у Своїй Книзі написав: “Батько, отець український рідний”. І Бог народився в Україні, тільки вона за часів Радянської влади  називалась Росією. Бог – за ображеного.

     41. “І чув я ніби голос численного народу, ніби шум вод багатьох, ніби голос громів сильних, що говорили: алілуя! Бо воцарився Господь Бог Вседержитель. Радіймо й звеселимось, і воздаймо Йому славу; бо настав шлюб Агнця, і жона Його приготувала себе. І дано було їй одягнутися у висон чистий і  світлий, висон же є праведність святих. І сказав мені ангел: напиши: блаженні, покликані на шлюбну вечерю Агнця. І сказав мені: це істинні слова Божі”. Одкр. 19:6-9. Це розуміти так. Агнець - це син людський Ош. Дружина його, котра приготувала себе, - це нове суспільство Ош  навколо райського місця. Весілля Агнця й дружини його - це запрошення сином Ош і суспільством Ош усіх людей вступити в суспільство Ош. Весільна вечеря Агнця - прийом Учителем Ош нужденного чоловіка, це велике свято загальне для всього суспільства або однієї сімї Ош. Запанував Господь Бог Вседержитель, усі зрадіють і звеселяться, коли син Ош стане приймати в суспільство Ош вибраних Господніх, званих і вірних людей. Райське місце оточать правдиві й святі з усіх народів світу. Це є все діло учня Ош у людях: прийняти бажаючого на райському місці й дати усно пораду жити однією сімєю навколо райського місця й два рази на день бути на бугрі без усяких потреб, обрати імя мого Отця Ош. Так збирається суспільство Ош навколо райського місця та збирається людський рай земний. Блаженні ті, котрі пройдуть прийом Учителя Ош. Як ніхто не знає імя моє Ош, крім мене самого, так ніхто не знає моєї дружини, крім мене самого, між нами Божа любов. Ів7805:12. Не перестаю дивуватись чудовим, дивним ділом Бога. Яка краса Його творіння!

     42. “І побачив я відкрите небо, і ось кінь білий, і Той, Хто сидить на ньому, називається Вірний і Істинний, Який праведно судить і воює. Очі в нього, як полум’я вогняне, і на голові Його багато вінців. Він мав імя написане, якого ніхто не знав, крім Нього Самого. Він був одягнений в одежу, обагрену кровю. Імя Йому: “Слово Боже”. Одкр. 19:11-13. Це розуміти так. Кінь білий - ідея Христа. Той, хто сидить на білому коневі, - виконуючий ідею Христа. Називається Істинний і Вірний, тому що слухає голос Господа: шум багатьох вод, звук грому, голос граючих гуслярів – це завжди з ним. Той, Хто сидить на білому коневі, - це автор Ош. Його імя написане, котре ніхто не знає, єсть Ош. Імя йому - слово Боже Ош. Мій Учитель, котрого я визнавав Господом Богом, благословив мене виконувати ідею Христа, написав моє нове імя Ош у своїй Книзі. Ів8102:111-127. Після цього я визнав себе сином Бога, його став називати Отець. В Отця й сина повинно бути одне імя Ош, це імя Своє Отець дав  Своєму синові.

 

80

Ніхто з людей не знає це імя, крім мене самого й мого Отця, котрий написав імя Ош синові. Імя Ош – слово Боже. Із цього Слова Ош усе почало бути. Спочатку було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було Бог, це Слово Ош. Одкр 2:17, 3:12. Іс 53:2-12.

     Суть слів “зодягнений був Він у шату, покрашену кровю” ніхто не знає, крім того, хто її одягає. Слова “зодягнений був Він у шату, покрашену кров’ю” треба розуміти так, що Він був зодягнений у живий одяг, котрий єсть жива шкіра чоловіка. Іншими словами, Він був голий, Він був без одягу, Він був без сорочки. Господь Отець Ош тепер через мене виконує те, що показав раніше Ісус Христос, що буде. Господь Отець Ош мене благословив ради виконання Його ідеї Христа: “Пробуй ходити без сорочки”. Це я виконую: ходжу без сорочки. Можу сказати: моє тіло зодягнене в одяг, покрашений кровю.

     43. “І воїнства небесні їхали слідом за Ним на конях білих, одягнені у висон, білий і чистий”. Одкр. 19:14. За сином Ош ідуть і будуть іти із 12 колін євреїв, з одними силами, без усяких потреб. Вони виконують ідею  Христа. Вони є святі, власні люди Господа Бога. Інших не бачу.

      44. “З уст же Його виходить гострий меч, щоб ним уражати народи. Він пасе їх жезлом залізним; Він топче точило вина лютості і гніву Бога Вседержителя”. Одкр. 19:15. Меч з уст - слово правди Божої. Правда переможе все.

     45. “На одязі і на стегні його написано імя: Цар царів і Господь володарів”. Одкр. 19:16.  Це розуміти так. Бог Отець Ош, Сидячий на престолі, що знаходиться на райському місці, поставив мене збоку Себе, Він сказав мені: “Ти в Мене збоку”. Син Ош достойний місця збоку Отця Ош, Хто сидить на престолі, поки виконує Його ідею Христа. Отець Ош говорить мені, що сиди збоку Мене, поки всіх ворогів твоїх не покладу коло ніг твоїх. Бог Отець Ош творить свою волю через свого сина Ош.

   46. “І побачив я звіра і царів земних, і воїнства їх, зібраних, щоб битися з Тим, хто сидить на коні, і з воїнством Його. І схоплений був звір і з ним лжепророк, який творив перед ним чудеса, якими він спокусив тих, що прийняли навертання звіра, і тих, які поклоняються його зображенню: обоє живими були кинуті в озеро вогненне, що горіло сіркою”. Одкр. 19:19,20. Якщо Богом вибрані, звані сином Ош, вірні сини Ізраїлеві з 12 колін по 12 тисяч у кожному коліні прийдуть на райське місце, ми переможемо звіра разом. І тоді всі народи з усіх країн підуть слідом за нами на райське місце, і рай на землі засяє. Долю звіра Бог вирішив наперед,  звір буде переможений. Правда перемагає, правда - у Господа Ісуса Христа, Отця Ош, сина Ош. Мій меч, що перемагає, – слово, мудрість.

     47. “І побачив я престоли і тих, хто сидить на них, яким було дано судити, і душі обезглавлених за свідчення Ісуса і за слово Боже, які не поклонялись звірові, ні образу його, і не прийняли навертання на чоло своє і на руку свою. Вони ожили і царювали з Христом тисячу років”. Одкр. 20:4 Душі вбитих за свідчення Ісуса й за слово Боже, перебуваючи на небі, як зірки спадуть із неба й увійдуть у тіла людей, котрі їх люблять і притягують. Як душа Отця Ош зіркою з неба увійшла в тіло сина Ош, так і це воскресіння буде. Разом із сином Ош і Апостоли, священики із 12 колін євреїв сядуть на престоли свої й будуть судити.

 

81

Вік або день великий сина людського Ош буде продовжуватись 2000 років, так само як вік Ісуса Христа. Вік творіння Бога складається із семи днів або періодів творіння в роках: 42;  68;  110;  178;  288;  466;  754.  На шостий день Бог створить чоловіка, тривалість шести днів творіння чоловіка наближено дорівнює тисяча років.

     48. “І побачив я великий білий престол і Того, Хто сидить на ньому, від лиця Якого тікали небо і земля, і не знайшлось їм місця”. Одкр. 20:11. Це розуміти так. Господь Бог Отець Ош покинув небо й землю попередні, другого дня творіння, вони більше не згадувані. Тепер Він творить нове небувале небо й нову небувалу землю. Нове небо Господа Отця Ош - це його слово написане в “Книзі життя Ош”. Нова земля - райське місце, бугор, в Україні. Одкр 20:15; 21:1,5.

     49. “ І побачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і книги розкриті були, й інша книга розкрита, яка є книга життя; і судимі були мертві за написаним у книгах, згідно з ділами своїми. Тоді віддало море мертвих, що були в ньому, і смерть і пекло віддали мертвих, які були в них; і судимий був кожен за ділами своїми. І смерть і пекло ввергнуті в озеро вогненне. Це смерть друга. І хто не був записаний у книзі життя, той був кинутий в озеро вогненне”. Одкр. 20:12-15. Це розуміти так. Мертві, малі та великі, що стоять перед Богом - то живі й мертві, котрі стоять на черзі вмирати. Бог Отець Ош говорить людям, що всі ми, люди, стоїмо на черзі вмирати, ми, усі люди, мертві, ми всі лежимо в землі. Це люди із свідомістю неістинного “я”, котрі не з Господом вічним. Ці люди будуть умирати. У них головна мисль “я – тіло”, а тіло вмирає. Уставайте, ви, усі живі й мертві, усьому вашому прийшов кінець, усе ваше вас не задовольнило, воно принесло вам смерть.

      50. Отець Ош просить усіх людей, щоб читали Його книги, добре розуміли й робили. Син Ош говорить вам: читайте книги Отця Ош. У них записані помилки всіх людей, ці помилки треба визнати й виправляти, поки не пізно. Помилки людей можна виправити. Бог Отець Ош нас усіх милує, Він нікого не карає. Суд Бога Отця Ош милостивий і справедливий. Він говорить, що люди винні лише в тому, що не хочуть визнавати свої помилки в житті, котрі описані Богом Отцем Ош у Книзі життя. Читайте “Книгу життя Ош” і робіть за наукою Отця Ош. Бог судить усіх людей, щоб вони свої помилки в житті виправили й не вмирали. Хто буде робити за “Книгою життя Ош”, той буде записаний у “Книзі життя Ош”, і буде суджений кожен за ділом своїм, цей чоловік буде жити, він воскресне. А хто не буде робити за словами в Книзі життя, той не буде записаний у Книзі життя, він буде кинутий в озеро вогняне, йому доведеться вмирати. Отець Ош передав Свій суд синові Ош, тому кожен перед сином Ош стане й буде звітувати, що робили й що зробили в житті? Якої держались сторони, теплої й хорошої чи холодної й поганої? Слово Бога Отця Ош будь-якому чоловікові дасть волю робити Його діло. Ів7804:17-165.

 

82

     51. “І побачив я нове небо і нову землю, бо перше небо і перша земля минули, і моря вже нема”. Одкр. 21:1. Це розуміти так. Люди прийняли пораду сина Ош, стали читати Книгу Отця Ош, розуміти й робити. Нове небо - це його слово написане. І прийшли на райське місце, підтримати його ідею раю на землі. Читай книги Отця Ош, котрі переписані мною й передруковані мною, ти все зрозумієш і будеш робити. Отець Ош написав усього близько 200 книг, у них є все для життя людського. Щоб краще зрозуміти написане в книзі, переписуй її, перечитуй, поки не зрозумієш, що робити. Головне – робити.

     52. “І я, Іоан, побачив святе місто Єрусалим, новий, що сходив від Бога з неба, приготовлений, як наречена, прикрашена для чоловіка свого. І почув я голос з неба, який говорив: ось, скинія Бога з людьми, і Він буде жити з ними; вони будуть Його народом, і Сам Бог з ними буде Богом їхнім. І витре Бог усяку сльозу з очей їхніх, і смерті не буде вже, ні плачу, ні крику, ні недуги вже не буде, бо колишнє минуло. І сказав Той, Хто сидить на престолі: ось, творю все нове”. Одкр. 21:2-5. Це розуміти так. Святе місто, новий Єрусалим, оселя Бога з людьми - це нове суспільство Ош навколо райського місця в Україні, створене Богом Отцем Ош. І сам Бог буде з ними, буде їх Богом. Бог Отець сказав і написав: це все творю нове небувале. Син Ош свідчить: ці слова істинні та вірні. Ів7804:36,41,45. Ів7805:26,30,51.

     53. “І сказав мені: звершилось! Я є Альфа й Омега, початок і кінець; спраглому дам задарма від джерела води живої”. Одкр. 21:6. Бог Отець Ош створив нове небо, нову землю й нового чоловіка, його творіння здійснилось! А нам із вами, усім людям, за Його словом жити, бути навколо райського місця.

     54. “І прийшов до мене один з семи ангелів, у яких було сім чаш, наповнених сімома останніми покараннями, і сказав мені: піди, я покажу тобі жону, наречену Агнця. І возніс мене в дусі на велику й високу гору, і показав мені велике місто, святий Єрусалим, який сходив з неба від Бога. Він має славу Божу. Світило його подібно до коштовного каменя, ніби каменя яспису кристаловидного. Він має велику і високу стіну, має дванадцять брам і на них дванадцять ангелів; на брамах написані імена дванадцяти колін синів Ізраїлевих”. Одкр. 21:9,10,12. Дружина, наречена Агнця – це нове суспільство Ош навколо райського місця в Україні. Це нове велике місто, святий Єрусалим. Більш висока стіна в ньому - учення Ісуса Христа, передане людству 12 Апостолами. На ідеї Христа базується суспільство Ош. 12 воріт, на котрих написані ймення 12 колін синів Ізраїлю - це 144 тисячі з 12 колін євреїв, із котрих складається суспільство Ош.

     55. “Храму ж я не бачив у  ньому, бо Господь Бог Вседержитель – храм його, і Агнець. І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці для освітлення свого, бо слава Божа освітила його, і світильник його – Агнець”. Одкр. 21:22,23. Син людський Ош єсть світло світові. Хай буде світло! Слава Богу Отцю Ош, що створив світло. Хто буде з Ош, той не буде ходити в пітьмі. Починається новий день.

     56. “Спасенні народи будуть ходити у світлі його, і царі земні принесуть до нього славу і честь свою. Брами його не будуть зачинятись вдень; а ночі там не буде”. Одкр. 21:24,25.

 

83

Отець Ош написав про райське місце в 1975 році: “Хай люди самі живуть і не сплять навколо цього місця”. Ів7507. Бог благословив нас усіх.  

      57. “І принесуть до нього славу і честь народів. І не ввійде до нього ніщо нечисте, і ніхто, підданий мерзоті і неправді, а тільки ті, які написані в Агнця в книзі життя”. Одкр. 21:26, 27. Бог Отець Ош написав: ”Бугор вважається місцем усіх національних людей”.

      58. “І показав мені чисту ріку води життя, світлу, як кристал, що виходила від престолу Бога і Агнця. Серед вулиці його, і по той і по іншій бік річки – дерево життя, яке дванадцять разів приносить плоди, дає на кожен місяць свій плід; і листя дерева – для зцілення народів”. Одкр. 22:1,2. Це розуміти так. Отець Ош написав: “Бугор єсть уся наша така їжа, наш одяг і весь мертвий капітал”. Дерево життя – це ідея життя без усяких потреб: без їжі, без одягу, без житлового дому. Отець Ош написав про райське місце бугор: “Це місце буде всього світу всіх земних людей усіх націй спільним. Сюди доступ буде вільний будь-якому живому такому чоловікові, сюди він буде приходити хворим, а звідси – зрілим здоровим чоловіком. Якщо він у колдибані скупається, він зробиться здорово сильним невмираючим, він буде безсмертним чоловіком, як у цьому зробився наш Учитель”. Ів7804:162.

     59. “І побачать лице Його, й імя Його буде на чолах їхніх”. Одкр. 22:4. Це розуміти так. І побачать лице Господа Отця Ош, і ймення Його Ош буде обрано ними й буде в свідомості й серці. Блаженні ті, котрі виконують заповіді Бога, щоб мати життя в раю земному та вступити в суспільство Ош і жити навколо райського місця. Син Ош і суспільство Ош запрошує всіх: прийди.

    Бажаю щастя, здоровя хорошого. Валентин Ош.                                    

                                                           

Книги Отця Ош (Іванова П. К.)

 

Це буде таке безсмертя. 1978.04.

Паршек. 1978.05.                         

Ігоря діло. 1978.11.                      

Паршек.1979.10.                          

Паршек. 1981.02.